Marc van der Meer

Report
Een beroepsstandaard?
Waarom eigenlijk? En hoe ijken we die?
Marc van der Meer
Den Bosch, 19 juni 2014
Inhoudsopgave
-
-
Inleiding
Focus op vakmanschap
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt:
- Onderkant: onderwijszorgstructuur
- Bovenkant: onderwijs als bouwblok voor innovatie?
Leven lang leren: twee discussies die elkaar niet raken
De waarde van vakmanschap
Agenda: onderzoek, professionalisering, innovatie
Structuur actieplan Focus op
vakmanschap
Bron: ecbo
Bron Infographic:
OCW 2014
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt:
-
Onderkant:
- Onderwijszorgstructuur
- Toenemende entree-eisen
- Jeugdwerkloosheid, baanverlies
- De startkwalificatie als begin of eindpunt (RMO, 2013)?
-
Bovenkant: onderwijs als bouwblok voor innovatie?
- Occupational change in Europe (D.Oesch, 2013)
- Smart industry (NL) of ‘Industrie 4.0 (Dld)
- Aansluiting mbo-hbo-arbeidsmarkt (AD-programma’s)
- Doorlopende leerlijn (vgl. Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland)
Leven lang leren: twee discussies die elkaar niet
voldoende betrekken
1. Landelijke discussie
•
•
•
•
•
SER, Handmade in Holland (mei 2013)
WRR, naar een lerende economie (november 2013)
Rapport LLL, Rinnooy Kan (december, 2013)
Onderwijsraad, eigentijds curriculum (april 2014)
SER, toekomst arbeidsmarktbeleid (zsm)
2. Sectorale discussie
•
•
•
Sectorfondsen/Sectorplannen (vdr Meijden/vdr Meer 2014)
Bedrijfsleven kiest eigen modulaire opleidingsprogramma’s
Is er één speelveld? Zie spanning in opstelling sociale partners?
Overzicht valideringsinstrumenten
(Bron: kenniscentrum EVC- RvK)
1.
2.
3.
4.
Identificeren
Documenteren
Assessment
Certificeren
1. Loopbaan
zelfonderzoek
4. Curriculum Vitae
/ Europass
7. Ontwikkel/
selectie-assessment
2. Loopbaanbegeleiding
5. E-portfolio
8. EVC-procedure
6. Ervaringsprofiel
(EVP)
9. Intakeassessment
opleiding
systematiseren
3. Groepsgewijze
loopbaantraining
(CH-Q)
-
Mate van validering
7
Geldt
specifiek
voor het
onderwijs
10. Verzilveren
Ervaringscertificaat
11. Vrijstellingsprocedure/ECVET
+
(H)erkennen van vaardigheden
• 1. EVC: mn. daar waar vakmanschaps- en
registratie-eisen bestaan, in de publieke sector,
en bij openbare aanbestedingen
(orthopedagogen, actuarissen, etc. )
• 2. Standaarden voor ‘meesterschap’: horeca,
stukadoors, hoveniers, patissiers, boulangers.
Standaarden voor ‘excellentie’: parketteurs,
slagers, schoenherstellers
• 3. European Qualification Framework tbv
samenhang formeel en non-formeel onderwijs in
internationaal verband.
Verbetering kwaliteit onderwijs-arbeidsmarkt
Onderzoek
Professionalisering
Onderzoek
Professionalisering
Innovatie
Innovatie
7 hiaten in de dataverzameling:
1. (Zij)-instroom en lerarenopleiding
2. Scholing en mobiliteit van docenten
3. Factoren die werkdruk en prestaties bepalen
4. Leerplanontwikkeling en kwalificatiestructuur
5. Beroepsanalyse van de externe arbeidsmarkt
6. Werkplekleren
7. Upgrading praktijkinstructeurs
Slot:
Een lerend, zich vernieuwend systeem veronderstelt
experimenteerruimte en systematische terugkoppeling
En ook: ‘vakmensen en bewust vertrouwen’

similar documents