Stosunek młodzieży do wyborów i partii politycznych Gimnazjum nr

Report
,
60
50
40
30
48
20
32
10
0
mężczyźni
kobiety
0
0
,
,
40
35
30
25
20
37
30
15
10
5
7
6
bardzo duże
duże
0
srednie
małe
60
50
40
30
52
20
10
18
3
0
większość niezależnie od tego, co mówi, zwykli obywatele nie mają wpływu na
tak naprawdę dba tylko o swoją karierę
to, co robi rząd w Polsce podczas
wyborów
głosujący mają szansę dokonania
rzeczywistego wyboru
7
partie polityczne reprezentują poglądy i
interesy swoich obywateli
70
60
50
40
30
61
20
10
19
0
tak
nie
0
0
,
,
70
60
50
40
62
30
20
10
8
7
dobrze przeprowadzona
kampania zachęcająca do
głosowania
lepsza znajomość kandydatów
0
7
5
możliwość głosowania przez
większa wiedza na temat
prawdziwi politycy dbający o
internet
polityki i samego Sejmu i Senatu
Polskę
RP
60
50
40
30
48
20
21
10
11
0
0
prezydenckie
do Sejmu i Senatu
Do Parlamentu Europejskiego
,
6. Jakie konkretnie działania mogłyby zachęcić młodych
ludzi, nie zrzeszonych w żadnych organizacjach
młodzieżowych, do aktywnego udziału w demokracji
30
25
finansowe wsparcie aktywnych młodych ludzi na
działania grup nieformalnych na poziomie lokalnym
0
0
popularyzację spraw obywatelskich, zaangażowania
w demokrację wśród młodych ludzi z wykorzystaniem
mediów (szczególnie internetu i TV)
20
większe zainteresowanie polityków i innych
decydentów sprawami młodzieży
15
25
konsultowanie z młodymi ludźmi decyzji w sprawach,
które ich dotyczą
23
10
19
18
spotkania młodzieży z ludźmi podejmującymi decyzje
polityczne (np. burmistrz, starosta, prezydent,
posłowie itp.)
5
7
0
0

similar documents