Gemeentelijke GIS-verplichtingen versie 2

Report
Gemeentelijke GIS-verplichtingen
Versie 2014
Projectgroep Geolokaal
Agenda
• Voorstelling verplichtingen 2014
– Doel
– Historiek
– Demo
• Quickscan verplichtingen
– Wat moet een gemeente kunnen/kennen?
– Vergelijking GIS-Monitor 2013
2014-09-17
Stuurgroep GDI-Vlaanderen
2
Doel
• Overzicht GIS-verplichtingen voor gemeenten
ter ondersteuning werking GISverantwoordelijke
– Insteek gemeentelijk beleidsplan
– Insteek procesmanagement
2014-09-17
Stuurgroep GDI-Vlaanderen
3
Historiek
• 2013: Opmaak- en bijhoudingsverplichtingen
opgelijst via Geolokaal + Interleuven
• Juni 2013: Aangepast en gevalideerd door
GDI-stuurgroep
• 2014: Aanvulling met raadpleegplicht + extra
velden via Geolokaal + Interwaas
• Zomer 2014: aanpassingen en validatie door
GDI-stuurgroep
2014-09-17
Stuurgroep GDI-Vlaanderen
4
Nieuw indeling
ALGEMEEN
Beschrijving, decretale informatie,
contactgegevens
OPMAAK
BIJHOUDING
MELDING
Welke organisaties?
Wat?
Hoe?
GEBRUIK
GEVOLGEN
2014-09-17
Meerwaarde voor de gemeente,
productcatalogus VO, gevolgen data
Stuurgroep GDI-Vlaanderen
5
Onderscheid 4 processen
Opmaak
• eenmalige inspanning waar tijdelijk meer
capaciteit voor nodig is
Bijhouding
• Dagelijks werking, inpassen in taken en
procedures
Melding
Gebruik
2014-09-17
• Occasioneel, inpassen in taken en procedures
• Dagelijkse werking, continue bewustmaking
binnen organisatie, aanpassen procedures
Stuurgroep GDI-Vlaanderen
6
DEMO
Quickscan verplichtingen
2014-09-17
Stuurgroep GDI-Vlaanderen
8
Een aantal cijfers
15
toepassingen
15 organisaties
33
thema’s
5 logins
53+ processen
12 technische
richtlijnen
Opmerking: Deze cijfers zijn gebaseerd op het document GIS-verplichtingen svz 20140917.
2014-09-17
Stuurgroep GDI-Vlaanderen
9
Type processen
9 OPMAAK
13 BIJHOUDING
53+ processen
7 soorten
technieken
7 MELDING
24 GEBRUIK
7 combformaten
Data aanvragen
4 THEMA’S NIET GEKEND
2014-09-17
Stuurgroep GDI-Vlaanderen
WMS/geoloket
10
Opmerkingen thema’s
• 3 Thema’s nog niet verplicht
DBA, Wegenregister, omgevingsloket
• Volledig?
DSI, Riooldatabank, ongevallendatabank,
Bedrijventerreinen, ???
• Geen gegevens voor Federale bevoegdheid
(Kadaster)
2014-09-17
Stuurgroep GDI-Vlaanderen
11
Opmerkingen velden
• Meerwaarde voor de gemeenten
ingevuld voor 11 van de thema’s
• Invulling velden niet uniform
– Vb CRAB opmaak – geen rol voor gemeenten?
• Hoe gebruiken: link naar WMS/geoloket
– Via website/geopunt zoeken naar WFS/SHP/…
• Sommige contactgegevens niet actueel
• Persoonlijk contactgegevens
2014-09-17
Stuurgroep GDI-Vlaanderen
12
Opmerkingen verplichtingen
• Gebruik formaat: 1 gesloten formaat
• Verschillen met metadata Geopunt
• Standaardisatie?
– Vb perceelsid als PERCID, CAPAKEY of opgesplitst
– Verschillende specificaties XML
• Begrip “Data-uitwisseling”:
2014-09-17
Stuurgroep GDI-Vlaanderen
13
Samenvatting Quickscan
• Fiches bevat nodige informatie en links mits
zoekwerk
• Automatisering en integratie in eigen
omgeving moeilijk:
– Verschillende formaten, technieken en
standaarden
– Data niet altijd in bruikbaar formaat
– Verschillende interpretatie begrip “Uitwisseling”
2014-09-17
Stuurgroep GDI-Vlaanderen
18
Voldoen gemeenten aan de
verplichtingen?
GIS-Monitor: Gebruik je GIS voor…
(nn 244)
Plannen- en
vergunningenregister
ROP
88%
CRAB-wijzigingen
70%
RUP
63%
Bijhouding GRB
62%
Leegstandsregister
51%
Combinatie
27%
2014-09-17
81%
Stuurgroep GDI-Vlaanderen
21
Besluit
• Document biedt al goed overzicht met
volgende bedenkingen:
– Implementatie is complex
– Is werklast haalbaar voor gemeente?
– Uitwisseling niet gestandaardiseerd door alle
thema’s -> afspraken nodig op Vlaams niveau?
2014-09-17
Stuurgroep GDI-Vlaanderen
22
2014-09-17
Stuurgroep GDI-Vlaanderen
23

similar documents