Optimer dyrkningen af hybridrug (indlæg på

Report
Optimer dyrkningen af hybridrug
Lars Bonde Eriksen
Landskonsulent, VFL
Naturerhverv.dk
Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Den Europæiske
Landbrugsfond for Udvikling
af Landdistrikterne
Danmark og EU investerer i landdistrikterne.
Se ”European Agricultural Fund for Rural Development” (EAFRD)
Egenskaber for rug
 Fremmedbestøver
 Stort rodsystem
 God næringsstofudnyttelse





Lavt vandforbrug (20-30% mindre end hvede)
God vinterfasthed
Spiring og vækst sker ved lav temperatur
God buskningsevne
Relativt få sygdomsproblemer, dog:
 Sene angreb af brunrust
 Meldrøjer
Artsforsøg, forfrugt vinterhvede
Landsforsøgene 2009-2012
Oversigt over Landsforsøg 2012, s. 62
Udviklingen i rugarealet og dyrkning af hybrider
Danmarks Statistik
Landsforsøgsudbytter 1990-2013
gennemsnit af sorter i dyrkning (> 1 % af certificeret sædekornssalg)
 Merudbytte
hybridsorter ca.15 %
 Udbyttestigning 0,80,9 Hkg pr. ha pr. år
Kilde: www.sortinfo.dk
Meldrøjer
 Angreb fremmes af:
 Langvarig blomstring
 Grønskud f.eks. i spor
 Sorter med lille
pollenproduktion
Tyske forsøg med kunstig infektion
Sort
Type
Meldrøjer
Skala 1 – 9
(9 = modt.)
Dukato
P
3
KWS Magnifico
H
3-4*
Palazzo, Brasetto
H
4
Kapitaen
S
4
Helltop, Evolo
H
5
SU Drive
H
6
SU Mephisto
H
7**
SU Satellit
H
8**
Kilde: Beschreibende Sortenliste 2013, Bundessortenamt
*Vurderet ud fra tyske og et dansk forsøg
**Sælges som blanding med 10% Dukato
Foto: Ghita Cordsen Nielsen
Såtid og udsædsmængde
Brutto
Netto efter omk. til
udsæd
Udbytte:
-
-0,2%
-2%
Sort: Petkus II (population)
Statens Planteavlsforsøg, Grøn Viden nr. 36, 1989
-8%
5 til -23%
-
-3%
-22%
6 til -45%
Sort: Palazzo (hybrid)
Oversigt over Landsforsøgene 2013, s. 38
Sen såning i enkelte forsøg
Landsforsøgene, 9 forsøg 2011-2013
Nedsat overvintring sen såning
Nedsat fremspiring sen såning
Lejesæd ved tidl. såning
Oversigt over Landsforsøgene 2013, s. 38
Meget tidlig såning af hybridrug
Landsforsøgene 2011-2013, gns. af 6 forsøg
Oversigt over Landsforsøgene 2013, s. 266
Seks forsøg med meget tidlig såning
Landsforsøgene 2011-2013
2011
2012
2013
Oversigt over Landsforsøgene 2013, s. 266
Sådybde i hybridrug
Kerne
Fra: Dörre R. ed. 1979. Winterroggen aktuell. DLG-Verlag
 Lave udsædsmængder
øger betydningen af
kraftig buskning
 Øverlig såning øger
buskningen
 Sådybden bør være, 23 cm
 Følsom for iltmangel i et
vandmættet såbed
Sådybde, Landsforsøgene 2013
Gns. af 4 forsøg
Oversigt over Landsforsøgene 2013, s. 38
Kvælstof til hybridrug
Landsforsøgene 1994-2003 og 2013
Optimal mængde
Optimal mængde med
protein korrektion
Nye kvælstofnormer + 8 kg
1994-2003 (21 fsg.) 2013 (2 fsg.)
118 kg N pr. ha
138 kg N pr. ha
138 kg N pr. ha
159 kg N pr. ha
131 – 150 kg N pr. ha
Oversigt over Landsforsøgene 2013, s. 227
Kvælstof til hybridrug
30%
40%
Tredeling ved stor
lejesædsrisiko
30-50% Rest
30%
Konklusioner, hybridrug
 Meldrøjer problemet reduceret ved bedre
pollenproduktion eller iblanding med populationssort
 Kan etableres med godt resultat fra 1. - 25. sept.
 150-220 pl pr. m2
 senere såning undgås i Nordjylland
 Der sås øverligt (2-3 cm) i tørt og ensartet såbed
 Kvælstof 40-60% ved vækststart i foråret resten ved
begyndende strækning
 Kvælstofnormen er øget med 8 kg N pr. ha

similar documents