presentatie - Koninklijke Vlaamse Academie van België voor

Report
Jeugdwerkloosheid, scholing en
opleiding
esign Charles & Ray Eames - Hang it all © Vitra
D
Ides NICAISE
HIVA / PPW (KU Leuven)
Workshop Jeugdwerkloosheid
Koninklijke Vlaamse Academie, 21 mei 2013
Een wederzijdse beïnvloeding
Werkloosheid
Scholing
2
1. INVLOED VAN SCHOLING OP WERKLOOSHEID
Werkloosheid
Scholing
3
Scholing als bescherming tegen werkloosheid
• Selectieve daling
vraag
• Verdringing
=> ondertewerkstelling /
daling
opbrengstvoet
menselijk kapitaal
4
Vlaamse schoolverlaters 2011
5
Vlaamse schoolverlaters 2011
restwerkloosheid (na 1j.) – LO / SO1 / SO2 / DBSO
6
Vlaamse schoolverlaters 2011
restwerkloosheid (na 1j.) – SO3 / SO4
7
Vlaamse schoolverlaters 2011
restwerkloosheid hoger onderwijs
8
Vlaamse schoolverlaters 2011
Ook grote verschillen naar studiegebied op elk niveau:
• Minder werkloosheid in praktijkgerichte opleidingen
• Minder werkloosheid in
– STEM-richtingen,
– industriële richtingen,
– zorg
• Hoge werkloosheid in
– Commerciële richtingen,
– cultuur en kunst
9
Studiegebieden HSO
TSO
BSO
10
Professionele bacheloropleidingen
11
Masteropleidingen
12
De STEM-paradox: in volle crisistijd…
“In Vlaanderen studeren jaarlijks onvoldoende jongeren af
met diploma’s op gebied van exacte wetenschappen,
toegepaste wetenschappen, ICT en techniek (STEM). De
komende jaren zal deze problematiek zich nog scherper
stellen door het toenemend aantal technici, ingenieurs en
wetenschappers dat met pensioen gaat en zal moeten
vervangen worden. Deze problematiek belemmert de
economische groei en de verdere ontwikkeling van de
kennismaatschappij in Vlaanderen.”
(van den Berghe & De Martelaere, ‘Kiezen voor STEM’, VRWI, 2012)
13
De paradox: in volle crisistijd…
•
•
•
•
•
Een Europees fenomeen
Vooral meisjes ondervertegenwoordigd
Daling van instroom
Te weinig doorstroom STEM SO (40%) => STEM HO (20%)
Te weinig doorstroom STEM-afgestudeerden => STEM-jobs
• Oorzaken zijn divers:
– cultureel maar ook structureel
– Arbeidsmarktgebonden maar ook onderwijsgebonden…
DE WATERVAL MISSCHIEN?
14
2. INVLOED WERKLOOSHEID OP SCHOLING
Werkloosheid
Scholing
15
De paradox van het voortijdig schoolverlaten
• Stijging tussen 1995 en 2008 ondanks versterking TSO /
BSO / DBSO
• Stijging VSV in crisistijd (uitz. Vlaanderen?)
– Ontmoedigingseffect
– ‘added worker effect’
Daling opportuniteitskost studies
Stijging rendement onderwijs
16
BELEIDSIMPLICATIES (1)
Actieplan voortijdig schoolverlaten
• Vermindering van het zittenblijven
• Versterking TSO / BSO
• Versterking leerplicht => kwalificatieplicht ?
17
BELEIDSIMPLICATIES (2):
Duurzame oplossingen voor STEM-paradox
• Techniek in het kerncurriculum op alle niveaus (kleuter,
lager, eerste graad secundair, bacheloropleidingen)
• Doorstroming STEM => onderwijs bevorderen
• Versterking samenwerking onderwijs – bedrijfsleven
• Hervorming secundair onderwijs
18
BELEIDSIMPLICATIES (3):
aanpak mismatch
• Skill-biased technological change: meer HO ?
• Verdringingstheorie: beperking HO ?
19

similar documents