Másodlagos Parkinson-kór és komplex mozgásterápia

Report
Másodlagos Parkinson-kór
és komplex mozgásterápia
Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona
Szentgotthárd
Dr.Klósz Beáta gyógytornász
Dr.Csík Ida pszichiáter szakorvos
1
2
3
4
5
6
• Meghatározás:a Parkinson-kór tüneteivel járó
betegségek gyűjtőneve, de más
megbetegedés váltja ki
• Ok: pszichiátriában használatos, típusos és
atípusos antipszichotikumok mellékhatása
• Különbség: a Parkinson-kór esetében a
tünetek fél oldalon kezdődnek és évekkel
később jelentkeznek az ellenoldalon, addig
másodlagos Parkinson-kórban a legtöbbször
szimmetrikusan kezdődnek.
7
Tünetek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Meglassultság
Végtagmerevség
Járászavar
Görnyedt testtartás
Kifejezéstelen arc
Beszédzavar
Nyelészavar
Testtartási instabilitás, elesések
Remegés
8
Megfigyelési cél
• Megvizsgálni a komplex mozgásterápia hatását
beállított gyógyszeres kezelés mellett
• Vizsgálatban részt vevők száma. 20 fő
• Nem: nő
• Átlagéletkor:55,2 év
• Pszichiátriai betegségben eltöltött átlagos
idő: 26,4 év.
• Alapdiagnózis:
Schizofrenia
9
Társbetegségek I.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Epilepszia
Elhízás
NIDDM
Gyomorfekély
ISZB
Érelmeszesedés
Inkontinencia
Obstipatio
Depresszio
Szorongás
10
Társbetegségek II.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Másodlagos parkinsonismus
Korsakow syndroma
Altató abuzus
Organikus agykárososdás
Idült májbetegség
Atípusos dermatitis
Reflux
Bronchitis
Alvászavar
11
Használt skálák, tesztek:
•
•
•
•
•
•
•
Modified Simpson-Angus Scale (MSAS)
Abnormal Involuntary Scale (AIMS)
Barnes Akathisia Rating Scale (BARS)
Clinical Global Impression (CGI)
Barthel Index
WHO Jóllét Kérdőív (WBI 5)
Borg skála
12
Gyógyszeres terápia:
•
•
•
•
Atípusos és típusos antipszichotikumok
Anti-Parkinson szerek
Antidepresszánsok
Szorongásoldók
13
Mozgásterápia
• Megfigyelési időszak: 3hónap
• Foglalkozás gyakorisága: hetente 2 tornatermi
alkalom+1 alkalom séta az udvaron
• Foglalkozás időtartama:45 perc
• Csoportlétszám: 2x10 fő
• Egyéb jellemzők: az intézmény„nehéz „
osztályain élő lakók
14
Mozgáskezelés elemei I.
•
•
•
•
•
•
•
•
Bemelegítő gimnasztika(zenére)
Légzőgyakorlatok
Egyensúly gyakorlatok
Akadálypályán végzett feladatok
Eszközhasználat – labda
Páros gyakorlatok
Csoportos gyakorlatok
Játék
15
Mozgáskezelés elemei II .
•
•
•
•
•
Tánc( zenére)
Relaxáció(zenére)
Séta
Nordic walking
Teremkerékpár
16
MSAS
Series1
Series2
20
y = -1.6579x + 13.439
R² = 0.9253
18
Series3
Series4
Series5
16
Series6
Series7
14
Series8
Series9
MSAS
12
Series10
Series11
10
Series12
Series13
8
Series14
Series15
6
Series16
Series17
4
Series18
Series19
2
Átlag
0
Linear (Átlag)
41091
41122
41183
17
Series1
WBI 5
Series2
Series3
y = 1.8158x + 4.7544
R² = 0.9444
16
Series4
Series5
14
Series6
Series7
12
Series8
Series9
WBI
10
Series10
Series11
8
Series12
Series13
6
Series14
Series15
Series16
4
Series17
Series18
2
Series19
Átlag
0
41091
41122
41183
18
Linear (Átlag)
BORG skála
0
Egyáltalán semmi
1
Nagyon könnyű
2
Könnyű
3
Mérsékelten nehéz
4
Közepesen nehéz
5
Nehéz
6
7
Nagyon nehéz
8
9
Nagyon nagyon nehéz
10
Maximális terhelés, mint a
legnehezebb versenyem
19
BORG
Series1
y = -0.6053x + 4.3684
R² = 0.9514
Series4
Series2
Series3
6
Series5
Series6
5
Series7
Series8
Series9
4
BORG
Series10
Series11
3
Series12
Series13
Series14
2
Series15
Series16
Series17
1
Series18
Series19
Átlag
0
41091
41122
41183
20
Linear (Átlag)
Ami a számokon túlmutat I.
• Javult a mozgáshoz való hozzáállás (compliance), a
terápiás együttműködés
• Megértették a tartáskorrekció lényegét, képesek
korrigálni, illetve rövid ideig megtartani a
korrekciót
• Általában megnövekedett a mozgástartomány,
illetve az egyes mozgások sebessége
• Javult a mozgások pontossága
• Biztonságosabbá vált járáskép, kifejezettebb a
kar-láb együttmozgás(szinkinézis)
• A vizsgált időszakban a résztvevő lakók közt nem
fordult elő sérüléssel járó esés
Ami a számokon túlmutat II.
• Kevesebb ismétléssel is megértettek a
mozgásra vonatkozó utasításokat
• Szemkontaktus nélkül is elvégezték a kért
feladatot
• Hatékonyabbá vált a feladatokban való
együttműködés a páros és csoportos
gyakorlatok során
• A hely és helyzetváltoztatás olajozottabban
megy
22
Ami a számokon túlmutat III:
• A foglalkozás keretein belül növekedett a
mozgással töltött idő aránya – kevesebb
pihenőre volt szükség (terhelhetőség javulása)
• A relaxációs gyakorlatokat várták és későbbi
vizsgálat során is előhívható volt az élmény
• A játék során spontán érzések jelentek meg az
arcokon, néha „megrepedt a maszk”
• A foglalkozások végén képesek voltak egy-két
mondatban visszajelezni a szubjektív
élményeket
23
Következtetés I.
• A kimutatott eltérések az egyes skálák
érzékenységének megfelelően jeleznek –
vagy nem jeleznek számottevő változást
• A vizsgálat mindenképpen ráirányította a
figyelmet néhány olyan - a betegséggel
kapcsolatos kérdésre,hatásra,mellyel a
jövőben érdemes részletesebben
foglakozni
24
Következtetés II.
• Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy
az alap pszichiátriai betegség, illetve a
másodlagos Parkinson-kór „sokévessége”
ellenére
célzott
munkával
olyan
változások indukálhatóak , melyek az
életminőséget
pozitív
irányba
változtatják
25
E.L: Torzó
Az élet szeretete vigyáz reám,
A kedves tekintete gondol reám.
Sohasem féltem valamikor régen,
Ma már viszont igen, mert nem vagyok
tétlen.
A tevékenység,a tett, a mozgás az élet.
Ha nem tenném, halott lennék már
végleg.
26
KÖSZÖNÖM A
FIGYELMET
THANK YOU
27

similar documents