ppt "Gebruik ICT in de les" van Mark Woertman

Report
Programma ‘Gebruik ICT in de les’
Mark Woertman
[email protected]
1. Eigen ervaring met gebruik ICT in de les
2. Inzet ELO voor tekstbespreking
3. Inzet ELO voor grammatica-oefening
4. Uitwisseling gebruik ICT in de les (good
practice)
5. Aan de slag met inzet ELO
Eigen ervaring met gebruik ICT in de les
Inzet elo voor tekstbespreking
Inzet elo voor tekstbespreking
Inzet elo voor tekstbespreking
1. Normale tekstbespreking
Inzet elo voor tekstbespreking
2. Vragen en antwoorden
Inzet elo voor tekstbespreking
3. Controlevragen
Inzet elo voor tekstbespreking
Voordelen:
• vraaggericht onderwijs
• meer activiteit/verantwoordelijkheid bij de leerling
• specifieke aandacht op lastige zaken / bepaalde thema’s
• meer tijd voor vertalen in de les
• variatie in tekstbespreking
Inzet elo voor tekstbespreking
Oefenen tekstvragen
Inzet elo voor grammaticale-oefening
les 1
digitale toets rijtje reproduceren
les 2-3
digitale toets vormen benoemen
Voordelen:
• leerling krijgt direct feedback
• geeft leerling inzicht in beheersing stof
• geeft docent inzicht in beheersing stof
• leerlingen werken serieuzer
Inzet elo voor grammaticale-oefening
Inzet elo voor grammaticale-oefening
Inzet elo voor grammaticale-oefening
Inzet elo voor grammaticale-oefening
Inzet elo voor grammaticale-oefening
Toetsinstellingen
Inzet elo voor grammaticale-oefening
Toetsinstellingen
Inzet elo voor grammaticale-oefening
Vraagtypen
Inzet elo voor grammaticale-oefening
Rijtje reproduceren

invulvraag
Inzet elo voor grammaticale-oefening
Inzet elo voor grammaticale-oefening
Inzet elo voor grammaticale-oefening
Rijtje reproduceren

selectievraag
Inzet elo voor grammaticale-oefening
Inzet elo voor grammaticale-oefening
Inzet elo voor grammaticale-oefening
Vormen benoemen

kort antwoord
Inzet elo voor grammaticale-oefening
Inzet elo voor grammaticale-oefening
Inzet elo voor grammaticale-oefening
Vormen benoemen

invulvraag
Inzet elo voor grammaticale-oefening
Inzet elo voor grammaticale-oefening
Inzet elo voor grammaticale-oefening
Vormen benoemen

meerdere antwoorden
Inzet elo voor grammaticale-oefening
Inzet elo voor grammaticale-oefening
Inzet elo
Archiveren materiaal
Uitwisseling gebruik ICT in de les (good practice)
Aan de slag met inzet ELO

similar documents