1. dia

Report
Tájékoztatás az EFI-k tevékenységének
adminisztratív, szakmai és
kommunikációs kérdéseiről
2013. szeptember 12. Hódmezővásárhely
EFI-k szakmai napján készült felmérés értékelésének
eredménye
A visszaküldött kérdőívek területi megoszlása
Régió
Nyugat-Dunántúl
Közép-Dunántúl
Dél-Dunántúl
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld
Megye
Győr-Moson-Sopron
Vas
Zala
Veszprém
Fejér
Komárom-Esztergom
Somogy
Baranya
Tolna
Nógrád
Heves
Borsod-Abaúj-Zemplén
Jász-Nagykun-Szolnok
Hajdú-Bihar
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Bács-Kiskun
Csonrád
Békés
Beküldő EFI-k száma
1
0
2
2
2
0
2
1
0
0
3
3
3
2
1
2
0
3
2
EFI-k által felvetett problémák,
nehézségek
• A pályázó ellátási területe kisebb mint a partner rendelőintézeté.
• EFI-k szakmai tevékenységének összehangolása, szakmai minimumok
meghatározása.
• Egységes "betegdokumentáció" és monitoring anyagok EFI-k munkájának
egységesítése érdekében.
• Összehangolási nehézség az EFI-k szűrővizsgálatokon való lakossági
részvételt ösztönző programok, járási egészség fórumok, ill. nemzeti
népegészségügyi szűrőprogramok között .
• Egységes elvárások az EFI-ktől azonos mértékű támogatásból eltérő
lakosságszám esetén is.
• Kliensektől gyűjtött anyagok rendszerezése.
• Jövőbeni működtetés forrása.
• Közös informatikai rendszerben történő adatrögzítés, kezelés, feldolgozás.
3
Az OEFI és az EFI-k közötti kapcsolattartás
lehetőségei
További igények:
30
• hírlevél
25
•havi személyes találkozó Budapesten
20
•aktuális határidős esemény e-mailben
15
•konkrét kapcsolattartó megjelölése az
szükséges
10
talán
esetleg
5
OEFI-nél
• internetes fórum
egyáltalán nem
• személyes találkozó negyed/fél
Igény szerint telefonos
kapcsolattartás
Interaktív chat szoba
Napi internet kapcsolat
OEFI megy egy-egy EFI-be
Havi személyes találkozó
régiónként
Havi személyes találkozó
változó városban
0
évente
• azonos internetes felület
• kommunikációs gyakorlatokat
kiemelten kezelni
•negyedévente
4
Segítségkérés az OEFI és az EFI-k
között
a projekt teljes időszaka alatt és azt követően is:
 szakmai tanácsadás, konzultáció EFI-k
együttműködésének elősegítése és biztosítása
 jó gyakorlatok megosztása
 szakmai módszertani segítség
 tájékoztató anyag kiadása
 módszertani segédletek
5
Egyes feladatok nehézségének megítélése
I.
Kistérségi partnerségi munkacsoport
működtetése.
II. Életmódváltó programok megvalósítása.
III. A kistérségi egészségfejlesztési intézmények,
18
szervezetek, programjaik, helyi adatbázis
kialakítása.
16
IV. Betegklubok kialakítása, tevékenységük bővítése.
V. A háziorvosi lakossági szűrővizsgálatokon való
14
részvételt ösztönző, motiváló programok
12
koordinálását.
VI. Helyi egészségfejlesztési tevékenységek nyomon
10
követése, szakmai monitorozása, módszertani
támogatás.
8
VII. Módszertani, szakmai támogatást a kistérség
egészségügyi alapellátói számára (lásd: szűrések). 6
VIII. Kapcsolattartást a területi NSzSz-vel, a járásban
4
működő más EFI-kkel.
IX. Egészségfejlesztési témájú helyi kommunikációs
2
tevékenységek megvalósítását.
X. A kommunikációs tevékenységeket.
0
XI. Az alapellátás egészségfejlesztési szerepét erősítő
többletfeladatokat.
XII. Egészségfejlesztési programok megszervezését és
lebonyolítását.
XIII. A lelki egészség programok megszervezését.
XIV. Könnyen elérhető (részvételi díj vagy orvosi
beutaló nélkül) szakszerű étrendi és testmozgási
tanácsadás megvalósítását.
I.
II.
III.
egyáltalán nem
IV.
V.
VI.
nem nagyon
VII.
VIII.
IX.
egy kicsit
X.
XI.
nagyon
XII.
XIII.
XIV.
rendkívül
6
Partnerkapcsolat
16
14
Egyéb megjelölt
partnerkapcsolatok:
12
10
• védőnői szolgálat
• helyi sportklubok
• betegszállító
• pályázatírók
• megyei jogú kórház
• nagy létszámú
munkahelyek
• fokozott egészségi
kockázatnak kitett
munkavállalókat
foglalkoztató munkahelyek
8
6
4
2
0
rendszeres
alkalmi jó
alkalmi fejleszthető
nincs, de szükséges lenne
nem szükséges
7
EFI-k működéséhez szükséges szaktudás
25
20
Egyéb megjelölt
szaktudás:
•
addiktológiai
konzultáns
• egészségügyi
ügyvitelszervező
• kommunikációs
munkatárs
• szupervizor
15
10
5
0
Rendelkezik vele
Van hozzá kapcsolat
Nincs hozzá kapcsolat, de szükséges lenne
Nem lenne szükséges
8
Népegészségügyi
egészségkommunikációs tevékenységek
2013
Az Egészségkommunikációs Központ az alábbi
világnapok megrendezéséhez nyújt szakmai anyagokat
- Szív Világnapja (szeptember 29.)
- Lelki Egészség Világnapja (október 10.)
- Ne gyújts rá! Világnap (november 16.)
9
EFI tevékenységek szakmai tartalmai
OEFI anyagok az alábbi témakörökben állnak
rendelkezésre, igény esetén rendelkezésre
bocsátás, személyes felkészítés:
- dohányzás,
- alkohol,
- fizikai aktivitás és
- energiaegyensúly.
10
EFI tevékenységek szakmai
támogatása – megvalósítási modell
OEFI egyeztetést szervez – 2013. október 2., 10.30-13.00
Öngyilkosság-megelőzési programok
Résztvevők:
•Programgazdák
•Érdeklődő EFI (6-8, ha nagyobb az érdeklődés, több is)
•OEFI, EüÁT-ság
Cél: programdokumentációk és módszertanok áttekintése, EFI-k
szükségleteihez igazítása, majd minden EFI számára
rendelkezésre bocsátása.
11
EFI tevékenységek szakmai
monitorozása
•A tevékenység céljai:
–Demonstrálni az egészségpolitika számára, hogy az EFI-rendszer
támogatása és fenntartása szükséges és indokolható
–Összehasonlítási alapot teremteni az egyes EFI-k szakmai
tevékenységének megítéléséhez
–Biztosítani a szakmai visszajelzést, ha módszertani kiigazításra van
esetleg szükség
–Megteremteni az adatbázist és adatforrást a fenntarthatósági számítások
és szakmai dokumentáció megalapozásához
–További EFI-pályázati kiírások tartalmához szakmai hátteret biztosítani
–Megteremteni az értékelési munka peremfeltételeit
12
EFI monitorozási tevékenységek
szakmai támogatása
•A tevékenység céljai:
–Felkészíteni az EFI-ket a monitorozási munka megvalósítására
–Szakmai dokumentáció biztosítása területükön zajló, azonosított
egészségfejlesztési, megelőzési programok egységes feltérképezésére
–Képzés a monitorozási munka előkészítésére
–Adatbázis létrehozása a területen zajló (EFI-s és nem EFI-s) programok
támogatására és közzétételére
–Szakmai támogató hálózat kiépítése
Feltétele: TÁMOP 6.1.1. kiemelt projekt elindulása. Beadási határidő 2013.
július 30. volt, értékelés eredménye a következő 1-2 hétben várható.
13

similar documents