Középiskolai Igazgatók és Osztályfőnökök Fóruma 2012

Report
Aktualitások a felsőoktatási
felvételiben
Pethő Judit
Oktatási Hivatal
Felsőoktatási Főosztály
.
Témák:
1. Felvi helyzetkép
2. A 2013. évi felvételi keretei
3. A felsőoktatási képzési rendszer
átalakulása
a) Felsőoktatási szakképzés
b) Tanárképzés
2
160000
136202
140000
119267
124443
138180
141286
136250
124122
120000
100000
88957
89036
89184
79572
85683
84046
82172
80000
60000
54359
53883
50954
50253
52517
45974
42558
40000
20000
0
2006
Érettségizők száma
2007
2008
2009
Érettségi bizonyítványt szerzők száma
2010
2011
2012
Adott évben érettségiző felvételizők száma
Érettségizők száma 2006 – 2012
3
180000
160000 148880
164219 159865 167082
149828
120000
100000
140308 140953
132527
140000
98021
108903 106024 109562
102959
127283
108854
96986
93898
81563
94270
98208
110617
97769
81101
79861
80000
60000
40000
20000
0
2001
2002
2003
2004
2005
Jelentkező
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Felvételt nyert
Jelentkezők – felvettek száma összesen 2001 – 2012
4
120000
108903
100000
106024
109562
102959
98021
94301
93898
81563
97743
97769
80924
79861
80000
60000
42226
44501
45186
46392
44230
44216
38893
40000
38658
39655
38908
38446
31019
20000
0
2001
Összes felvett
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Alap- és egységes, osztatlan, nappali munkarend, állami ösztöndíjjal támogatott képzésekre felvettek
Felvettek száma 2001 – 2012
5
Felvi helyzetkép
2011. év
Összes jelentkező:
2012. év
140 953 fő (100%)
Összes jelentkező:
110 617 fő (100%)
Felvételt nyert:
97 769 fő ( 69%)
Felvételt nyert:
79 861 fő (72%)
Nem nyert felvételt:
43 184 fő (31%)
Nem nyert felvételt:
30 756 fő (28%)
Évben érettségiző:
52 517 fő (37%)
Évben érettségiző:
45 974 fő (42%)
Jelentkezőszám erőteljes csökkenése
• dominánsan az élethosszig tartó tanulás keretében
• kisebb mértékben az érettségizők körében
Előző évekhez képest enyhén javult a bejutási esély a felsőoktatásba
Felvi helyzetkép
Állami (rész) ösztöndíjas finanszírozás bevezetése
Állami ösztöndíjas:
Aláírta az ösztöndíjszerződést
51 000 fő (100%)
92%
Nem jogosult állami ösztöndíjra
1%
Nem iratkozott be a képzésre
6%
Önköltséges formát választ inkább
1%
Állami részösztöndíjas
Aláírta az ösztöndíjszerződést
Nem jogosult állami ösztöndíjra
1 700 fő (100%)
48%
2%
Nem iratkozott be a képzésre
17%
Önköltséges formát választ inkább
21%
Még nincs információ
12%
A 2013. évi általános eljárás
2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról:
Előnyben részesítés: külön létszámkeret
Maximum 5 jelentkezés
Szóbeli felvételi bevezetése 2015/2016. tanévtől
Felsőfokú végzettség birtokában a belépés nem az
érettségi alapján történik, hanem a korábbi felsőoktatási
tanulmányok szerint
A 2013. évi általános eljárás
A részletszabályokról a felsőoktatási felvételi
kormányrendelet:
EMMI készíti
Felsőoktatási felvételi keretszámok kormányhatározat:
EMMI készíti
Felsőoktatási felvételi tájékoztató kiadvány:
2012. december 15, kiegészítés január
A 2013. évi általános eljárás
Emelt szintű érettségi követelmények
Képzési terület
Változások
Agrár
állatorvos - 2 emelt szinten,
erdőmérnök - 1 emelt szinten
Bölcsészettudomány
minden szakon - 1 választott emelt szinten
Jogi és igazgatási
jogász osztatlan - 1 emelt
Gazdaságtudományok
alkalmazott közgazdaságtan - matematika emelt szinten
gazdaságelemzés - matematika emelt szinten
Műszaki
építész - 1 választott emelt szinten
energetikai mérnöki - 1 választott emelt szinten
Orvos- és egészségügyi
orvos, fogorvos, gyógyszerész – 2 emelt szinten
Társadalomtudomány
minden szakon – 1 választott emelt szinten
http://www.oh.gov.hu/valtozasok-felsooktatasi
Felsőoktatási szakképzés
Nftv. 15. §:
 Felsőfokú
szakképzettség,
 Nem önálló felsőfokú
végzettségi szint,
 oklevél,
 120-150 kredit / 2-2,5 év,
 Azonos képzési területi
alapképzésre
beszámítandó: 30-120
kredit,
PhD
Mester
Alap
besorolási szak
Fsz.
Felsőoktatási szakképzés
230/2012. (VIII. 28.) korm. rendelet:
Modul rendszer:
 Fsz. közös modul,
 területi modul,
 szakképzési modul (gyakorlat, képzési ág, specializáció)
Minimum 1 félév gyakorlat
Képzési és kimeneti követelmény szabályozza
(www.femip.hu)
Bejutás:
 Felvételivel
 Besorolási szakon folytatott, be nem fejezett tanulmányokról
Besorolási szakon a kreditek 75%-t el kell ismerni!
Osztatlan tanárképzés
Nftv. 102. §:
 Osztatlan képzésben is
szervezhető /elsősorban
osztatlan képzésként
szervezendő
 Pedagógus ösztöndíj
 Alkalmassági vizsga
 2 szakos közismereti
tanárképzés
 1 szakos
művészeti/szakmai/hitéleti
tanárképzés
Általános
iskolai
Középiskolai
8 félév
10 félév
+2 félév
+2 félév
Osztatlan tanárképzés
283/2012. (X. 4.) korm. rendelet:
Közös képzési szakasz az általános és a középiskolai
tanárképzésben: első három év, ezt követően
választás:
Két általános iskolai szakképzettség
Két középiskolai szakképzettség
Egy általános- és egy középiskolai szakképzettség
2016. szeptemberéig hirdethető meg az osztott tanári
mesterszak
2013. szeptemberétől nem hirdethetőek meg az
osztott tanári mesterszakon az előképzettséget nem
igénylő kizárólag második tanári szakképzettségek
Másodlatok kiadása
100/1997. Korm. rendelet
-Törzslap alapján másodlat készíthető
- tartalom és nem formakényszer
Nem fogadható el:
- Naplókivonat
- Törzslapmásolat
- szabad szöveges igazolás
Köszönöm a figyelmet!
Pethő Judit

similar documents