FPA Radix Ergotherapie

Report
Ergotherapie en FPA
De sleutel naar zelfstandigheid ?!
Marlou Stijnen
Bjorn Frissen
Inhoud
• Wat is ergotherapie
• Ergotherapie en forensische psychiatrie
• Huidige aanbod binnen Radix
Wat is ergotherapie?
Doel:
- Realiseren van optimale zelfstandigheid in het dagelijks leven
Door:
- Aanbieden betekenisvolle activiteiten (als middel/ doel)
- Aansluiten bij wensen, mogelijkheden en omstandigheden
 benodigde kennis en vaardigheden verwerven en/ of versterken.
Aandachtsgebieden
• Zelfredzaamheid
• Productiviteit
• Ontspanning
Wat maakt ergotherapie forensisch?
• Plek van verslaving en delict binnen
dagindeling voorheen
• Middels aanbieden van betekenisvolle
activiteiten trainen van vaardigheden
• Verandering leefstijl  verkleinen risico op
delictherhaling
Speerpunten
- Vanaf opname toewerken naar
ontslag (resocialiseren)
- Afdelingsoverstijgend werken
- Verkleinen delictrisico staat centraal
Huidige aanbod
• Diagnostiek
• Behandeling
• Advisering
Diagnostiek
• Intake
• AMPS
- Doel
- Tijdstip
Behandeling & Advisering
Vormgeven veranderingsproces met als doel de
handelingsmogelijkheden van de patiënt te
optimaliseren.
Groepen:
- budgetteren
- agendagebruik/ structuur en planning
- corvee/ koken
- op weg naar werk (plus theorie)
- arbeidstherapie
Individuele behandeling, tevens op indicatie
Evaluatie, afronding en
overdracht
Advies over wonen, werken en mogelijkheid tot
vervolg ergotherapie in polikliniek.
De ergotherapeut als deskundige in het handelen
van de mens.
Vragen?
Bedankt voor uw
aandacht

similar documents