Beginnerscursus Powerpoint (incl. opdrachten)

Report
WEBHARE: BASISCURSUS
Versie oktober 2014
Anne Heining, Marketing & Communicatie (www.utwente.nl/mc)
www.utwente.nl/webhare
Webhare: Basiscursus (versie
oktober 2014) |
1
INHOUD
1) Inloggen en personaliseren account
2) Opbouw basisstructuur WebHare  website
3) Basisregels voor mappen/bestanden/links
4) Bestanden (word/pdf/ppt etc.)
5) Linkjes (intern, extern, content)
6) Opbouw van een pagina (mappen, documenten, links etc)
7) Gebruik van plaatjes
8) Op internet gevonden worden
9) Algemene instellingen
10) Overige knoppen in WebHare
11) Tips
12) M&C Servicedesk
Webhare: Basiscursus (versie oktober 2014) | www.utwente.nl/webhare
2
1) INLOGGEN EN PERSONALISEREN ACCOUNT
 Waar en hoe? - webhare.utwente.nl met s/m-nummer (ook buiten UT)
Start =
linker bovenhoek
 Applications  Publisher voor websites
 Applications  Webpack (formulieren, polls, forum, gastenboek)
Kaders startscherm, bijv. persoonlijke instellingen of nieuws (onderhoud)
Menu/my settings/personal settings:
 Voorkeuren instellen (NL/EN)
 Andere wijzigingen via Servicedesk M&C-Online Media
Webhare: Basiscursus (versie oktober 2014) | www.utwente.nl/webhare
3
2) OPBOUW BASISSTRUCTUUR (WEBHARE  WEBSITE)
De basis:
 Publiceren in WebHare: waar komt het dan op de site terecht?
 Wordt uitgebreider besproken in onderdeel 6
Webhare: Basiscursus (versie oktober 2014) | www.utwente.nl/webhare
4
STARTPAGINA
WEBSITE
 Naam
 Titel
 ABC
 (wat mensen
 In webadres te
op site zien)
 In Menu li.
zien
Webhare: Basiscursus (versie oktober 2014) | www.utwente.nl/webhare
5
VERVOLGPAGINA
 Naam
 Titel
 ABC
 (wat
 In web-
mensen
adres te
op site
zien
zien)
Webhare: Basiscursus (versie oktober 2014) |
www.utwente.nl/webhare
6
2) BASISSTRUCTUUR WEBHARE  WEBSITE (4/4)
Optie: Submenu activeren
 Via eigenschappen/properties van de site
 Extra menustructuur 1 niveau dieper
 Sneller overzicht voor bezoeker
 Hoe het werkt: alles wat al in het submenu staat, wordt niet meer op het
grote scherm getoond.
 Hoofditem (rechts zwart): gaat naar de index
 Subitem (de drie eronder): mappen of bestanden die geen index zijn
Webhare: Basiscursus (versie oktober 2014) | www.utwente.nl/webhare
7
3) BASISREGELS VOOR MAPPEN/BESTANDEN/LINKS
Naam (boven in het webadres, bijv. www.utwente.nl/sc/hallo):
 uitsluitend kleine letters en - gebruiken (GEEN spatie, geen hoofdlet.)
 Altijd de extensie (.doc, .docx, .whlink, .pdf etc) laten staan, WebHare
heeft deze nodig, maar de gebruiker ziet het niet in de URL
Titel (boven je webtekst):
 Geen specifieke eisen aan naamgeving
 Titel niet invullen = bestand niet zichtbaar op website (wel via
zoekmachine te vinden, daarom: te oude bestanden altijd verwijderen!)
Index-bestand (1 bestand per map met pijltje ervoor)
 Titel indexbestand = Titel boven pagina
 Map heeft geen indexbestand  Map kan niet aangeklikt worden op
website (losse documenten erin wel)
Webhare: Basiscursus (versie oktober 2014) | www.utwente.nl/webhare
8
4) BESTANDEN (WORD/PDF/PPT ETC.)
Twee opties:

Nieuw bestand: Uploaden van computer via (Upload/Plaats)

Huidig bestand vervangen (handig, naam (en link!) etc. blijven)
 Naam en Titel invullen of later wijzigen via
 Altijd properties scherm openen? Zie menu > preferences/voorkeuren.
 Word/html opent in je webpagina (tenzij je kiest ‘onbekend bestand’)
 Andere bestanden = extra scherm, niet binnen website
Tip: Gebruik headings (kop 1, kop 2, kop 3) in Word voor koppen, deze krijgen
een speciale opmaak op de website); titel is automatisch H1, tussenkop H2
Webhare: Basiscursus (versie oktober 2014) | www.utwente.nl/webhare
9
OPDRACHT 1
a) Maak binnen de gezamenlijke testsite een map aan met je eigen naam
b) Plaats een bestand van je computer op de website (een bestand dat nog
niet online staat)
c) Corrigeer/verander een bestand dat al op website staat
.
Webhare: Basiscursus (versie oktober 2014) | www.utwente.nl/webhare
10
5) LINKJES (INTERN, EXTERN, CONTENT)
Verschillende soorten links:
 Extern: naar een webpagina buiten je WebHare: bijv.
http://www.utwente.nl/icts (hele link copy-pasten); properties: extra opties
 Intern: naar een webpagina die in je WebHare zit
 Content: interne link, die IN je website opent (in hoofdscherm)
Link aanmaken:

 juiste soort link kiezen (andere keuzes niet relevant)
Bijzonderheden:
 Interne/content link verandert mee, als map/bestand verplaatst wordt ( zo
veel mogelijk gebruiken!)
 Content link opent in je hoofdscherm, rest van de website verandert niet
(handig als hetzelfde document op 2 plekken zichtbaar moet zijn)
Webhare: Basiscursus (versie oktober 2014) | www.utwente.nl/webhare
11
OPDRACHT 2
a) Plaats een externe link (naar pagina buiten je webhare).
b) Plaats een interne link (naar bestand in je webhare).
c) Plaats een content-link (een ander bestand uit webhare op deze plek
tonen).
Webhare: Basiscursus (versie oktober 2014) | www.utwente.nl/webhare
12
Titel indexbestand
Inhoud indexbestand
(meestal word.doc)
Bestanden + ingekl.mappen
(vallen weg als deze al in
submenu staan)
Mappen
(opengeklapt via index)
Webhare: Basiscursus (versie oktober 2014) | www.utwente.nl/webhare
13
6) OPBOUW VAN EEN PAGINA – INDEXBESTAND (1/4)
Het indexbestand van een map (pijltje ervoor)
 Inhoud indexbestand opent bovenaan de pagina
 Overige bestanden/mappen: opsomming onder indexbestand
Twee opties indexbestand
 Standaard indexbestand met alleen tekst (index.html), automatisch in
elke map (tekst inzetten via blauw
 description/omschrijving
vullen)
 Word document met tekst, plaatjes, tabellen etc. (via
, tabblad
publication/publicatie aangeven dat dit het indexbestand is)
Tip: Index bestand per ongeluk verwijderd?  maak een nieuwe map aan
en kopieer het daarin zittende indexbestand naar jouw map via re. muis
op bestand, copy to/kopiëren naar  verwijder de tijdelijke map weer)
Webhare: Basiscursus (versie oktober 2014) | www.utwente.nl/webhare
14
6) OPBOUW VAN EEN PAGINA – LOSSE BESTANDEN (2/4)
Andere bestanden
(alles behalve het
indexbestand mappen)
INDEXBESTAND
 Linkjes, word documenten, pdf,
ppt, etc …
 Opsomming onder het
indexbestand (indien titel
ingevuld)
Webhare: Basiscursus (versie oktober 2014) | www.utwente.nl/webhare
15
OPDRACHT 3
a) Zet een inleidende zin bovenaan je pagina (standaard-indexbestand).
b) Plaats een word-document als indexbestand, zodat je ook plaatjes bovenaan je
website kan tonen.
Webhare: Basiscursus (versie oktober 2014) | www.utwente.nl/webhare
16
6) OPBOUW VAN EEN PAGINA - MAPPEN(3/4)
Twee opties voor folders/mappen
Extended/uitgeklapte mappen (standaard):
 Helemaal onderaan de pagina weergegeven, incl. inhoud
 Map = zwarte kop; inhoud map = blauwe linkjes
 Volgorde aanpassen via re. muis ‘(change ordering/volgorde aanpassen)
Non-extended/ingeklapt:
 Worden NIET met zwart kopje onderaan de site getoond, maar
verschijnlijnen in de lijst met bestanden erboven (zie submap 3 volgende
sheet)
 Keuze welke mappen ingeklapt worden:
index-bestand selecteren, dan
en
op tabblad ‘index’ vinkjes zetten
Webhare: Basiscursus (versie oktober 2014) | www.utwente.nl/webhare
17
OPDRACHT 4
a) Maak drie submappen aan binnen je map en geef ze een willekeurige naam en
titel
b) Zorg via het indexbestand in de map dat één van de mappen niet uitgeklapt
wordt.
Webhare: Basiscursus (versie oktober 2014) | www.utwente.nl/webhare
18
Titel indexbestand
Inhoud indexbestand
(meestal word.doc)
Bestanden
(en ingeklapte mappen)
Mappen
(opengeklapt via index)
Webhare: Basiscursus (versie oktober 2014) | www.utwente.nl/webhare
19
7) GEBRUIK VAN PLAATJES
Basisregel: Foto’s van de camera zijn vaak 100x te groot > verkleinen
Wat kun je doen: 2 opties
 Foto naar jezelf mailen via outlook: rechter muis
op foto, zenden aan, mail ontvanger; vraag:
resizen  ja. En naar jezelf sturen. Ook met
meerdere foto’s tegelijkertijd mogelijk (tot ca 25 mb per mail)
 Makkelijk: bestand van webhare-site op je desktop
zetten om te verkleinen: heel simpel een geen
installatie nodig
Meer informatie: http://www.utwente.nl/webhare --> Foto’s/Video’s
Webhare: Basiscursus (versie oktober 2014) | www.utwente.nl/webhare
20
8) OP INTERNET GEVONDEN WORDEN
Wat kun je doen:
 Relevante Titel/naam invullen
 Ervoor zorgen dat andere sites naar jouw site linken (niet ‘hier’, maar relevante naam)
 Kort webadres (=korte mapnamen en korte bestandsnamen)
 Houd het kort: overbodige informatie zorgt voor ‘ruis’ en maakt het belangrijke
onderdeel slechter vindbaar
 Via
de keywords/zoekwoorden en description/omschrijving invullen, bij voorkeur
bij het indexbestand

Keywords: zoekwoorden - google kijkt hier nauwelijks naar, andere wel

Description: Korte omschrijving in de zoekresulaten; google gebruikt deze niet altijd
en kiest vaak zelf een tekst uit de pagina; de korte omschrijving zorgt ervoor, dat
mensen een keuze maken of je site wel/niet interessant is voor hun
 Meer informatie: cursus ‘Schrijven voor heb web’
Webhare: Basiscursus (versie oktober 2014) | www.utwente.nl/webhare
21
9) ALGEMENE INSTELLINGEN (1/4)
Newsfolders/nieuwsmappen

, dan news folder kiezen; bij bestaande map: re.muis op map, Edit type/type
wijzigen, fotomap kiezen

in de map zoals gewend bestanden (bijv word/pdf) /linkjes toevoegen, plus:

van bestand, de description/omschrijving vullen (=inleidend tekstje)
 daaronder optioneel een foto toevoegen (incl. titel voor foto)
Picture folders/fotomappen

dan picture folder kiezen; bij bestaande map: re.muis op map, Edit type/type,
picture folder kiezen

een zip bestand (of losse foto’s) met alle foto’s in die map uploaden/ plaatsen (
),
vervolgens met re.muis op zip-bestand en kies ‘extract/uitpakken’, dan worden alle
foto’s los in de map gezet; zip-bestandje weer verwijderen
Let op: Alleen verkleinde foto’s uploaden (zie 7); max 300kb per bestand!
Webhare: Basiscursus (versie oktober 2014) | www.utwente.nl/webhare
22
9) ALGEMENE INSTELLINGEN (2/3)
Webhare: Basiscursus (versie oktober 2014) |
www.utwente.nl/webhare
23
fotoalbum
Webhare: Basiscursus (versie oktober 2014) |
www.utwente.nl/webhare
24
9) ALGEMENE INSTELLINGEN (4/4)
Mappen in WebHare met speciale functies
 ‘contact’  automatisch rechts boven
 ‘en’  automatisch button ‘English’ rechts boven op een NL site
 Vervolgens in map ‘en’ de Engelse site maken
 Of: bij Engelse site: map ‘nl’ toevoegen voor button ‘Nederlands’
Algemene instellingen van de website (voorbeelden)
 Titel rechts bovenaan de site (geen afkortingen!!!)
 ‘<< Terug naar XXX’ link (geeft bezoekers overzicht)
 Social Network Knoppen (
van map/bestand/site activeren
): via eigenschappen
 Etc...
 Uitleg op www.utwente.nl/webgids --> Webhare-FAQ
Webhare: Basiscursus (versie oktober 2014) | www.utwente.nl/webhare
25
10) OVERIGE KNOPPEN IN WEBHARE (1/2)
 Up/omhoog: Een niveau hoger
 Upload/plaatsen: Bestand van je computer uploaden (word, pdf etc.)
 New file: nieuw bestand dat niet op de computer staat (link etc.)
 New folder: Nieuwe map
 Replace: bestaand bestand vervangen
 Download: Bestand naar computer downloaden/openen
 Delete: Bestand/map verwijderen
 Properties: Eigenschappen van een bestand/map aanpassen
Webhare: Basiscursus (versie oktober 2014) | www.utwente.nl/webhare
26
10) OVERIGE KNOPPEN IN WEBHARE (2/2)
Menu zoals Windows  te bereiken met rechter muis
 Open: bestand in preview venster bekijken
 Republish: opnieuw op het web plaatsen
 View in browser
 Copy/Move to…: kopiëren/verplaatsen van 1 of
meerdere bestanden
 Delete: 1 of meerdere bestanden verwijderen
 Change ordering: volgorde van bestanden/mappen aanpassen online
 Edit type: soort bestand/map aanpassen
 Properties: eigenschappen van het bestand/map (toelichting volgend sheet
Webhare: Basiscursus (versie oktober 2014) | www.utwente.nl/webhare
27
11) HANDIGE TIPS: ALGEMEEN
Foute links opsporen

Hele site (menu: File/Bestand  Report  Link) of deel van de site
(properties/eigenschappen index bestand  link check tabblad)
Linken naar bestand zonder titel

Via
de exacte link van een bestand opsporen (tab 1, onderaan)
Quicklinks: maak lange links korter door een interne link

Voorbeeld: www.utwente.nl/ctw/smoelenboek is eigenlijk
http://www.utwente.nl/ctw/organisatie/smoelenboek/index.html

Voeg map toe, dan interne link in map, deze link index maken
Word-documenten online bewerken?

WebDav (van Microsoft) gebruiken; werkt alleen in Internet Explorer en is via de
preferences (menu van de publisher) te activeren;
Webhare: Basiscursus (versie oktober 2014) | www.utwente.nl/webhare
28
11) HANDIGE TIPS: PROBLEMEN
Veel voorkomende problemen: worden op www.utwente.nl/webhare >
handleiding/tips toegelicht.
Voorbeelden:
 Linkje op webpagina/in word doc verwijst naar C-schrijf i.p.v. webpagina
 Preview-scherm in webhare werket niet
 Problemen met inloggen
 Vastlopen bij uploaden bestand
 Wijzigingen niet direct zichtbaar
Webhare: Basiscursus (versie oktober 2014) | www.utwente.nl/webhare
29
12) M&C Servicedesk Online Media
Voor vragen/ondersteuning: Servicedesk Online Media
 Contact:

[email protected]

Tel 5665 (ook via Lync, en via de Lync chat)

Fysiek: in de Spiegel, begane grond achter de receptie/lift (oude M&C zaal)
 Ondersteuning online via producten-/dienstenoverzicht M&C:

www.utwente.nl/mc > diensten > websites (oranje gedeelte); verkorte link: www.utwente.nl/webhare

Voor handleidingen/rechten/contactgegevens/tips/cursussen etc.
Webhare: Basiscursus (versie oktober 2014) | www.utwente.nl/webhare
30
Over de vervolgcursus
Meer mogelijkheden met WebHare (vervolgcursus gevorderden)
 Video’s (in word documenten)
 Rechter kolom (social media, video, banners etc)
 Statistieken gebruiken en interpreteren
 Formulieren, gastenboeken, peilingen, fora (aanmeldingen online bijhouden)
 RSS feeds
 Automatisch je nieuwsitems op Twitter doorplaatsen
… en veel meer.
 www.utwente.nl/webhare > cursussen
Webhare: Basiscursus (versie oktober 2014) | www.utwente.nl/webhare
31

similar documents