a jövedelmet befolyásoló tényezők

Report
Frissdiplomások a munkaerőpiacon - a
jövedelmet befolyásoló tényezők
Országos Mentor és Mentorált Találkozó
2013. november 15-16.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Veroszta Zsuzsanna
Educatio Nonprofit Kft.
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Frissdiplomások kutatása
Miért?
•Közvélemény: visszajelzés egy befektetésről, pályaorientáció
•Szakpolitika: adat alapú döntés-előkészítés
•Kutatás: magyarázatok keresése
•Intézmények: fejlesztés
Hogyan?
•Diplomás Pályakövetési Rendszer - 2010 óta
•Intézményi adatfelvételek, 1-3-5 évvel a diplomázás után
•2012: 25 ezer fős végzett-adatbázis (súlyozás)
•2011-2012: 45 ezer fős országos végzett adatbázis
•kb. 15 százalékos válaszadási arány
Milyen témákban?
•Munkaerő-piaci mutatók, de nem csak az
•Sikeresség, jövedelmek, munkanélküliség, beilleszkedés, továbbtanulás,
külföld, elégedettség
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Kérdések a felsőoktatási jelentkezés előtt
•Érdemes-e diplomát szerezni ?
•Könnyen találok-e munkát a diplomámmal?
•Végzettségemmel milyen munkahelyre számíthatok?
•Milyen jövedelemre számíthatok?
•Mit tehetek ÉN a sikerért?
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
A diplomaszerzés motivációi
Az egyes szempontok választási gyakorisága, százalék, N=41250
Szakmai, intellektuális fejlődés
53.60%
Magas jövedelem
46.70%
Munkanélküliség elkerülése
30.50%
Vezető pozíció, karrier
27.30%
Társadalmi megbecsülés, presztízs
25.50%
Kötetlenebb életmód
Külföldi munkavállalás
21.30%
12.50%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
A diploma megóvó hatása
Munkanélküliség
DPR: A frissdiplomások körében (nem regisztrált munkanélküliség is)
6,5%
KSH: A 25–54 évesek, azaz az ún. legjobb munkavállalási korúak
munkanélküliségi rátája 2012. március-májusban
10,5%
Jövedelem
DPR: A Magyarországon dolgozó frissdiplomások havi nettó
átlagjövedelme:
159.700 Ft
KSH: Nemzetgazdasági szinten az átlagos nettó kereset 2012. januármájusban
142.700 Ft
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Kilépés a munkaerőpiacra
Képzés és munkaerőpiac összefonódása
A végzettek 44 százaléka az abszolutórium megszerzésekor főállásban dolgozott.
Ez az arány a nappali tagozaton tanulók esetében 16,3 százalék
A munkakeresés mutatói az abszolutórium után munkát keresők körében
Átlagosan 32,5 jelentkezés a munkáltatók felé
Átlagosan 5,24 megvalósult interjú, kapcsolatfelvétel
Átlagosan 3,9 hónapos munkakeresési idő az első állásig
A végzettek 38,5 százaléka személyes kapcsolat révén találta meg első állását
(gyakorlati hely, korábbi munkakapcsolat, tanárok, egyéb ismeretség)
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
A frissdiplomás munka
A végzettek 75 százaléka alkalmazottként dolgozik
A foglalkoztatott frissdiplomások:
•83 százaléka határozatlan idejű munkaszerződéssel dolgozik
•36 százaléka közalkalmazott, vagy kormánytisztviselő
•73 százaléka napi 8 órás munkát végez
•16 százalékuknak mellékállása is van
•12 százaléka nem használja a képzés során elsajátított tudást
•22 százaléka nem tanulmányai szakterületén dolgozik
•18 százaléka diplomát nem igénylő munkát végez
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
A frissdiplomás munkahely
A foglalkoztatott frissdiplomások:
• 52 százaléka dolgozik magántulajdonú cégnél
• 23 százaléka dolgozik külföldi tulajdonú cégnél
• 26 százaléka dolgozik 1000 fő fölötti létszámú cégnél
• 7 százalékuk dolgozik külföldön
• A leggyakoribb ágazatok: oktatás, egészségügy, ICT szektor, közigazgatás
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Jövedelem képzési területenként
Összes foglalkoztatott/Magyarországon foglalkoztatottak körében
Havi nettó ezer Ft, N= 14986; 15965
173.80
158.87
159.96
137.34
148.68
139.83
143.83
121.50
122.55
116.83
163.26
141.41
165.05
162.03
136.16
130.70
Összesen
Természettudományi
Társadalomtudományi
Sporttudományi
Pedagógusképzés
Orvos- és egészségtudományi
Közigazgatási, rendészeti és katonai
Művészeti
Műszaki
170.95
167.27
Jogi
214.61
189.95
234.33
211.95
197.08
181.27
Informatika
Gazdaságtudományi
149.77
136.07
147.28
136.58
Bölcsészettudományi
Agrártudományi
.00
Összes foglalkoztatott frissdiplomás
50.00
100.00
150.00
200.00
Magyarországon foglalkoztatott frissdiplomások
250.00
Jövedelem képzési szintenként
Magyarországon foglalkoztatottak körében
Havi nettó ezer Ft, N= 14678
Összesen
158.25
Főiskolai – hagyományos képzés
158.40
Egyetemi – hagyományos képzés
179.87
Egységes és osztatlan képzés
152.24
Ma/MSc
158.58
Ba/BSc
141.53
0.0
20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0 200.0
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Jövedelem a végzés éve szerint
Magyarországon foglalkoztatottak körében
Havi nettó ezer Ft, N= 13940
Összesen
160.47
2011
148.19
2009
156.41
2007
175.86
.00
20.00
40.00
60.00
80.00
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 200.00
Jövedelem a munkahely tulajdonviszonya alapján
Magyarországon foglalkoztatottak körében
Havi nettó ezer Ft, N= 15071
Összesen
159.02
Teljes mértékben magántulajdonú
177.02
Részben állami, részben magán tulajdonú
151.29
Teljes mértékben állami/önkormányzati
tulajdonú
140.11
0.0
20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0 200.0
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Jövedelem a munkahely tulajdonviszonya alapján
Magyarországon foglalkoztatottak körében
Havi nettó ezer Ft, N= 14182
Összesen
156.43
Teljes mértékben külföldi tulajdonú
212.94
Részben magyar tulajdonú
185.73
Teljes mértékben magyar tulajdonú
140.25
.00
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
Jövedelem a munkahely nagysága alapján
Magyarországon foglalkoztatottak körében
Havi nettó ezer Ft, N= 15104
Összesen
158.84
1000 fő, vagy afölött
190.34
250-999 fő
173.67
50-249 fő
147.36
10-49 fő
142.20
2-9 fő
128.96
Önfoglalkoztató
153.75
.00
20.00
40.00
60.00
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
80.00
100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 200.00
Jövedelem a munkahely ágazata alapján
Magyarországon foglalkoztatottak körében
Havi nettó ezer Ft, a legnagyobb ágazatok esetében, N= 13057
Összesen
159.05
Művészet, szórakoztatás, szabadidő
120.81
Humán-egészségügyi, szociális ellátás
129.95
Oktatás
120.93
Közigazgatás, -védelem, társadalombiztosítás
163.83
Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység
149.12
Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
165.60
Pénzügyi, biztosítási tevékenység
205.15
Információ, kommunikáció
204.08
Vendéglátás
122.51
Szállítás, raktározás
167.00
Kereskedelem
162.58
Építőipar
160.56
Energia-szektor
218.41
Feldolgozóipar
193.35
Mezőgazdaság
144.95
.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
Jövedelem és tanulmányi teljesítmény
Magyarországon foglalkoztatottak körében
Havi nettó ezer Ft, N= 13034
Összesen
158.76
Sokkal jobb volt, mint a többieké
170.44
Valamivel jobb volt, mint a többieké
161.19
Kb. ugyanolyan volt, mint a többieké
154.23
Valamivel rosszabb volt, mint a többieké
164.65
Sokkal rosszabb volt, mint a többieké
148.87
0.0
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
50.0
100.0
150.0
200.0
Jövedelem és külföldi tanulmányok
Magyarországon foglalkoztatottak körében
Havi nettó ezer Ft, N= 15108
Összesen
158.90
nem tanult külföldön
157.23
tanult külföldön
178.71
0.0
50.0
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
100.0
150.0
200.0
250.0
Jövedelem és tanulmányok alatti munka
Magyarországon foglalkoztatottak körében
Havi nettó ezer Ft, N= 15108
Összesen
158.95
Tanulmányaihoz kapcsolódó szakmai
munkát nem végzett
145.69
Tanulmányaihoz kapcsolódó szakmai
munkát végzett
167.45
0.0
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
Köszönöm a figyelmet!
Veroszta Zsuzsanna
Educatio Nonprofit Kft
Kapcsolat: [email protected]
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

similar documents