Megtekintés

Report
A fejlesztés hatása a
szervezetre
az ELTE-PPK Neveléstudományi Intézetében
végzett szakfejlesztés és a szervezet
kapcsolatának vizsgálata
Csík Orsolya ELTE-PPK Neveléstudományi MA
Taní-Tani Konferencia Szükség és remény 2012. Miskolc
A kutatás előzményei
• TÁMOP 4.2.1. 5. sz. Pedagogikum alprojekt IV. pillér
26. elemi projekt: A tanulás/tanítás kutatása és
fejlesztése a közoktatásban- BaBe részprojekt
kiegészítő kutatása (kutatásvezető:Vámos Ágnes)
• Learning Outcomes (LeO) 2. kutatás (Vámos, 2010)
• Pedagógia alapszak fejlesztése (ELTE-PPK, 2010)
A kutatás célja
• Az egyes oktatói csoportok
véleményének feltérképezése
• Learning outcomes szemlélet terjedése
a szervezetben
• Következtetések megfogalmazása a
learning outcomes szemlélet mentén
A kutatás mérőeszköze,
körülményei
• Online kérdőíves vizsgálat (n=28; 46%)
• Az alacsony elemszám miatt az eredmények
óvatosan kezelendők
• Oktatói csoportok: beosztás, fokozat, szervezeti
egység, a pedagógia alapszak fejlesztésében való
részvétel, korábbi fejlesztésben való részvétel
• Összehasonlítási alap: LeO 2. kutatás (Vámos,
2010.)
1.
2.
Aki a felsőoktatásban dolgozik, az szakterületének tudósa legyen.
Nemzetközi térben kell majd a hallgatóknak munkát végeznie.
3. A régi (Bologna- előtti) felsőoktatás jobb volt.
4.
5.
A felsőoktatás új feladatok előtt áll, amihez az oktatók nem tudnak eléggé
alkalmazkodni.
Aki a felsőoktatásban tanít, az pedagógiai munkát végez.
6. A tudomány egyre gyorsabb változását nehéz
követni és nincs elég idő az oktatással foglalkozni.
7.
8.
9.
A tudomány nemzetköziesedése saját nemzeti eredményeinket veszélyezteti.
A felsőoktatásban is egyre fontosabb, hogy az intézmény vegye figyelembe a
hallgatók közötti egyéni különbségeket.
A felsőoktatásban alapvetően tehetséggondozást kell végezni.
10.A munka világával való kapcsolat fontosságát
túlértékelik.
11.
A felsőoktatásban elsősorban a tudományt kell művelni, ezért fontosabb a kutatás minősége, mint
az oktatásé.
Az eredmények értelmezése
• Négy fokozatú Likert-skála
• Oktatói csoportok közötti nem szignifikáns
különbségek, összefüggések
• Különbségek a változások elfogadása vagy
elutasítása, a munka világ és a nemzetközi
tér hatása mentén jelentkeznek
A munka világával való kapcsolat
fontosságát túlértékelik
20
19.1
10.36
7.33
egyetemi
tanár
egyetemi
docens
adjunktus
tanársegéd
A munka világával való kapcsolat
fontosságát túlértékelik
teljesen
egyetértek
7%
25%
21%
inkább egyetértek,
mint nem
inkább nem értek
egyet, mint igen
47%
Országos LeO2 eredményben: 78%
egyáltalán nem
értek egyet
A tudomány egyre gyorsabb
változását nehéz követni és nincs
elég idő az oktatással foglalkozni
17.61
11.22
tantárgyfelelős, fejlesztő
fejlesztésben nem vett
részt
A tudomány egyre gyorsabb
változását nehéz követni és nincs
elég idő az oktatással foglalkozni
18%
teljesen egyetértek
7%
inkább egyetértek,
mint nem
36%
39%
LeO2 országos eredményben: 83%
inkább nem értek
egyet, mint igen
egyáltalán nem
értek egyet
A régi (bologna előtti)
felsőoktatás jobb volt
17.39
12.61
fejlesztésben nem vett
részt
tantárgyfelelős, fejlesztő
A régi (Bologna-előtti)
felsőoktatás jobb volt
3%
18%
36%
43%
teljesen
egyetértek
inkább
egyetértek,
mint nem
inkább nem
értek egyet,
mint igen
egyáltalán nem
értek egyet
Országos LeO2 eredményben: 23,3%-os elutasítás
1. A tudomány művelése.
2. A munka világa elvárásainak ismerete.
3. Az intézmény mint szervezet
működésének minősége.
4. A hallgatók egyéni képességeihez,
tudásához való igazodás
5. A hallgatók képzésről való
véleményének figyelembe vétele.
6. Az oktató saját meggyőződésének,
szándékainak követése, szakmai
autonómia.
Első helyre rangsorolt állítások
A tudomány művelése
8%
8%
23%
7%
54%
Országos LeO2 eredményen:
4/6 rangsorhely
A hallgatók egyéni
képességeihez,
tudásához való igazodás
A munka világa
elvárásainak ismerete
A hallgatók képzésről
való véleményének
figyelembe vétele
Az intézmény mint
szervezet működésének
minősége
Utolsó helyre rangsorolt állítások
A hallgatók képzésről való
véleményének figyelembe
vétele
8%
A munka világa
elvárásainak ismerete
23%
46%
A tudomány művelése
23%
Országos LeO2 eredményen:
5/6 rangsorhely
Az oktató saját
meggyőződésének,
szándékainak követése,
szakmai autonómia
Következtetések
• LeO szemlélet- szakfejlesztés
• Beosztás, fejlesztésben való részvétel
• LeO országos eredményekkel szembeni
elmozdulások
• Továbbgondolás, mélyebb vizsgálatok
szükségessége
A kutatás lehetséges
folytatása
• A megújult pedagógia alapszakon
oktatók folyamatos monitorozása;
oktatói és hallgatói reflexiók a képzésről
• A vizsgálat megismétlése a megújult
alapszakon tanuló első évfolyam
kilépésekor
Felhasznált szakirodalmak
• Lénárd Sándor (2012): Oktatói együttműködés és tanuló
szervezet. In: Lénárd Sándor Vámos Ágnes (szerk.):
Akciókutatás a felsőoktatásban a bolognai folyamat
kezdetén. Eötvös Kiadó, Budapest. (megjelenés alatt)
• Vámos Ágnes- Lukács István (2012): Egy alapszak
implementációs folyamata, elemzése, megújítása. In:
Lénárd Sándor Vámos Ágnes (szerk. ): Akciókutatás a
felsőoktatásban a bolognai folyamat kezdetén. Eötvös
Kiadó, Budapest. (megjelenés alatt)
• Vámos Ágnes (2011): A tanulási eredmények a
felsőoktatási intézményekben 2. Tempus Közalapítvány,
Budapest
Köszönöm a figyelmet!
Csík Orsolya
[email protected]

similar documents