Magyar TDM Szövetség

Report
A MAGYAR TURISZTIKAI
INTÉZMÉNYRENDSZER
JELENE ÉS JÖVŐJE
BALOGH KÁROLY
elnök
Magyar TDM Szövetség
Budapest, 2012. március 2.
61 regisztrált helyi TDM
Üzleti szálláshelyek összvendégéjszakaszáma (2010):
Üzleti szálláshelyek vidéki vendégéjszakaszáma (2010):
Vidéki vendégéjszakaszám TDMSZ területén (2010):
Ha Budapesten is TDMSZ lesz (2010):
22,4 M
16,1 M
11 M
17,3 M
• 43 tag – Több mint 50%-os reprezentáltság (33 regisztrált TDM)
• Tevékenység
- Szakmai kapcsolattartás (NGM, NFÜ, szakmai
szövetségek, TDM szervezetek, oktatási intézmények…)
- Érdekképviselet (turizmus törvény, TDM pályázatok,
TDM szakmai regisztráció…)
- Szakmai tanácsadás
- Rendezvényszervezés, legjobb gyakorlatok megosztása
(TDM Konferenciák)
- Előadások, prezentációk
• Szakmai feltételrendszer a helyi, térségi (és hamarosan régiós)
TDM szervezetek minősítésére
• 2010. decemberétől folyamatos
• 2011. évi TDM pályázaton való részvétel előfeltétele
• Nemzetgazdasági Minisztérium Turisztikai Főosztály megfelelés esetén regisztrációs szám
• 2012. januárban már 66 regisztrált TDM szervezet
• Helyi, térségi szinten, az adott szervezeti szinte faladataihoz
kapcsolódó fejlesztésekre
• Elnyerhető támogatási összeg:
–Helyi szinten:
50.000.000 Ft
–Hegyi gyógyhely:
100.000.000 Ft
–Térségi szinten:
100.000.000 Ft
• Támogatási intenzitás:
85%
• A jelen finanszírozási körülmények között pályázati kényszer
jellemző
Régió
Nyertes pályázatok száma
Észak-Magyarország
6
Észak-Alföld
1
Dél-Alföld
2
Közép-Magyarország
2
Közép-Dunántúl
7
Nyugat-Dunántúl
8
Dél-Dunántúl
6
Σ nyertes pályázatok száma:
Σ elnyert támogatás:
32 nyertes TDM szervezet;
1.791.361.468 Ft
• (Legalább) 20 éve készül…
• Felfokozott várakozás szakmai körökben
• TDM szervezeti rendszer törvényi szintű kereteinek megalkotása
• Idegenforgalmi adó turizmusba történő visszaforgatásának
kötelezettsége
• 2012. február – közigazgatási egyeztetés
• 2012. március 28. OGYSTUB ülés
Alapvető finanszírozási, fogalmi és logikai problémák
Új fogalmak:
- Desztinációs látogatói hozzájárulás (DLH):
turisztikai vonzerők belépődíja alapján
- Turisztikai hozzájárulás (TH):
turisztikai szolgáltatók és egyéb a turizmusból profitáló
vállalkozók, szervezetek által fizetett járulék rendeletben
meghatározott arányos (ezrelékes) összege
(akár a TDM tagdíj helyett, pl. annak nagyságrendjében)
Nemzeti TDM szervezet?
- A nemzeti TDM feladatainak ellátása a nemzeti
marketingszervezettől elkülönülő szervezetben történik, mely a
turizmusért felelős miniszter irányítása alatt áll.
- A nemzeti TDM szervezet tulajdonosai az állam, az MTDMSZ,
az országos szakmai szervezetek és a regionális TDM
szervezetek.
Megyei önkormányzatok?
- A megyei önkormányzat térségi TDM-ben játszott szerepe
megkérdőjelezhető. A térségi TDM-ek létrehozása a
megyehatárokon túl természetföldrajzi, gazdaságföldrajzi,
kulturális és egyéb tényezőket is figyelembe vesz.
- A regionális szervezetben a megyék is szerepet kaphatnának, pl.
tervezési – területfejlesztési feladataik kapcsán
Finanszírozás
- Csak olyan önkormányzat kapjon beszedett idegenforgalmi
adóhoz kapcsolódó költségvetési támogatást, amely tagja helyi
TDM szervezetnek.
- A támogatás mértéke továbbá annak figyelembe-vételével kerüljön
megállapításra, hogy az adott helyi önkormányzat területén a
TDM struktúra mennyire fejlett, azaz helyi, térségi és regionális
TDM is működik azon a területen. Minél többszintű az adott
települést magában foglaló TDM, annál nagyobb arányú legyen a
kiegészítés.
- Központi költségvetési megtakarítás, helyben érdekeltség a
rendszer fejlesztésében
Helyi finanszírozás elégtelensége
- A tervezet szerint pl. egy 300 Ft-os IFA-val működő TDM
szervezetnél 100 ezer vendégéjszaka (tehát közepes desztináció)
esetén a helyi TDM szervezet számára járó IFA-összeg (a teljesen
belül 70%-os IFA kötelezett vendégéjt figyelembe véve) 3.150.000
Ft, ami TDM működtetés szempontjából értelmezhetetlenül
alacsony forrást biztosít.
Javaslat a helyi TDMSZ finanszírozására:
- a helyi idegenforgalmi adó és annak összegéhez igazodó
költségvetési hozzájárulás együttes összegének min. 40%-a
- a turisztikai hozzájárulás összegének 30%-a
- desztinációs turisztikai hozzájárulás 40%-a
Regionális TDMSZ?
A regionális szint finanszírozását a tervezet csak ’alulról’ nevesíti,
a regionális TDM tulajdonlása ugyanakkor az értelmező
kiegészítés szerint 50%-ban állami, 50%-ban piaci szereplők által
történik.
a) a regionális TDM szervezet finanszírozása ’alulról’ és ’felülről’
azonos mértékben történik.
b) a regionális TDM szervezet kizárólagos ’alulról’ történő
finanszírozása esetén kizárólag ’alulról’ kerüljön tulajdonlásra is.
Összegezve:
A versenyképes magyar turisztikai intézményrendszer,
a fenntartható TDM szervezeti struktúra kialakításához
a megismert törvénytervezet lényeges módosítására van
szükség.
Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
www.tdmszovetseg.eu
[email protected]

similar documents