Koncepció a 2000 LE alatti települések szennyvíz

Report
Koncepció
a 2000 LE alatti települések szennyvízelvezetési és tisztítási beruházásainak
finanszírozására, a foglalkoztatás
növelésére
2013. szeptember 26.
Kóthay László mérnök-közgazdász,
Klaszter Tanács elnöke
1
Előzmények
•
A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési- és tisztítási Megvalósítási Programról szóló
25/2002. (II.27.) Korm. rendelet (Program) soron következő módosítása kapcsán
érkezett
észrevételek
szennyvízelvezetési
és
költség-csökkentési
agglomerációkra
utasítások
vonatkozóan,
a
eredményeként
a
csatornahálózatok
és
szennyvíztisztító telepek státuszát reprezentáló adatok gyűjtésére került sor a 2000
lakos-egyenérték (LE) szennyezőanyag-terhelés alatti települések körében (2008)
•
A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelv előírásai szerinti
határidős kötelezettség csak a 2000 LE feletti szennyvízterhelésű településeket,
rendszereket érinti
•
A 2000 LE szennyezőanyag-terhelés alatti magyar települési struktúra a családi házas
jellegű, alacsonyabb koncentráltságot mutató térségben elhelyezkedő lakosságot érinti.
Ezeknek az ingatlanoknak közművel történő ellátása nagyobb költségráfordítással jár,
mint a városi környezetben lévőké
2013. szeptember 26.
Kóthay László mérnök-közgazdász,
Klaszter Tanács elnöke
2
Adatok
2008. évi felmérés alapján
Településcsoport
150 000 fő felett
Település- Települések Lakosszám Lakosok
szám (db) aránya (%)
(fő)
aránya (%)
5
0,2
2 413 196
23,6
15 000 -150 000 fő
86
2,7
2 924 157
28,7
10 000 -15 000 fő
53
1,7
646 713
6,3
653
20,8
2 508 975
24,6
2348*
74,7*
1 713 379*
16,8*
100,0 10 206 420
100,0
2000 -10 000 fő
2000 fő alatt*
Összesen
3145
* Egy része már jelenleg is csatornahálózattal ellátott
2013. szeptember 26.
Kóthay László mérnök-közgazdász,
Klaszter Tanács elnöke
3
A képződő kommunális szennyvíz lehetséges útja
(Vidékfejlesztési Minisztérium: Útmutató a 2000 lakos-egyenérték szennyezőanyag-terhelés alatti települések szennyvízelvezetési és tisztítási
megoldásainak kialakításához)
A tisztított szennyvíz
elhelyezése:
A szennyvíztisztítás helye:
felszíni vízfolyás
A kommunális
szennyvíz
képződési helye:
- lakóházak,
- közintézmények,
- kereskedelmi
intézmények
- üzemek
Hagyományos, művi
szennyvíztisztító telep
szennyvízelvezető
csatorna-hálózat
vagy
vagy
Természetközeli
szennyvíztisztító telep
vagy
Egyedi szennyvízkezelő létesítmény:
Tengelyen,
szippantó autó,
települési
folyékony
hulladékként
elszállítja
vagy
- egyedi szennyvíztisztító kisberendezés
vagy
telken belüli
szennyvízelvezető
csatorna
2013. szeptember 26.
- egyedi oldómedencés kislétesítmény
szikkasztás a talajba
- zárt gyűjtő (ideiglenes tárolás!)
Kóthay László mérnök-közgazdász,
Klaszter Tanács elnöke
4
•
A 2008. december 31-i állapotot tükröző Program országosan 577 db
2000 LE szennyezőanyag-terhelés feletti agglomerációt alkotó közel
2000 db településre terjedt ki
•
A Programban szereplő közel 1100 db 2000 LE szennyezőanyagterhelés
alatti
településre
elvégzett
leválogatás
alapján
megállapítható, hogy 214 db település még fejlesztéssel érintett
•
A fentiek alapján
költségbecslést készítettünk a beruházási
költségekre, és táblázatos formában állítottuk össze javaslatainkat.
2013. szeptember 26.
Kóthay László mérnök-közgazdász,
Klaszter Tanács elnöke
5
Beruházási költségek
(2011. évi árszinten)
A
Programban
csak
csak
csak egyedi
Szennyvíznem szereplő
szennyvízelvezető
zárt
kisberendezés,
terhelés
települések
csatorna
gyűjtőtartály létesítmény
száma
(db)
(LE)
(millió Ft)
(millió Ft)
(millió Ft)
1332
732 837
690 700
168 050
258 950
2013. szeptember 26.
Kóthay László mérnök-közgazdász,
Klaszter Tanács elnöke
6
Következmények
•
amennyiben minden kistelepülésen a hagyományos szennyvízelvezetés- és
tisztítás rendszere valósul meg, akkor ez mintegy 690 Mrd Ft-ot, míg a zárt
rendszerű gyűjtőtartály esetében 168 Mrd Ft, egyedi szennyvíztisztító
berendezések esetén pedig 258 Mrd Ft beruházást igényelne
•
a gazdaságosság vizsgálatakor figyelembe kell venni a hosszú távú (30, 50
év) üzemeltetés során felmerülő költségeket is. Vélhetően a reális költségek a
két szélsőséges eset között fognak elhelyezkedni, így műszaki becslés alapján
a 350-400 Mrd Ft-ot tartjuk szükséges forrásnak.
2013. szeptember 26.
Kóthay László mérnök-közgazdász,
Klaszter Tanács elnöke
7
Miért érdemes a 2000 LE alatti településeket
szennyvízközművel ellátni?
•
A 2000 LE szennyezőanyag-terhelés alatti településeknél a feszültség
oka a pénzügyi források hiánya, mely a fenti számítások figyelembe
vételével végrehajtott intézkedésekkel feloldható volna
•
Az egészséges és korszerű életkörülmények biztosításának igénye
megnőtt a kistelepülések lakossága körében
•
Ezen igények kielégítéséhez szükséges feltételek biztosításával a
település vezetői növelhetik a település lakosságmegtartó képességét
•
Ugyanakkor jól látható, hogy a forráshiány politikai feszültséget is
generál
2013. szeptember 26.
Kóthay László mérnök-közgazdász,
Klaszter Tanács elnöke
8
Előzmények
•
A Programból kimaradó, a közműves szennyvízelvezető- és tisztító művel
gazdaságosan el nem látható területekre – a közműves gyűjtőrendszerek kiépítése
mellett – a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló
147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet vonatkozik
•
E települési kör fejlesztései az elmúlt időszakban - a komplex megoldásokat is
lehetővé téve - néhány regionális operatív programban szerepeltek és kaptak
támogatást
•
Figyelembe véve azonban a magyarországi, illetve a Közép-Kelet Európai
adottságokat, a kistelepülések számára a ROP-os forrásokon fölül az EU Duna
Régió Stratégia ún.
„Zászlóshajó” projekt egy újabb, alternatívát kínálhat a
finanszírozási források biztosítására.
2013. szeptember 26.
Kóthay László mérnök-közgazdász,
Klaszter Tanács elnöke
9
EU Duna Régió Stratégia „zászlóshajó”
projekt-javaslata
4. számú prioritási terület
2013. szeptember 26.
Kóthay László mérnök-közgazdász,
Klaszter Tanács elnöke
10
Feladat 1.
•
a kistelepülések a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását
szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet alapján elkészített települési
szennyvízkezelési programjukban mutassák be a gazdaságossági és műszaki
elemzésekre alapozva a fenntarthatóságot és a megfizethetőséget
•
A 2000 LE alatti agglomerációban legyen lehetőség a hagyományos
szennyvízelvezetés- és-tisztítás megvalósítására, illetve a természet-közeli
szennyvíztisztítás-, elhelyezés kialakítására és kiemelten javasolt az egyedi
szennyvíztisztító kisberendezések alkalmazása, vagy szükség esetén a zárt
szennyvíztárolók kialakítása
•
A
„hagyományos” tisztítási és a zárt gyűjtőtartályos technológia mérnöki
tervezési
szabványai,
tervezési
irányelvei
mellett
az
egyedi
szennyvízkezelő berendezések alkalmazási, tervezési segédletek még nem állnak
rendelkezésre, ezért ennek kiadása elsődleges fontosságú
2013. szeptember 26.
Kóthay László mérnök-közgazdász,
Klaszter Tanács elnöke
11
Feladat 2.
•
Ugyancsak kiemelt figyelmet kell fordítani a ma Magyarországon még
nem
kellően
elterjedt
egyedi
szennyvíztisztítási
technológiák
elterjesztésére
•
Ennek céljából folyamatosan kell üzemeltetni az utóbbi években hazai
forrásból megvalósított minta település vízi közműveit, valamint ki kell
alakítani egy bemutató, oktató bázist, ahol a „best practice” technológiák
elérhetővé válnak
•
Szintén határozottan kell képviselni, hogy Magyarországon előnyt
élvezzenek azok a beszállítók, akik vállalják független tanúsító szervezet
által kiadott irat, megfelelőségi tanúsítvány megszerzését
2013. szeptember 26.
Kóthay László mérnök-közgazdász,
Klaszter Tanács elnöke
12
A zászlóshajó projekt elemei
A 2000 LE alatti települések szennyvízelvezetési- és tisztítási beruházásának
megvalósítását az alábbi három fázisra oszthatjuk:
a. Előkészítés, tervezés
b. Megvalósítás, kivitelezés
c. Projekt befejezés, kiértékelés
2013. szeptember 26.
Kóthay László mérnök-közgazdász,
Klaszter Tanács elnöke
(18 hónap)
(72 hónap)
(11 hónap)
13
a. Az előkészítés és tervezés feladatkörei
részletezve






Projekt-konzorcium létrehozása, megállapodás aláírással
A projekt finanszírozási rendszerének kidolgozása
Tervező partnerek kijelölése, feladat-meghatározások, szerződéskötések
Alkalmazási, tervezési segédletek elkészítése
Műszaki tervezés, típustervek készítése költségvetéssel, lehetőleg rögzített
áras megoldásokra törekedve, amelynek célja, hogy azonos feladatnak
országos szinten meghatározott ára legyen
Előregyártó cégek pályáztatása párhuzamosan a szakági tervek készítésével,
kiértékelése, kiválasztása. A pályáztatás lebonyolítása az Új Széchenyi Terv
célkitűzéseivel és kiírásaival összhangban
2013. szeptember 26.
Kóthay László mérnök-közgazdász,
Klaszter Tanács elnöke
14
b. Megvalósítás, kivitelezés








Építtetői pályázatok beadása, kiértékelése, döntés
Banki finanszírozás biztosítása pályázat, vagy egyszerű kérelem útján,
lehetőség szerinti gyors banki elbírálással
Szakterületenkénti szerkezeti előregyártásokra felkészülés, a gyártás
beindítása a megrendelések függvényében
Kivitelező cégek pályáztatása. Javasolt a regionális elosztású vállalkozások
kijelölése
Szakági tervezők igénybevétele. Építtetői igényfelmérés, típusterv-adaptálás,
szükség szerinti hatósági engedélykérelmek benyújtása
Szerződéskötés a kivitelezővel, műszaki ellenőrrel, kivitelezés indítása,
befejezés.
A kivitelezés lebonyolítása, szerkezet-előregyártás a rendeléstől a műszaki
átadásig
A megvalósult fejlesztéssel elért pályázati feltételek teljesülésének
kiértékelése
2013. szeptember 26.
Kóthay László mérnök-közgazdász,
Klaszter Tanács elnöke
15
c. A zászlóshajó-projekt befejezése,
kiértékelése


A teljes, 1332 településre kiterjedő „zászlóshajó projekt” befejezési
határideje 2019. 12. 31.
A teljes projekt komplex kiértékelési határideje: 2020.11.30.
2013. szeptember 26.
Kóthay László mérnök-közgazdász,
Klaszter Tanács elnöke
16
A projekt foglalkoztatás-politikai síkja 1.



a projekt előkészítése, a beruházások megtervezése, kivitelezése, az üzemeltetése,
fenntartás a során jelentős élőmunka igény keletkezik
a projekt által érintett településeken, településrészeken kb. 400 ezer
ingatlanban 1 millió fő lakik (forrás: KSH)
a fejlesztések beruházási értéke eléri a 400 milliárd HUF nagyságot 2011.
évi árszinten
Program
előkészítés
Beruházás
előkészítés
Település
kategória
Beruházás
kivitelezés
Éves üzemeltetés,
fenntartás
30 évre vetített
összesítés
állományi létszám hónapban kifejezve
100 ingatlan
alatti
2
4
50
15
506
300 ingatlan
alatti
3
5
120
20
728
300 ingatlan
feletti
4
6
150
25
910
Egyedi, üzleti
ingatlan
1
1
20
12
382
2013. szeptember 26.
Kóthay László mérnök-közgazdász,
Klaszter Tanács elnöke
17
A projekt foglalkoztatás-politikai síkja 2.
Tekintettel arra tényre, hogy a program által érintett települések ingatlan
összetételéről részletes statisztika nem áll rendelkezésünkre, ezért csak
mérnöki becslés alapján számítható ki a 30 éves üzemeltetési ciklusra eső
foglalkoztatási igény.
Eszerint 400.000 ingatlan a 728 állományi létszám hónappal és átlagos 300
ingatlannal elosztva 30 évre kb. 2.700-3.000 fő állandó foglalkoztatását
eredményezi.
Ehhez a számhoz hozzá kell még tenni a gyártás előkészítés, fejlesztés, gyártás,
kereskedés során alkalmazott létszámot is, melynek nagyságát évi 300-500
főre becsüljük.
Összességében tehát 3.000-3.500 fő állandó alkalmazását jelentheti
a projekt megvalósulása.
2013. szeptember 26.
Kóthay László mérnök-közgazdász,
Klaszter Tanács elnöke
18

similar documents