Public Shell * The Critical Path

Report
‫גיוס הון וחוב באמצעות‬
‫מיזוג עם שלד ציבורי‬
‫רו"ח ירון ייני‬
‫יתרונות של חברות ציבוריות‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫הגישה לכסף – משקיעים‪ ,‬שוק ההון – החלון‪.‬‬
‫שקיפות – מעודד למשקיעים‪.‬‬
‫עליית מדרגה‪.‬‬
‫תגמול עובדים ‪ +‬יכולת להתחרות על עובדים טובים‪.‬‬
‫קשר לבעלות‪ ,‬נכס נזיל – מניות סחירות‪.‬‬
‫הצפת ערך‪.‬‬
‫אין צורך בערבויות אישיות לבנקים‪.‬‬
‫יתרון מול רשויות ורגולטורים‪.‬‬
‫חסרונות של חברות ציבוריות‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫חשיפה למתחרים‪.‬‬
‫עלויות‪.‬‬
‫כפיפות לחוק ניירות ערך ‪ -‬רשות ‪ /‬פלילי‪.‬‬
‫יועצים ‪ -‬עבודה צמודה – מסורבל יותר‪.‬‬
‫חד סטרי – הדרך חזרה עולה כסף‪.‬‬
‫אומרים ‪ /‬כותבים סוחר שלדים מה שאומר שלא מבינים‬
‫את המהלך‪ ...‬זו לא רכישה ומכירה של שלד‪ ,‬אלא רכישה‬
‫ומיזוג של פעילות לשלד‪.‬‬
‫בפועל אנו‪:‬‬
‫‪" ‬מצילים או מחיים חברות"‬
‫‪" ‬מציפים ערך לבעלי מניות שכבר איבדו ערך"‬
‫‪" ‬יועצים למיזוגים ושנויי מבנה"‬
‫‪" ‬מאמנים בשוק ההון ‪"...COACH -‬‬
‫‪ ‬מאפשרים לחברות שלא יכולות לבצע ‪ IPO‬להכנס‬
‫לבורסה‬
Public Shell
‫שלד בורסאי‬
‫הגדרה מתוך מילון מונחים בנושא בנקאות ושוק ההון‬
‫בעריכת איתן אביניאן (הטעויות במקור)‪.‬‬
‫‪ 9‬סיבות למיזוג לשלד ציבורי‬
‫‪ .1‬וודאות לתהליך ולתוצאה הסופית‪.‬‬
‫‪ .2‬לוח זמנים קצר מהותית מהנפקה ראשונה‪.‬‬
‫‪ .3‬מיקוד פעילויות‪.‬‬
‫‪ .4‬רכישה – ‪" Due-Diligence‬אל מול" רשות ניירות ערך‪.‬‬
‫‪ .5‬שבירת המעטפת (פיצוח תקרת הזכוכית) של בכירים בישראל‪.‬‬
‫‪ .6‬תכנון מס‪.‬‬
‫‪ .7‬תשומת לב ההנהלה (מועט‪ ,‬שלא כמו בהנפקה)‪.‬‬
‫‪ .8‬עלויות נמוכות מהותית‪.‬‬
‫‪ .9‬גיוס לאחר המיזוג ללא מינימום חוקי נדרש – אין כישלון‪.‬‬
‫חלון ההזדמנויות‬
‫אם לא עכשיו אימתי?‬
‫טל‪,03-6114922 :‬‬
‫ז'בוטינסקי ‪,7‬‬
‫מגדל משה אביב‪ ,‬ק' ‪49‬‬
‫רמת גן‪.‬‬
[email protected]

similar documents