10_baroko - Letohradské soukromé gymnázium ops

Report
BAROKO
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
BAROKO
Původ slova BAROKO není zcela jednoznačný.
Snad od BAROCCO z portugalštiny; BAROS =
hojnost z řečtiny; VERRUCA = bradavice z
latiny.
Umění: 17. – 18. stol.
Vznik: Itálie
• 1. pol. 19. stol. ještě na venkově tzv. SELSKÉ
baroko
• První stavba: římský kostel IL GESÚ (arch.
Giacomo della Porta)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Obsah
•
•
•
•
Architektura
Významní architekti
Malířství
Sochařství
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Barokní móda
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Raně barokní móda
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Architektura
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
ARCHITEKTURA
2 proudy:
A) DYNAMICKÝ barok
- složitost, napětí, práce se světlem a stínem
ITÁLIE, ŠPANĚLSKO, RAKOUSKO, ČECHY
B) KLASICIZUJÍCÍ barok
- jednodušší, uspořádanější
FRANCIE
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Versailles – KLASICIZUJÍCÍ b.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Znaky:
•
•
•
•
Členité stavby
Monumentálnost
Dynamičnost
Opuštěna uzavřená
dispozice
• Prolomení rovného
průčelí tzv. rizalit
• Kopule
• Věže
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
• Iluzivní rozšiřování a
prodlužování prostoru
• Bohatě zdobená
omítka
• Interiér: štuky, kartuše
• Dokonalé propojení s
malbou a plastikou
• Spojení s krajinou,
zahradou
Barokní
PORTÁL
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Členitost, monumentálnost, dynamičnost
Klementinum
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Opuštěna uzavřená dispozice
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Prolomení rovného průčelí tzv. rizalit
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
• Kopule, věže
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
• Iluzivní
rozšiřování a
prodlužování
prostoru
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
• Štuková výzdoba
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Kartuše
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Propojení stavby s krajinou
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Propojení s plastikou; zahradou
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Ukázka barokních zahrad (Versailles)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Typy staveb:
•
•
•
•
•
•
kostely, kaple
kláštery
koleje a rezidence
paláce
zámky
užitkové stavby: mlýny, dvory, sýpky,
venkovské domy
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Počátky baroka
Architekt:
Pietro DA CORTONA (1596 – 1669)
• Autor přestavby kostela Santi Luca e
Martina v Římě.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Carlo MADERNA
(1556 – 1629)
• Italský architekt
• Provedl po Michelangelově smrti dostavbu
sv. Petra ve Vatikánu, kde založil typ
barokního chrámového prostoru (k
centrální Michelangelově části připojil
trojlodí s bočními loděmi).
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Náměstí sv. Petra ve Vatikánu
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Model Madernovy dostavby
sv. Petra
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Francesco BORROMINI
(1599-1667)
Italský architekt
• Jeho stavby „dokáží omráčit“.
• Dokázal výborně propojovat a seskupovat
tvary.
Dílo:
Kostel Santa Agnese v Římě na Piazza
Navona
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Santa Agnese
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Bazilika sv. Jana Lateránského
v Římě
(Borromini barokní úpravy)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Gian Lorenzo BERNINI
(1598- 1680)
• Italský architekt a sochař
• Byl představitelem vrcholného umění teatrální
výzdoby.
Dílo:
Baldachýn ve sv. Petru
Náměstí sv. Petra ve Vatikánu
Sochařské práce Římě:
Španělské schody, Fontána di Trevi, Říční fontána
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Průčelí kostela Santa
Andrea v Římě
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
tzv. Královské schodiště
(Scala regia) ve Vatikánu
(úpravy)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Koncept náměstí sv.
Petra
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Bernini jako SOCHAŘ
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Fontana di Trevi
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Říční fontána v Římě
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Baldachýn (sv. Petr)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Vidění
sv. Terezie
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Francie
Významné stavby:
• Invalidovna
• kostel Sorbonny
• Kostel Čtyř národů
• přestavba Louvru (arch.LESCOT)
• Versailles (arch. MANSART)
• Velký Trianon ve Versailles
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Významní architekti
Francois MANSART (1598 – 1666)
• Kostel Val-de Grace v Paříži
Jacques LEMERCIER (1585 – 1654)
• Kostel Sorbonny, Palais-Cardinal,...
Jules HARDOUIN-MANSART (1646 –
1708)
• Přestavba Louvre
André Le NOTRE – Versailles
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Invalidovna (Paříž)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Kostel pařížské
Invalidovny
(architekt Jules HardouinMansart)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Kostel Sorbonny
(Paříž)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Louvre
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Versailles
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Velký Trianon
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
RAKOUSKO
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Johann Bernhard FISCHER
VON ERLACH
Rakouský architekt (1656 – 1723)
Významné práce:
• Schönbrunn
• Schwarzenberský palác ve Vídni
• Clam-Gallasův palác v Praze
• část zámku ve Vranově nad Dyjí
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Schönbrunn (Vídeň)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Hofburg (Vídeň)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Belveder (Vídeň)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
kostel Karla Boromejského (Vídeň)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Další země
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Frauenkirche
(Drážďany)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Escorial (Madrid)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
St. Paul (Londýn)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Malířství
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Znaky:
• Zdůrazňování světla a barvy
• Tzv. ŠEROSVIT
Malba:
- nástěnná
- iluzivní
- oltářní
- portrétní
Zakázky: církve, šlechty, měšťanů
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
ITÁLIE
Michelangelo da CARAVAGGIO
(1573 – 1610)
Asi nejvýznamnější představitel italské
barokní malby.
GUIDO RENI (1575 – 1642)
Byl žákem Carracciů.
Vytvořil řadu fresek a závěsných obrazů.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
CARAVAGGIO
(1573 – 1610)
Italský malíř
Vlastním jm. Michelangelo Merisi.
Pohrdal „ideální krásou“.
Ve své době odsuzován jako naturalista.
Jeho díla .jsou plná světla, dramatičnosti.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Nemocný Bakchus
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Ukřižování sv. Petra
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
ŠPANĚLSKO
Jose RIBERA (1591 – 1652)
Francisco de ZURBARÁN (1598 – 1664)
Bartlomeo Estaban MURILLO (1617 – 82)
Diego VELAZQUÉZ (1599 – 1660)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Diego VELAZQUÉZ
(1599-1660)
• Nejvýznamnější postava barokní
španělské malby.
• Vynikající španělský PORTRÉTISTA.
• Jeho portréty jsou vynikajícím způsobem
zasazeny do krajiny, přestože jsou celé
malovány v dílně.
• Tvořil tzv. žánrový typ obrazu.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Španělské
infantky
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Podobizna
Inocence X.
(1650)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Portrét Filipa IV.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
„liliputáni“
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
FRANCIE
• Spíše KLASICIZUJÍCÍ baroko
Nicolas POUSSIN (1594 – 1665)
Kladl důraz na barevnou harmonii.
Náměty z antické mytologie a italské krajiny.
Claude LORRAIN (1600 – 1682)
Významný krajinář, u něhož figury tvoří jen
doplněk k celkovému ztvárnění krajiny.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Claude LORRAINE:
Vylodění Kleopatry v Tarsu
Nicolas POUSSIN:
Nymfa a satyr
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
HOLANDSKO
Jan van GOYEN (1596 – 1656)
Jan STEEN (1626 – 1679)
Jan VERMEER van Delft (1632 – 1675)
REMBRANDT Hermensz van Rijn (1606-69)
BELGIE
Petrus Paulus RUBENS (1577 – 1640)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Jan
VERMEER
Kuplířka
(1656)
Drážďany
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Dívka čtoucí dopis
(1657)
Drážďany
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Mlékařka
(1658-60)
Rijksmuseum,
Amsterdam
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Dívka s perlovou
náušnicí
(mezi lety 1665-67)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Krajkářka
(1669-70)
Louvre
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Petrus Paulus RUBENS
(1577 – 1640)
Vlámský malíř, kt. patřil
do katolického okruhu malířů.
Žil a tvořil v Antverpách.
• Naučil se úžasně pracovat s barvou znázorňování: aktů, drapérií,zbroje a
klenotů, zvířat, krajiny,…
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Venuše
se zrcadlem
(1615)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Vylodění Marie
Medicejské
V Marseille
(1622-25)
Louvre
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Únos dcer
Leukippových
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Tři grácie
(1639)
Prado, Madrid
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
REMBRANDT
Hermensz van Rijn
(1606 – 1669)
• Holandský malíř, kt. pocházel z Leidenu,
ale žil a tvořil v Amsterdamu.
• Vynikající PORTRÉTISTA (namaloval i
řadu autoportrétů).
• Mistr ŠEROSVITU.
• 1630 - 40 vrchol tvorby (přes 60 zakázek)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Hodina anatomie dr. Tulpa
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Noční hlídka (1642, 363 x 437 cm)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Belšasarova hostina (kol. 1635)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Saskia
jako Flora
(1634)
Ermitáž, Petrohrad
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Autoportréty
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Sochařství
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Znaky:
•
•
•
•
•
pohyb
hluboké emoce
naturalismus
alegorie
Doplnění staveb i samostatná díla: kašny,
morové, mariánské sloupy.
• Materiál: kámen, dřevo (polychromie).
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Lorenzo BERNINI
• Italský sochař a architekt
• Dokázal vtělit umění dynamiku
Díla:
• Fontána di Trevi
• Říční fontána
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Berniniho fontány
v Římě
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Zdroje a literatura
• BAUER, Alois. Dějiny výtvarného umění.
Olomouc : Rubico 2002, s. 109 – 125.
• ODEHNALOVÁ, Alena. Vybrané kapitoly z
dějin kultury. Brno : CERM 2005, s. 159 – 177.
• HEROUT, Jaroslav. slabikář návštěvníků
památek. Helena Rejtharová – TVORBA
• KALISTA, Zdeněk: Tvář baroka. Praha :
Garamond, 2005. ISBN 80-86379-90-6
• MACKOVÁ, Olga. Rembrandt. Praha : Odeon,
1993. ISBN 80-207-0476-0.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

similar documents