AACIEAI - Alliance for European and atlantics integration

Report
AACIEAI Alliance for European and atlantics integration
established 2000
Assoc. member of World Wide Philanthropic Association, USA
Assoc. partner of International Investment Council ,UK
========================================================================
International , corporate , financial and investment communications ,consulting , marketing and development
EU Funds and projects
Providing free project logistics and realization of the municipal and corporate sites.
To date have indicated Investment and Enterprise interest to Bulgaria of 1000 European legal entities.
Our services:
DESIGN OF PROPOSALS: developing proposals for research groups, public entities and companies interested in leading or participating on R&D projects.
PROJECT MANAGEMENT: performing technical and administrative management at regional national and European level to ensure its successful
implementation.
ADVISING: identifying ideas through technological audits and diagnosis of innovation, providing an individualized action plan for each company, public agency
and research group.
TRAINING: celebrating courses on developing proposals and management of projects. So, research group and/or companies can develop their own R&D
proposals and manage R&D projects.
Priority areas:
Food industry
Farming
Ecology
Energy Efficiency
Renewable energy sources
Energy Supply
www.aacieai.expobulgaria.com
AACIEAI Alliance for European and atlantics integration
established 2000
Assoc. member of World Wide Philanthropic Association, USA
Assoc. partner of International Investment Council ,UK
========================================================================
International , corporate , financial and investment communications ,consulting , marketing and development
About Alliance
AACIEAI is a non-government organization which has focused its activity on supporting the Euro-Atlantics collaboration between Bulgaria , EU and NATO.
The AACIEAI aims at stimulating and assisting new Member States from CEE to develop capacity for constructive co-authorship of common European policies at both
government and civil society level.
The Alliance operates as a business network. It has offices in Vienna, Beograd, Sankt Petersburg,
Cyprus, Macedonia, Sarajevo and Italy
The Alliance can offer a professional staff in various areas , such as ; management and enterprise strategy , consultancy and special marketing activities , access to
European and international financing.
Alliance aims to collaborate as an expert with Bulgarian and international agencies , ministries , regions and institutions.
We propose: to support entrepreneurs and professionals in their professional and entrepreneurial development , through personal training courses , information
exchange and personal business meetings, through intensification of international contacts and business internationalization, exchanges within the best European
practices and participation in projects financed by the EU and EC
To promote partnership initiatives at a national and international level with associations having analogous activities and aims , and to implement the European
projects and programs.
To develop network of relations with other associations and professional bodies that operate in the same or different areas , offering them its own moral and material
contribution.
www.aacieai.expobulgaria.com
AACIEAI Alliance for European and atlantics integration
established 2000
Assoc. member of World Wide Philanthropic Association, USA
Assoc. partner of International Investment Council ,UK
========================================================================
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Относно:
Възможна стратегия за превръщането на България в Източно Европейски Лидер в областта на етническата ,икономическата и регионалната
стабилност.
Сектор РТурцияНеобходимост от конкретно рязко разширяване и задълбочаване на връзките между РТурция и РБългария в икономическата , регионалната
енергийната и военнтаа сфера , като водещ и важен за България ,ЕС и региона антикризисен , антитерористичен и проевропейски фактор за
регионална и европейска стабилност.
Уважаеми г-н.Министър Председател,
Впредвид реализираните от нас проучвания ,наблюдения и анализи на задълбочаващата се в ЕС и региона дългова и финансова криза , бихме искали
да Ви запознаем лично с нашите и на европейските ни партньори заключения :
 Освен стратегическото географско положение на България/като транзитен разпределител на енергоресурси, транзитна европейска
транспортна инфраструктура /магистрали и ж.п./,страната е и логистичена стратегическа авиобаза на НАТО за Близкия Изток ,през България
минават основни транзитни наркоканали за ЕС, както и контрабандата на цигари в посока Изток,Юг-Запад,
 България има спешна нужда от привличането на голям инвестиционен ресурс /преди всичко в селското стопанство, високите технологии/ИТ,ВЕИ,
АЕИ,атомна енергетика,нанотехнологии,производство на уран,доставка и преработка на енергийни суровини/ този проблем , в немалка степен , е в
резултат и от липсата на ефективна конкретна и дългосрочна работа на съответните държавни компетентни агенции/,
Доказаният икономически и военен Лидер в региона -не само според нашите анализи проучвания ,е РТурция.
В последните години с тиха дипломация РТурция допринесе много за помирение между народите на Западните Балкани.
Забележителният икономически бум/в последните години/ и скок до водеща регионална икономическа и военна сила , изблик на градивна енергия и
самочувствие подсилено с покритие – това е РТурция в настоящия момент.
Българската диаспора в РТурция възлизаща на около 500 000 човека/със и без българско гражданство/ , е преуспял икономически граждански субект
в много региони на страната.В настоящия момент тя има остра нужда от един нов европейски ,граждански и юридически подход и внимание , с цел
реинтеграция по отношение на неините икономически и инвестиционни възможности ,и културно исторически потребности.
AACIEAI Alliance for European and atlantics integration
established 2000
Assoc. member of World Wide Philanthropic Association, USA
Assoc. partner of International Investment Council ,UK
========================================================================
Конкретните наши анализирани предложения, придружени с готови проектни резюмета са:
 Създаване на нов вид икономическа структура – Специална свободна евро- икономическа зона с РТурция в района на Свиленград (може да се
използва китайския и хонконгски опит в тази посока - производство ,реекспорт,финансии и иновации ).
 Проект за създаване на обща ж.п. компания за скоростен ж.п. превоз на пътници и товари ( с възможно китайско или друго инвестиционно
участие ).
 Проект за създаване на високоскоростен безконфликтен транспортен коридор „Свиленград-Калотина” ( като елемент от една нова
инициатива
„Турция-ЕС”
)
оборудван
с
нова
светлоотразителна
хоризонтална
и
вертикална
маркировка,
видоеонаблюдение/онлайн/,контролно- координационни полицейски пунктове,специално охранявани ТИР паркинги и др.
 Създаване на специализирани икономически иновативни и високотехнологични зони за малки и средни предприятия по протежението на
цялата обща гранична територия/ползване на испанския опит в тази насока.В ТЕЗИ ЗОНИ ЩЕ ФУНКЦИОНИРАТ И БЪЛГАРСКИ ЛАБОРАТОРИИ ЗА
ЕВРОКАЧЕСТВО И ЕВРОСТАНДАРТИ НА ПРОИЗВОДТВОТО.Възможните производства може да са свързани със софтуерно развитие, енергийна
ефективност, ВЕИ,АЕИ, фотоволтаични инсталации,преработка на енергиини носители ( природен газ и нефт ) ,въглеродна енергетика.
 Създаване на постоянно действаща между правителствена структура съвместно с турското правителство –
за подкрепа на инвестиционния и производствен интерес на МСП от мюсюлманския ЮГ , на мюсюлманския инвестиционен интерес за големи
инфраструктурни проекти в българските смесените етнически региони (със социално значение ) , която да осигурява и гарантира ускореното
и обективно административно и визово обслужване на турските икономически субекти – локализирана в Истанбул , и функционираща
съвместно с българското и турско М.Вн.Р., и Европол.
 При наличието в България на 1,5млн. български граждани изповядващи исляма, е наложително спешна намеса на Правителството , а не на
Община София , за реновиране на най-стария мюсюлмански религиозен храм/Джамия/”Баня Башъ”-построен от великия мюсюлмански
строител Синан ,в центъра на София /наш Проект вече предложен на Вашето внимаение/,като ответен жест на Кметството на
гр.Истанбул ,за реновирането на правослания храм-Църква „Свети Стефан“ в Истанбул.
AACIEAI Alliance for European and atlantics integration
established 2000
Assoc. member of World Wide Philanthropic Association, USA
Assoc. partner of International Investment Council ,UK
========================================================================
International , corporate , financial and investment communications ,consulting , marketing and development
Инвестиране в развитие на средния бизнес
Международният Инвестиционен Съвет е водеща американска кредитно-референтна агенция и
финансов консултант за финансиране на инжинерингови инвестиционни проекти.
Предоставя информация и финасови консултации съгласно нормативните изисквания на Fair
Credit Reporting Act /FCRA/.
МИС има филиали в Лондон/от 1992г/ и Лос Анжелис/от 2003г/.
Активите и дейността на МИС са насочени главно в реалната икономика със съдействието на
американски федерални кредитни агенции за подпомагане на средния бизнес.
Приоритетни области са проекти свързани с околната среда.
Финансовите пакети за кредитиране на проекти са със самоучастие само 15% от стойността
им и без необходимост от банкови гаранции, при най-добри финансови условия.
AACIEAI Alliance for European and atlantics integration
established 2000
Assoc. member of World Wide Philanthropic Association, USA
Assoc. partner of International Investment Council ,UK
========================================================================
International , corporate , financial and investment communications ,consulting , marketing and development
Contact office :
Bulgaria ,/ sofia 1618 , 1,Naroden pevetz Str,
Auto t/f 0035928559124 , mob. 00359888524165 /board/, mob. 00359884927047 /secretary/,
e-mail:
[email protected]/ board,
[email protected]/segreteria/,
[email protected]/bramch/
,[email protected]/centro/ ,
[email protected]/ camara/
Reg.#130454159 , Court# 8234/2000sgs , Taxd#1222116607

similar documents