Hent præsentation af DGI

Report
Bevægelse i hverdagen
 1,6 mio. idrætsaktive
 100.000 frivillige
ledere, trænere og
instruktører.
 6.000 foreninger er
organiseret i DGI
 Vi arbejder for, at få
flere til at dyrke idræt
og motion og for at
gøre det attraktivt at
være frivillig i landets
idrætsforeninger.
Den åbne
skole
Modul 6
Forskellige
arenaer
Modul 5
Læring i
bevægelse
Modul 4
fælles
afsæt
Skolens
profil
Modul 3
Kickoff
Modul 2
Modul 1
BEVÆGELSESKULTUR
Event
Fag og emner
(faget)
fra boglig
undervisning
Kombineret
Integreret
i boglig
undervisning
(brainteasers)
med boglig
undervisning –
men uden
sammenhæng
(brainbreaks/
energizers)
Understøttende UV
Idræt
Adskilt
Bevægelses
politik
De fysiske
rammer
De voksne
som
rollemodeller
Fælles sprog
Handleplaner
Effekt af
bevægelseskultur
 Mere aktive børn og
medarbejdere
 Færre konflikter
mellem børnene
 Gladere børn
 Mere positive
medarbejdere
 Færre sygedage
blandt
medarbejderne
 Medarbejderne er
blevet mere fysisk
aktive i fritiden
 … LÆRING!
Personalet udarbejder bevægelsesplaner hvor de tilrettelægger
bevægelsesaktiviteter. Vi har lavet mapper hvor der er
inspiration til bevægelseslege. Når man arbejder hos os har man
sagt ja til at være aktiv rollemodel.
Ledelsen er motiverende, men også ansvarlig for at vi efterlever
den bevægelsespolitik, som alle har været med til at udarbejde.
Idræt, leg og bevægelse indgår også i de
medarbejderudviklingssamtaler, som jeg afholder med den
enkelte medarbejder. Alle skal have en aktiv rolle, men med
forskellig indhold og opgaver.
SFO-leder
DGI Storkøbenhavn
Vester Voldgade 100, 1. sal
1552 København V.
Tlf: 79 40 49 00

similar documents