PowerPoint-præsentation

Report
Når fitness bliver et
åndehul
KL´s Ungespot 22. september 2010
Hvad er foreningsfitness?
Projekt mellem DGI og DIF
Rådgivningsforløb
Netværksdannelse
Kursusforløb
Kvalitetssikring
Videreudvikling af projektet; Børnefitness,
Teenfitness, Seniorfitness mv.
Hvorfor fitness til unge?
Fald i 10-19-årige der dyrker regelmæssig idræt
og motion fra 1998 til 2007.
Kraftigt frafald efter 16 år
”Unge stopper i foreningerne” !
Unge dyrker idræt på egen hånd
Stor forskel på at være ’barn’ og ’ung’
Svømning Fodbold
60
Gymnastik
Jogging
Styrketræning
50
40
Aerobic
Håndbold
30
Badminton
20
10
0
7 - 9 år
10 - 12 år
13 -15 år
16-19 år
20-29 år
Kilde: IDAN
Hvorfor frafald?
Barrierer for idrætsdeltagelse:
Bruger tid på venner
Bruger tid på andre fritidsinteresser/arbejde
Gider ikke
Manglende talent
For meget konkurrencemæssigt pres
Hvorfor fitness i forening?
Samme facilitet, som kammerater som dyrker
holdsport
Fleksibilitet i forhold til
lektier/fritidsarbejde/efterskoleophold
Aktiv del af foreningslivet
Stor efterspørgsel fra foreninger
Henvendelser fra forældre, læger og
sundhedspersonale
Stort udviklingspotentiale
Uddrag af endnu ikke
offentliggjort
tilfredshedsundersøge foretaget af
IDAN i foreningsbaserede
fitnesscentre;
Var du generelt fysisk aktiv eller inaktiv før du
meldte dig ind i dit fitnesscenter? (0-19 år)
14.8%
Jeg var generelt fysisk aktiv
Jeg var fysisk aktiv i
perioder, mens jeg var
inaktiv i andre perioder
42.4%
Jeg var generelt fysisk
inaktiv
Dyrker du i dag normalt andre former for idræt/motion
end fitness? (0-19 år)
Ja
53%
Ja, men ikke for tiden
Nej
Træningsmotiver og -begrundelser
Udsagn B:
Udsagn A:
Fitnesstræningen er
i sig selv sjov og
motiverende
25.4%
Fitnesstræningen er
i sig selv ikke sjov
og motiverende
47.5%
Jeg føler, at jeg
med træningen har
opnået mine mål
Jeg syntes ikke, at
jeg har opnået mine
mål endnu
23.3%
Jeg træner først og
fremmest fitness
for mit udseende
skyldt
16.9%
0%
Helt enig med A
10%
Jeg træner først og
fremmest fitness
for sundhedens
skyld
32.2%
20%
30%
Noget enig med A
40%
50%
60%
Neutral/Ved ikke
70%
80%
90%
Noget enig med B
100%
Helt enig med B
Træningsmotiver og -begrundelser
Udsagn B:
Udsagn A:
Jeg føler mig som
kunde i
fitnesscentret
29.4
Jeg har generelt let
ved at motivere
mig selv til at
træne
20.4
Fitnesstræningen
er præget af lyst
42.1
30.9
0%
Helt enig med A
10%
20%
Jeg føler mig som
medlem af
fitnesscentret
29.8
17.9
Jeg har generelt
svært ved at
motivere mig selv
til at træne
4.7
Fitnesstræningen
er præget af pligt
39.8
30%
Noget enig med A
40%
50%
60%
Neutral/Ved ikke
70%
80%
90%
Noget enig med B
100%
Helt enig med B
Udfordringer:
Doping
Mange unge dyrker fitness for udseendets
skyld - medfører potentiel mulighed for
forfængelighedsdoping
Forsøges imødekommet på forskellige måder;
Lokaler og udstyr som ikke animerer til
dopingmisbrug
Fitnesskultur, hvor sund og funktionel
træning prioriteres
Instruktører, som er kulturbærere og
rollemodeller for fitnesscentrets medlemmer
Ungekultur vs. fitnesskultur
Unge med adfærdsproblemer kan være en
udfordring af integrere i fitnesscentrene – men
det lykkes i vid udstrækning
Flere eksempler på, at foreningsbaserede
fitnesscentre samarbejder med institutioner for
adfærdsvanskelige unge i fitnesscentre
De unge ledsages af personale til træningen, og
indsluses langsomt til selvstændig træning
Udadreagerende unge kan være svære at rumme
i fitnesscentrene, da der ikke er fast personale
tilstede
Konklusion;
Fitness er et tilbud, der tiltrækker fysisk inaktive
Prismæssigt og indholdsmæssigt en attraktiv
idrætsgren. Pris i foreninger = 50% hvad det
koster at træne i kommercielle fitnesscentre (85
– 165/mdr.)
Fitness opleves som sjovt og motiverende
Unge føler sig som medlemmer og ikke kunder i
foreningsbaserede fitnesscentre
Fitness er et åndehul for rigtig mange unge

similar documents