PowerPoint-præsentation

Report
TOFTEVANGSKOLEN
Skolereformen – og vejen dertil…
Lovtekst for folkeskolereform –
Nye arbejdstidsregler for lærerne
• Lov nr. 1640 om et Fagligt løft af folkeskolen blev vedtaget
20. december 2013 og træder i kraft i august 2014 og efter
næste folketingsvalg (obligatorisk træningstid/lektier).
• Lov nr. 409 af 26. april 2013
Toftevangskolen august 2014
Ny
folkeskolelov
Toftevangskolens
traditioner
Toftevangskolens
målsætning
Toftevangskolens
værdier
Toftevangskolens
fysiske rammer
Hvilket indhold skal realiseres?
• En længere og mere varieret skoledag
• Lektiehjælp
• Flere timer i dansk og matematik
• Den åbne skole
• Få klare mål
• Den understøttende undervisning
• Mere idræt, motion og bevægelse
• Fra undervisning til elevernes læring
• Styrket fremmedsprog
• Nyt fag – håndværk og design
• En bedre udskoling
• Personalets kompetenceudvikling
Punkter til i aften:
Reformen i praksis:
- hvordan påvirker det elevens skoledag?
Elevens dag
- skemaet
Arbejdsforhold for personalet
- Vores proces med inddragelse og fælles
udvikling
Ro og engagement…
Toftevangskolens personale
Nye arbejdstidsregler/-forhold:
Lærerne:
• Aftale omkring arbejdstidsreglerne
• Opdeling i fix- og flekstid – med fuld tilstedeværelsestid
på skolen fra 1.8.14
Pædagogerne:
• SFO/SFK
• Skole
Arbejdspladser
• Bedre muligheder for at mødes – fagteam og
årgangsteam
Teamsamarbejde
• 0. klasse
• 1.-2. klasse
• 3.-4. klasse
• 5.-6. klasse
• 7.-8. klasse
• 9. klasse
• 10. klasse
Lærere og pædagoger
samarbejder!
Hvorfor team:
• Udvikling af praksis
• Sparring
• Lærende samarbejde
• Videndeling
• Drøftelse af læringsmål
• Fælles planlægning – holddeling
•…
• Der kan være enkelte lærerskift, der tager sit afsæt i vores
ønske om denne teamorganisering.
Folkeskolereformen
• En længere og mere varieret skoledag med mere og
bedre undervisning og læring
Formål:
• Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så
dygtige, de kan!
• Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund
i forhold til faglige resultater!
• Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt
andet gennem respekt for professionel viden og praksis!
Folkeskolereformens fokusområder
• Målfastsættelse for den enkelte i det lærende fællesskab
• Fokus på de nære mål: Målfastsættelse, feedback og nye
mål
• Fleksibel organisering af skolen, herunder mere
holddeling
• Forskellige måder at lære på
Nyt og gammelt:
• Alle elever er knyttet til en klasse
• Hver klasse har en (eller to) klasselærer(e)
• En længere dag i ”skoledelen”
• En god eftermiddag i Myretuen eller på Den Gule Drage
• Træningstid, morgenbånd og bevægelse
En fast ramme med mulighed for
fleksibilitet…
• Børnene vil have et skema med faste placeringer af de
forskellige fag
• De større fag parallellægges så de 4 klasser kan arbejde
sammen og have holddeling på tværs af klasserne
Man
Tirs
Ons
Morgentid
8-8.30
Faglig
fordybelse
8.30-11/11.30
Rekreation
Bevægelse
11.30-12.30
Faglig
fordybelse/
Træning/
Valgfag
Skemaet:
Længere moduler, ingen fast
formiddagspause.
Tors
Fre
Timetal:
• 0.-3. klasse: 30 timer om ugen
• 4.-6. klasse: 33 timer om ugen
• 7.-9. klasse: 35 timer om ugen
• Fagenes vejledende timetal samt den understøttende
undervisning.
Indskoling
Morgentid
8-8.30
Fag/US 0,50
Fag/US 0,5
Fag/US 0,5
Fag/US 0,5
Fag/US 0,5
Faglig fordybelse
8.30-11.30
2,5 time fag
2,5 time fag
2,5 time fag
2,5 time fag
2,5 time fag
US 0,5
US 0,5
US 0,5
US 0,5
US 0,5
Spisning
Rekreation
11.30-12.30
US 1
US 1
US 1
US 1
US1
Faglig fordybelse/
Træning
12.30-14
1,5 time fag
Bevægelse/DGI (US)
1,5 time fag
Bevægelse/DGI (US)
1,5 time fag
Træning
Træning
Mellemtrin
Morgentid
8-8.30
Fag/US 0,50
Fag/US 0,5
Fag/US 0,5
Fag/US 0,5
Fag/US 0,5
Faglig fordybelse
8.30-11.30
2,5 time fag
2,5 time fag
2,5 time fag
2,5 time fag
2,5 time fag
US 0,5
US 0,5
US 0,5
US 0,5
US 0,5
Spisning
Rekreation
11.30-12.30
US 1
US 1
US 1
US 1
US1
Faglig fordybelse/
Træning
12.30-14
1,5 time fag
1,5 time fag
1,5 time fag
Fag/Træning
1,5 time fag
Træning
Træning
Træning
Faglig fordybelse/
Træning
14-15
Udskoling
Morgentid
8-8.45
Fag/US 0,75
Fag/US 0,75
Fag/US 0,75
Fag/US 0,75
Fag/US 0,75
Faglig fordybelse
8.45-11.45
3 timer fag
3 timer fag
3 timer fag
3 timer fag
3 timer fag
Spisning
Rekreation
11.45-12.30
US 0,75
US 0,75
US 0,75
US 0,75
US0,75
Faglig fordybelse/
Træning
12.30-14.00
1,5 time fag
1,5 time fag
1,5 time fag
Valgfag
1,5 time fag
Træning
Træning
Valgfag
Faglig fordybelse/
Træning
-15.30/16.00
Understøttende undervisning:
• Skal udvikle elevernes
undervisningsparathed!
• Varierede og differentierede
undervisningsformer
Morgenbånd, træningstid og bevægelse…
Morgenbånd
• At dagen starter på den samme måde hver dag
• At gøre eleven klar til dagen
• Ansvaret ligger hos teamet
Det kunne f.eks. være:
• Læsning
• Bevægelse
• Læse dagens avis
• Elevsamtaler
• Morgensang
•…
Træningstid
• Træningstid er vores ord for lektiecafé
- for det skal være mere end det!
• Målet er at træne faglige elementer eller udfordringer
tilpasset elevernes individuelle niveau
• Alle fag byder ind!
Bevægelse
• Alle elever skal bevæge sig i gennemsnit 45 minutter pr
dag:
• Idrætsundervisningen
• DGI-tid for indskolingen
• Fysiske aktiviteter i undervisningen
Understøttende undervisning er også:
Spisning:
- for indskolingen og mellemtrinnet kl. 11.30-12
- for udskolingen kl. 11.45-12
Rekreation er kl. 12-12.30
Varetages af pædagogerne – DGI-erfaringer føres videre.
I udskolingen er en lærer tilstede.
Læringsmål og evaluering
• Tydelige læringsmål for den enkelte
• Hyppige elevsamtaler
• Fokus på progressionen
”Det har jeg aldrig prøvet før,
…. Så det klarer jeg helt sikkert!!”
Pippi Langstrømpe
Læreprocesser og progression
•
Hvad prøver jeg at lære?
•
Hvilke fremskridt har jeg gjort
indtil nu?
•
Hvad er mit næste mål?
Feedback kultur
Dialog:
• Når du målet?
• Hvad skal du tage med
til næste gang?
• Identificer hvad du skal
forbedre med din
lærers hjælp
• Hvad bliver du
vurderet på? de
formelle
vurderingskriterier
Sprogundervisningen:
• Som noget nyt starter engelskundervisningen allerede i 1.
klasse.
• Vi har her på skolen haft forsøg med dette allerede i år.
Valg af enten tysk eller fransk fra 5. klasse
Omverdenen stiller stigende krav om øgede
sprogkundskaber. Derfor indføres det med
folkeskolereformen på Toftevangskolen at:
Går du i 4. klasse skal du tage stilling til, om du ønsker
tysk eller fransk som 2. fremmedsprog fra 5. klasse.
Valget af 2. fremmedsprog er bindende til og med 9. klasse,
og forløbet er adgangskrævende til gymnasiet.
t på? de formelle vurderingskriterier
Overgangsordninger
Tysk og/ eller fransk
• Går du i 6. klasse, skal du i år tage stilling til, om du
ønsker tysk eller fransk som 2. fremmedsprog fra 7.
klasse.
• Går du i 7. klasse, skal du tage stilling til, om du ønsker
fransk som prøveforberedende valgfag i 8. og 9. klasse
eller om du ønsker et andet valgfag, som skolen tilbyder.
• Hvis du går i 8. og 9. klasse og har fravalgt tysk og fransk,
skal du i stedet have et valgfag.
Valgfagsordning for 7.-9. klasse
I 7.- 9.klasse skal eleverne vælge valgfag: I år udbyder vi, fx:
• 1. Musik
• 2. Madkundskab
• 3. Mindfulness
• 4. Tysk
• 5. Fransk
• 6. Journalistik
• 7. LEGO Education Center
• 8. Billedkunst
• Valgfaget indgår i projektopgaven i 9.klasse.
• Valgfag er ikke prøvefag
Håndværk og design:
• Et nyt fag med nye mål
• Vi fastholder værkstedsordningen for 3.-6. klasse hvori
•
•
•
•
følgende fag indgår:
Sløjd
Håndarbejde
Madkundskab
Billedkunst
• Og håndværk og design
Og nu derudaf…

similar documents