Trine Stensen

Report
**Q11** Filter i Q12= Andel av total 85%
85%
2014
81%
2012
Andel av befolkningen
som kjøper bøker.
Leseundersøkelsen 2012. Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen
1
**Q10** Utvalg 100 %
Tenk tilbake på den siste boken du leste,
hvor fikk du tak i den?
Utvalg: Totalt, 100 %
NYTT
35
30
30
25
21
20
13
15
12
8
10
6
5
5
4
0
Kjøpte den i en Fikk den i gave
fysisk bokhandel
Lånte den på
biblioteket
Lånte den av
venner/ familie/
kolleger
Annet
Kjøpte den på et
norsk nettsted/
nettbokhandel
Kjøpte den i
bokklubb
Kjøpte den på et
utenlandsk
nettsted/
nettbokhandel
2
KJØP
3
**Q11** Filter i Q12= Andel av total 85%
Flere kjøper bøker
81%
68%
71%
81%
79%
81%
85%
2000 2003 2006 2008 2010 2012 2014
Leseundersøkelsen 2012. Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen
4
**Q11** Utvalg: 100 %
I 2013 kjøpte befolkningen gjennomsnittlig 11 bøker
25%
60%
14%
kjøper flere
enn 10 bøker i
året
kjøper 1-10
bøker i året
kjøper ikke
bøker
5
** Q:12 Hvor mange av bøkene du kjøpte
var på norsk eller fremmedspråk?
Filter: Kjøpt bøker; andel av totalt 85%
10
3
Bøker på norsk
Fremmedspråklig
=13
Totalt
6
NETTHANDEL
7
**Q13** Filter i Q12= Andel av total 85%.
Regnestykke Q13.
33%
2014
26%
2012
av befolkningen kjøpte minst
en bok på nettet i 2013.
Leseundersøkelsen 2012. Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen
Opp 7 prosentpoeng fra 2011.
8
HANDELSKANALER
9
**Q19** Filter: Kjøpt bøker i 2013. Share of total 85%
De bøkene du kjøpte i 2013, både de du kjøpte til deg selv,
til andre og i gave, kjøpte du noen av disse:?
Filter: Kjøpt bøker i 2013; Andel av total 85%
100%
90%
86%
80%
70%
60%
50%
40%
24%
30%
18%
20%
18%
14%
14%
13%
6%
10%
0%
Bokhandel:
Bokklubb
2000
Dgv./varehus:
2003
Kiosk eller
bensinstasjon
2006
No.Internettbokh.: Int.Internettbokh.:
2008
2010
2012
Andre steder:
2014
I utlandet:
10
FYSISK
BOKHANDEL
11
**Q21** Filter: Kjøpte bøker i fysisk norsk bokhandel; Andel av totalt 73%
85% kjøpte bøker
uavhengig av kanal.
(41 % lånte bøker)
73 % av befolkningen
kjøpte en bok i bokhandelen i 2013
74
72
68
73
67
57
55
2000
2003
2006
Bokundersøkelsen 2012. Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen
2008
2010
2012
2014
12
**Q21** Filter: Kjøpte bøker i fysisk norsk bokhandel; Andel av totalt 73%
Antall bøker kjøpt i bokhandelen
Filter: Kjøpt bøker i bokhandel i 2013 Share of total 73%
9.6
9.2
8.8
7.8
2000
8.1
2003
2006
8.2
8.1
2008
2010
2012
2014
13
**Q24** Filter: Har besøkt bokhandel. Andel av total 98%
** Q:24** Tenk tilbake på siste gang du kjøpte en
bok/bøker i bokhandelen. Hvordan vil du beskrive dette
kjøpet?
Begge deler (både planlagt kjøp og impulskjøp)
23
Det var en impulshandling å kjøpe boken/bøkene
23
54
Kjøpet var planlagt fordi du ville ha den konkrete boken/bøkene
0
10
20
30
40
50
60
14
Holdninger
15
**Q26** Utvalg: 100 %
** Q:26 ** Jeg skal nå lese opp en del påstander for
deg. Jeg vil at du ut fra egen erfaring skal si hva du
synes er bra eller mindre bra ved bokhandelen.
Skala fra 1 - 7 der: Helt uenig: 1 Helt enig: 7
7
6.1
6
5.8
6.1
5.9
5.6
4.7
5
4.8
4.4
4
3
2
1
0
21.A.1 Bokhandelen 21.A.2 Betjeningen i 21.A.3 Betjeningen i 21.A.4 Bokhandelen 21.A.5 Bokhandelen
har et godt utvalg av bokhandelen er godt bokhandelen er
skaffer de bøkene er et hyggelig sted å
bøker
orientert om bøker både hyggelig og
jeg trenger
handle
og litteratur
serviceorientert
2000
2003
2006
2008
2010
2012
21.A.6 Bøkene i
bokhandelen har
akseptable priser
21.A.7 Det er ofte Jeg blir ofte inspirert
interessante
i bokhandelen
pristilbud i
bokhandelen
2014
16
E-BØKER
17
**Q14** Filter**Q15** =10
10%
2014
7%
2012
Andel av befolkningen
som kjøper e-bøker.
Leseundersøkelsen 2012. Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen
18
**Q14 Filter: Kjøpt bøker; andel av totalt 85%
Andel av bokkjøpere som har kjøpt e-bøker i 2013
20
18
18
16
15
14
12
12
10
10
9
8
7
6
4
2
0
Mann
Kvinne
15-24 år
25-39 år
40-59 år
60 år +
Kjøpt e-bok
19
Q15: Filter: Kjøpt e-bøker; andel av totalt 10%
I 2013 kjøpte e-bokkjøperen gjennomsnittlig
11 e-bøker fordelt på 3 norske e-bøker og
8 e-bøker på andre språk
3
E-bøker på
norsk
8
E-bøker på andre språk
11e-bøker totalt
=
20
Q16: Filter: Kjøpt e-bøker; andel av totalt 10%
** Q:16 ** Hvor kjøpte du disse e-bøkene som du lastet
ned? Norsk eller utenlandsk nettsted?
Filter: Kjøpt e-bøker; andel av totalt 10%
80
70
73
NB! Små utvalg!
60
68
56
50
53
51
51
43
50
44
43
38
40
36
28
30
20
20
20
16
11
10
8
10
14
6
0
Total
Mann
På et norsk nettsted
Kvinne 15-24 år 25-39 år 40-59 år 60 år +
På et utenlandsk nettsted
Annet sted
Ubesvart
21
** Spm:Q35 ** Tror du at du de neste tre årene bare vil lese
e-bøker, både e-bøker og papirbøker eller bare lese bøker
på papir? 100%
E-bokerfaring versus ikke erfaring
90
85
80
70
60
60
53
50
41
40
34
30
20
9
10
3
2
5
0
3
2
0
Totalt
Bare lese e-bøker
Har lest e-bøker
Både e-bøker og papirbøker
Bare lese bøker på papir
Har ikke lest e-bøker
Vil ikke lese bøker
Vet ikke
22
** Spm:Q35 ** Tror du at du de neste tre årene bare vil lese
e-bøker, både e-bøker og papirbøker eller bare lese bøker
på papir? 100%
Har nettbrett vs har ikke nettbrett
70
62
60
53
49
50
45
41
40
31
30
20
10
2
1
3
5
3
1
2
2
0
0
Totalt
Bare lese e-bøker
Har nettbrett
Både e-bøker og papirbøker
Bare lese bøker på papir
Har ikke nettbrett
Vil ikke lese bøker
Vet ikke
23
#bokdagen2014

similar documents