HTML 5 a CSS 3

Report
CSS 3 a HTML 5
Přehled dalších vlastností
HTML 5
 HTML 5 je nová verze specifikace značkovacího
jazyka HTML, která přináší podstatné změny v
technologiích webových stránek.
 HTML 5 umožňuje kromě jiného přehrávat
multimédia přímo ve webovém prohlížeči a
vytvářet v něm aplikace, které fungují i bez
připojení k internetu.
 Letos se postupně seznámíme s několika novými
tagy, které nám umožní zvýšení přehlednosti
zdrojového kódu a rozšíří možnosti formulářů
HTML 5
HTML 5 v PSPadu
HTML 5 v PSPadu
Můžeme vymazat
Kulaté rohy objektu
styl.css
 border-radius: 15px;
Navigace
styl.css
 nav li{list-style: none ; //nezobrazí se odrážky
display: inline;
//odkazy budou vodorovně
padding-right: 50px; }
Text uspořádaný do sloupců
styl.css
.sloupce { column-count:3; //počet sloupců
-moz-column-count:3;
-webkit-column-count:3;
column-gap:40px;
//šířka mezery
-moz-column-gap:40px;
-webkit-column-gap:40px; }
index.html - <p class="sloupce">
Zkosení objektu
styl.css
.zkoseni {transform:skew(-10deg); }
index.html
<aside class="zkoseni">
Rotace objektu
styl.css
.otaceni{transform:rotate(-10deg); }
index.html
<aside class="otaceni">
Rotace i zkosení
styl.css
.kombinace{transform:skew(-10deg)rotate
(-10deg);}
index.html
<aside class="kombinace">
Stín objektu
styl.css
aside{ box-shadow: 10px 5px 20px
rgb(128,128,128);…}
Ovál a kružnice
styl.css
#oval {width: 250px; height: 150px;
background: rgb(51,0,0);
border-radius: 50%; }
index.html
<div id="oval"> </div>
width: 150px;
height: 150px;
Další tvary
 http://www.itnetwork.cz/tutorial-zakladni-
tvary-v-css-3
Jednoduché tvary
 Do tvaru lze vložit obrázek
Vlastnost box-sizing
může mít hodnotu
 border-box
 padding-box
 content-box
Všechny objekty mají
zadanou stejnou
velikost
Průhlednost
Opacity zajistí poloprůhlednost objektu samotného i
jeho dceřinných objektů
styl.css
.opacity {background: rgb(20%, 100%, 20%);
-ms-filter:"progid:DXImageTransform.Microsoft.
Alpha(Opacity=50)";
filter: alpha(opacity=50);
opacity: .5; }
index.html
<p class="opacity">
Průhlednost
RGBa je barva aplikovatelná na cokoliv bez vlivu na
zbytek elementu
styl.css
.rgba {background: rgb(20%, 100%, 20%);
background: rgba(20%, 100%, 20%, .5);
index.html
<p class="rgba">
Laytouvací modul flexbox
styl.css
.container { display: flex;}
.one, .two, .three { padding: 1em;
margin-left: 2px;
background: #ccc;
flex-grow: 1; }
Laytouvací modul flexbox
index.html
<div class="container">
<p class="one">One</p>
<p class="two">Two</p>
<p class="three">Three </p>
</div>
Užitečné odkazy
 http://www.itnetwork.cz/cesky-html-5-manual
 http://www.itnetwork.cz/cesky-css-3-manual-
rejstrik
 http://www.vzhurudolu.cz/prirucka/css3
 http://jecas.cz/float
 http://www.itnetwork.cz/online-generatory-cssstylu-pro-moderni-webmastery

similar documents