Adobe Dreamweaver CS4

Report
Ing. Martin Dosedla
 Jeden z nejpopulárnějších a nejvyužívanějších
XHTML/CSS/JS/PHP editorů
 Široká škála nástrojů a funkcí pro návrh
webových stránek
 Přímá práce s kódem
 Provázanost s dalšími produkty Adobe (Flash,
Fireworks, …)
 Integrované rady pro kódování





Live View – živé zobrazení – umožňuje
navrhovat v zobrazení prohlížeče s přístupem
ke kódu
Rady při psaní kódu XHTML, CSS, JavaScript,
Ajax
Volba více uživatelských rozhraní a jejich
přizpůsobení
Navigátor souborů a provázanost
Provázanost aplikací CS4 – Inteligentní
objekty Photoshop, podpora FLV, …


Úspora času
při editaci a
kontrole
stránek v
prohlížeči
Podpora
Windows i Mac
OS

http://www.digitalmedia.cz/produkty/adobe/dreamweaver/

http://www.adobe.com/cz/products/dreamweaver/

http://www.adobe.com/devnet/dreamweaver/

http://help.adobe.com/cs_CZ/Dreamweaver/10.0_Using/inde
x.html
Zobrazení
pomocných
elementů
Výběr zobrazení rozhraní
Insert panel
Možnosti práce a zobrazení
Panel pro práci s kódem


Samotný dokument
„Site“ – kolekce
dokumentů k
jednomu webovému
místu





Automatické generování odstavců a kódu
„Spell checker“ /commands -> check spelling/
Formátování textu
CSS formátování textu
Import z Wordu
Přímý zápis
adresy
„Point to a file“
Umístění v dokumentu
Výběr z
použitých
Nastavení
cíle
Procházení
souborů

Všechny využité zdroje pohromadě
obrázky
Barvy
URL
flash
shockwave
video
Skripty (jen externí)
šablony
Knihovna (jakákoli část dokumentu)
Více CSS class pro
každou část DIVu
Nastavení AP
elementu (klik na
rámeček)


Vzor pro další
stránky –
nejčastěji čistá
tabulka, DIV +
CSS, apod.
Stránka s
logem, menu
apod.
Insert->template
object
Zpracování skriptu (PHP, …)

Window - > tag inspector
Události a akce
(JavaScript)
Atributy a jejich přiřazování
tagům
optimalizace
editace
RMB menu
Lze přehrávat přímo v režimu Live View

Java Script + CSS
Víceúrovňové menu

Window - > History
Shift+click
Commands –
uložení pro
opakované použití
Záznam akcí
Uložené akce


Slouží k vkládání a ukládání částí kódu
Window - snippets
RMB menu

similar documents