UVOD U CSS

Report
UVOD U CSS
CSS (ENG. CASCADING STYLE SHEETS)
Do sada smo rekli za XHTML/HTML:
„Vrsta opisnog jezika kojim se prikazuje izgled i sadržaj
web-stranice”


Služi prikazivanje izgleda (prezentacije) web
dokumenta (stranice)
CSS (ENG. CASCADING STYLE SHEETS)

Današnje stranice su razdijeljene na „slojeve”:
CSS (ENG. CASCADING STYLE SHEETS)

Najvažnije prednosti:

Smanjenje prometa – jedna CSS datoteka se može primijeniti
na tisuće HTML stranica

Lakše održavanje – sav izgled stranice je upisan na jednom
mjestu
CSS (ENG. CASCADING STYLE SHEETS)

CSS se može biti dio HTML datoteke ili zasebna datoteka
za sebe
Kao dio HTML datoteke:
<head>
<style type="text/css">
<!-- ovdje dolazi css -->
</style>
</head>

PRIMJER
<head>
<style type="text/css">
p { color:blue; }
<style>
</head>
<body>
<p> Ovo je odlomak plave boje!</p>
</body>
OSNOVNI POJMOVI
p {color : blue;}
Selektor
(opisna oznaka
koju mijenjamo)
Svojstvo
(što želimo
promijeniti)
Vrijednost
(na što želimo
promijeniti)
NEKA TEKSTUALNA SVOJSTVA

veličina fonta:


vrsta fonta:


font-style
poravnanje teksta:


font-weight
stil:


font-family
debljina fonta (podebljanje)


font-size
text-align
uvlačenje teksta:

text-indent
KLASE

se koriste kada želimo imati veću kontrolu nad stilom
oblikovanja

do sada ako smo promijenili boju odlomku, onda smo svim
odlomcima promijenili boju

klase nam omogućuju da stil primijenimo točno tamo gdje
nam je to potrebno
KLASE-DEFINIRANJE


Klasu definiramo tako da odaberemo proizvoljno ime
ispred kojega stavljamo točku
Pr:
<style type=„text/css”>
.crveno {color:red;}
.zeleno {color:green;}
</style>
KLASE

ako želimo pridružiti neku opisnu oznaku klasi moram joj
upisati atribut class
<p class=„crveno”>Ovo je crveni odlomak</p>
<p class=„zeleno”>Ovo je zeleni odlomak</p>

vrijednost atributa class je ime klase bez točke
POZADINSKE SLIKE
<style type= "text/css">
body {
background-image:url(put_do_slike);
}
</style>
OSTALA SVOJSTVA POZADINE
Svojstva
background-repeat
background-position
Vrijednosti
Značenje
no-repeat
repeat-x
repeat-y
nema ponavljanja
ponavljanje po osi x
ponavljanje po osi y
10px 60px
pomak za 10px od lijeve
strane i za 60px od vrha
strane
HIPERVEZE (LINKOVI)

linkovi imaju 4 stanja:
Stanje
link
Značenje
novi neposjećeni link
visited
već prethodno posjećen
link
hover
stanje linka kad je
pokazivač nad njim
active
stanje linka u trenutku
pritiska na njega
HIPERVEZE (LINKOVI)

svako stanje se zasebno može urediti:
a:link {color:red;}
Pseudo-element, dio
elementa nad kojim se želi
napraviti promjena

similar documents