Document

Report
“УЛААНБААТАР ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ”
ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААНЫ ТАНИЛЦУУЛГА
Улаанбаатар хот 2014 он
АГУУЛГА
УЛААНБААТАР ХОТЫН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
АВААРЬ, ОСЛЫН ҮЕД АЖИЛЛАХ ДҮРЭМ, ЗОХИЦУУЛАЛТ
КОМПАНИЙН ТОВЧ
ТАНИЛЦУУЛГА
ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
КОМПАНИЙ ТУХАЙ
УБДС ХК нь Нийслэл хотын төвлөрсөн дулаан хангамжид холбогдсон иргэд, аж ахуйн нэгж
Байгууллагыг дулааны эрчим хүчээр тасралтгүй хангах үйл ажиллагааг хариуцан ажилладаг.
Үүний тулд ДЦС-2, 3, 4-д боловсруулсан дулааны эрчим хүчийг төвлөрсөн
дулаан хангамжийн 379,5 км урт шугам бүхий 13 төв магистрал, даралт өргөх 8 насос станцаар
дамжуулан түгээж 3000 гаруй хэрэглэгч, түүний дотор орон сууц нийтийн аж ахуйн 21 компанитай
дулааны эрчим хүчээр хангах гэрээ байгуулан хамтран ажиллаж, хэрэглэгчийн шугам тоноглолын
ажиллагаанд тогтмол хяналт тавьж мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэн, тэдгээрийн
засвар үйлчилгээ, тохируулга зүгшрүүлгийн ажлыг цаг тухайд нь оновчтой зохион байгуулж байна.
"УЛААНБААТАР ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ"
"УЛААНБААТАР ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ"
ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
Байгуулагдсан он
1959.09.09
Нэгжийн тоо
10 алба, 2 салбар
Нийт ажиллагсад
Үүнээс:
Ахмадууд
"ДУЛААНЫ ЭРЧИМ ХҮЧИЙГ ХАМГИЙН БАГА ЗАРДЛААР
НАЙДВАРТАЙ ТҮГЭЭЖ БОРЛУУЛНА”
325
ИТА
101
Ажилчид
224
96
Зөвлөх инженер
5
Мэргэшсэн инженер
8
Магистр инженер
Бакалавр инженер
42
133
"УЛААНБААТАР ДУЛААНЫ
СҮЛЖЭЭ"
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ

Дулаан түгээх

Дулаанаар зохицуулалттай хангах
 0.7-40.0 кгх/см2 даралттай шугам хоолой, ЦТП-ийн засвар,
угсралт, түүний туршилт, тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ
 0.7-40.0 кгх/см2 даралттай шугам хоолой, ЦТП-ийн ТЭЗҮ, зураг
төсөл боловсруулах
 Дулааны тоолуур, хэмжих хэрэгсэлийг суурилуулах, засварлах
"УЛААНБААТАР ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ"
ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
ДУЛААНЫ ҮНДСЭН ТОНОГЛОЛУУД
"УЛААНБААТАР ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ"
УЛААНБААТАР ХОТЫН
ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН
ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
Улаанбаатар хотын төвлөрсөн дулаан хангамжийн ерөнхий схем
4%
2013 онд түгээсэн дулаан
ДЦС-4
34%
ДЦС-3
62%
ДЦС-2
ЭХ ҮҮСВЭРИЙН СУУРИЛАГДСАН ХҮЧИН ЧАДАЛ
БОЛОН ХОЛБОГДСОН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ БАЛАНС
Эх үүсвэр
ДЦС-2
Хүчин чадал, Гкал/ц
65
ДЦС-3
422
ДЦС-4
1098
Бүгд
1585
1751
Эх үүсвэрийн хүчин чадал
1585
1413
Холбогдсон ачаалал
1306
1224
2007
2009
2011
2013
2015
"УЛААНБААТАР ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ"
ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
2014 оны оны өвлийн оргил ачааллын үеийн параметрүүдийг
2013 онтой харьцуулсан хүснэгт
2013 оны 01-р сарын 28
ДЦС
Даралт /ата/
Р1
Р2
Напор
/метр/
Ф1200
ДЦС-4
Ф1000
Ф700
12,0
2,0
100
Р1
Р2
Напор
/метр/
G
тн/ц
3200
820
5900
12,0
2,0
4200
100
9870
950
11050
ӨДХ
11,0
1,8
92
3000
11,0
1,9
91
3200
ДДХ
11,0
1,8
92
3850
10,8
2,1
87
4150
∑
ДЦС-2
Даралт /ата/
5850
∑
ДЦС-3
G
тн/ц
2014 оны 01-р сарын 28
6850
9,5
2,5
Нийт зарцуулалт
70
750
17470
7350
9,0
2,7
Нийт зарцуулалт
63
765
19165
"УЛААНБААТАР ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ"
ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
Дулаан хангамжийн хүндрэлтэй хэсэг
Мамба дацан, КТМС орчим
3, 4-р
хороолол
6-р бичил
хороолол
15-р хороолол,
Жуковын музей орчим
16-р хороолол,
УС-15 орчим
Туулын хөвөө орчим
Зайсан
13-р хорооллын
урд хэсэг
ХӨСҮТөв
орчим
"УЛААНБААТАР ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ"
ДУЛААНЫ ТӨВ ШУГАМЫН НАСЖИЛТ
21-р хороолол
3,4-р хороолол
Их тойруу
15-р хороолол
Цэргийн хотхон
16-р хороолол
ДЦС 2
ДЦС 4
19-р хороолол
ДЦС 3
ЗАЙСАН
Нисэх
Нийт шугамын 48% буюу 179.78
ашиглалтын хугацаа дууссан байна.
км
урт
шугамын
50-жилээс дээш, 18.4 км - 5%
40-50 жил, 63.56км - 17%
30-40 жил, 97.82км - 26%
20-30 жил, 27.4 км - 7%
10-20 жил, 50.62 км - 13%
10 жил хүртэл, 121.7 км - 32%
"УЛААНБААТАР ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ"
Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн 10 байршлуудыг
дулаанд холбох тооцоо судалгаа
Цэргийн хотхон
45,0 Гкал/ц
ХБ 10,0
ХМК
46,7 Гкал/ц
ХБ 41,5
Дэнжийн 1000
95,3 Гкал/ц
7-р хороолол
ХБ 14,0
59,9 Гкал/ц
ХБ 54,7
МҮОНРТ
22,0 Гкал/ц
ХБ 18,5
Гандан
15,0 Гкал/ц
ХБ 5,0
ЦИС
орчим
96,1 Гкал/ц
ХБ 33,0
14-р хороолол
105,6 Гкал/ц
ХБ 75,5
Жанжин клуб
65,0 Гкал/ц
ХБ 20,0
Яармаг 34-р сургууль
9,4 Гкал/ц
ХБ 9,4
Төлөвлөж байгаа барилгуудын нийт ачаалал
560.0 Гкал/ц
Техникийн нөхцлөөр олгосон ачаалал
Цаашид олгох боломжтой ачаалал
108.8 Гкал/ц
179.2 Гкал/ц
Дулаанд холбох боломжтой нийт ачаалал 288.0 Гкал/ц
"УЛААНБААТАР ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ"
2014-2015 ОНЫ
ХАЛААЛТЫН
УЛИРЛИЙН ГОРИМ
АЖИЛЛАГААНЫ СХЕМ
ГОРИМ АЖИЛЛАГАА
УЛААНБААТАР ХОТЫН ТӨВЛӨРСӨН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН
2014- 2015 ОНЫ ХАЛААЛТЫН УЛИРЛЫН ГОРИМ АЖИЛЛАГАА
• ДЦС-4 ХК-иас 9А, 10А, 11А магистралиудаар дамжуулан Нисэх, Дэвшил,
Офицеруудын хотхон, Цэвэрлэх орчмын хэрэглэгчдийг болон БӨҮР, 13, 15,
2, 6, 11,
12-р хорооллуудыг, мөн Ханын материал орчмын хэрэглэгчид,
Төмөр зам орчмын бүх хэрэглэгчид, 1, 3, 4, 5, 10, 15, Москва хороолол,
Сүлжмэлийн үйлдвэр, Бага тойрог, 100 айл орчмын хэрэглэгчдийг болон
кино үйлдвэр орчмын бүх хэрэглэгчдийг,
• ДЦС-3 ХК-ийн ӨДХ болон ДДХ-ын хэсгээс 5А, 10В магистралиудаар
дамжуулан 120 мянгат, Зайсан, Оргил, Нарантуул, 13, 15, хорооллуудыг, 16,
19-р хорооллууд, Бага тойрог, мөн үйлдвэрийн район, 40, 50 мянгат, Баянгол
з/б орчим болон Усан бассейн, ШУТИС орчмын бүх хэрэглэгчдийг,
• ДЦС-2 ХК-иас 9Ж магистралиар дамжуулан 5-н шар, 21-р хорооллын урд
хэсгийн бүх хэрэглэгчид, Улаанбаатар гурил ХК , орчмын хэрэглэгчид, НИК
ХК, ЭМ-ийн төв, Бөөний худалдааны орчмын бүх хэрэглэгчдийг тус тус
хангаж ажиллахаар тооцоонд тусгалаа.
"УЛААНБААТАР ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ"
УЛААНБААТАР ХОТЫН ТӨВЛӨРСӨН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН
2014 - 2015 ОНЫ ХАЛААЛТЫН УЛИРЛЫН ГОРИМ АЖИЛЛАГАА
ДЦС-2
Р=9,0/2,5 ата
G= 950 тн/ц
ДЦС-4
Р=12.5/2.0 ата
G= 12650тн/ц
ДЦС-3 ӨДХ
Р=11,5/1,8 ата
G=4390тн/ц
ДЦС-3 ДДХ
Р=11,5/1,8 ата
G= 3890тн/ц
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
ДЭХ-ний баланс
"УЛААНБААТАР ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ"
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
2014 оны зуны их засвараар улсын төсвийн хөрөнгөөр өргөтгөж, шинэчлэсэн
төв магистраль шугамууд
6ж магистраль
2ф300/400мм, 0,78 км
/Улсын төсөв/
БҮК-ийн шугам
2ф400/800мм, 2.0 км
/Хөгжлийн банк/
ДЦС 2
ДЦС 4
5в магистраль
2ф500/800мм, 1.4 км
/Улсын төсөв/
ДЦС 3
ф1200 мм-ийн шинэ шугам
1ф1200мм, 2.4 км
/Хөгжлийн банк/
1в магистраль
2ф500/700мм, 0,9 км
/Улсын төсөв/
"УЛААНБААТАР ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ"
Эрчим хүчний тухай хууль
Дулааны эрчим хүч хэрэглэх дүрэм
Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хууль
Дулааны эрчим хүчийг хэмжих, тооцох дүрэм
Төвлөрсөн дулаан хангамжийн дүрэм
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хоорондын аж ахуйн
харилцааны дүрэм
Нэгдсэн сүлжээний дүрмийн хүрээнд өдөр
тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон
ажиллаж байна.
"УЛААНБААТАР ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ"
"УЛААНБААТАР ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ"
Монгол улс
Улаанбаатар хот
Баянгол дүүрэг 1-хороо
Энгельсийн гудамж
[email protected], http://dhc.mn/
971-11-343047, 11-343030, 971-11-342397

similar documents