Prezentacja dla Zarz*du Spó*dzielni

Report
REZERWY
W WYDATKACH
NA ENERGIĘ
2014-2017 w stosunku do oferty RWE
Adam Walski
Tel 698 795 262 [email protected] www.walski.waw.pl
Autor prezentacji jest byłym pracownikiem wydziałów:
cen i taryf oraz klientów kluczowych STOEN S.A.
1 września 2014
RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE
GŁÓWNI GRACZE RYNKU
ENERGA jest jednym z trzech
największych dostawców energii
elektrycznej w Polsce.
RWE Polska S.A. jest piątym co
do wielkości graczem z
najwyższymi cenami energii
elektrycznej czynnej w kraju
Mit „tańszego gniazdka”
Notowania cen energii i kolorowych certyfikatów
230
300
220
215
8
215
200
180
6.10
190
182
180
BASE_Y-13
170
BASE_Y-14
169
BASE_Y-15
165
156
BASE_Y-17
148
165
157
153
35
wg stanu do 22 VII 2014
30
191
178
58.4
50
2.15
58
79.00
5
3
59.21
PMGM 3,5% w 2012
PMOZE_A 13% w 2014
PMMET 0,9% w 2013
PMEC 23,2% w 2012 (prawa oś)
36.40
26.00
25
20
6
4
40
Źródło: http://wyniki.tge.pl/wyniki/rtee/wykresy/
7
202.01
126.00
-
2011-12-16
2012-01-20
2012-02-22
2012-03-26
2012-04-27
2012-06-01
2012-07-05
2012-08-07
2012-09-10
2012-10-11
2012-11-14
2012-12-17
2013-01-22
2013-02-22
2013-03-27
2013-04-30
2013-06-05
2013-07-08
2013-08-08
2013-09-11
2013-10-14
2013-11-18
2013-12-19
2014-01-27
2014-02-26
2014-03-28
2014-05-02
2014-06-04
2014-07-07
140
150
181
174
100
169
171
BASE_Y-16
150
9
249
250
200
160
10
9.00
2011-12-20
2012-01-31
2012-03-13
2012-04-24
2012-06-14
2012-07-26
2012-09-06
2012-10-18
2012-12-04
2013-01-22
2013-02-28
2013-04-11
2013-05-23
2013-07-09
2013-08-22
2013-10-03
2013-11-12
2013-12-24
2014-02-06
2014-03-20
2014-05-06
2014-06-17
210
284.03
8.90
15.60
15
10
5
-
cena certyfikatu zielonego cena certyfikatu zielonego przewidywana cena
120 zł/MWh 2'2013
200 zł/MWh 11'2013 certyfikatu zielonego 280
zł/MWh
2
1
-
Składniki ceny energii elektrycznej
Szacowana struktura ceny energii elektrycznej 2015:
1. Cena MWh tzw. czarnej energii elektrycznej czynnej na
TGE np. w kontrakcie „pasmo roczne” BASE_Y_15 z dnia:
22.07.2014 – 174,71 PLN netto
2. Cena kolorów: ≥ 33,50 PLN netto
3. Akcyza na energię: 20,00 PLN netto
4. Koszty transakcji giełdowych: 1,00 PLN netto
5. Koszty własne spółki obrotu: 3,00 PLN netto
6. RAZEM cena MWh na 2015 r. bez marży zysku spółki
obrotu: ≥232 PLN netto
Faktura w G11 (gospodarstwa domowe i funkcje pomocnicze)
276,20 zł/MWh
140,30 zł/MWh
20,20 zł/PPE/msc
Faktura w C11 (odbiór komercyjny)
374,3
25,12
161,2
Idea oszczędności w dystrybucji w G11 2014r. cz1
Taryfa RWE w dystrybucji 2014r. różnica
pomiędzy G11 a G12
G11 G12
stawka jakościowa
składnik zmienny stawki sieciowej
- jednostrefowy
- dzienny
- nocny
constant
w zł/MWh
140,30
pozostałe stawki równe w G11 i G12
153,90
33,50
constant
180.00
160.00
140.00
140.30
153.90
153.90
120.00
G11 stawka sieciowa zmienna
100.00
G12 stawka sieciowa zmienna dzień g6-13 i 15-22
80.00
G12 stawka sieciowa zmienna noc g22-6 i 13-15
60.00
40.00
33.50
33.50
20.00
0.00
Przy zmianie z taryfy jednostrefowej na dwustrefową ewentualna wymiana
liczników odbywa się staraniem i kosztem dystrybutora
Idea oszczędności w dystrybucji w G11 cz. 2
(bez stawki opłaty jakościowej 10,80 zł/MWh)
150.00
35.00
31.55
145.00
140.00
30.00
138.85
26.53
25.00
135.00
właściwe dla
spółdzielni i wspólnot
130.00
125.00
123.80
16.50
15.00
120.00
115.00
20.00
10.00
113.77
110.00
105.00
108.75
1.45
100.00
5.00
0.00
1/8 zużycia w strefie nocnej
1/4 zużycia w strefie nocnej
1/3 zużycia w strefie nocnej
3/8 zużycia w strefie nocnej
Cena energii elektrycznej w strefie dziennej i nocnej G12 - równa całodobowej
G11 – umożliwia maksymalną oszczędność w dystrybucji RWE
(średnia ważona stawka zmienna sieciowa z dwóch stref jest niższa
o ok. 16-32 zł/MWh netto).
Możliwości redukcji opłat za dostarczoną energię w G i C
Obniżenie cen zakupu energii czynnej
Obniżenie opłaty handlowej w ofercie proponowanej
Obniżenie opłaty zmiennej
obniżenie mocy
umownej
Kroki postępowania do uzyskania optymalnego poziomu
wydatków na energię elektryczną
Zmiana grupy taryfowej G11 na G12 bez względu na zmianę
sprzedawcy. Opłacalna również wyłącznie w ramach RWE przy zużyciu >ok.300
kWh/miesiąc.
Przekazanie bazy rocznej (lub kompletu faktur z SM z 1 miesiąca)
celem przeliczenia korzyści zmiany sprzedawcy
Ewentualne zawarcie umowy sprzedaży, w tym
udzielenie pełnomocnictwa do:
wypowiedzenia dotychczasowej umowy RWE
zawarcia umowy dystrybucyjnej oraz przeprowadzenia zmiany sprzedawcy
Wymagane dokumenty:
NIP, REGON, komplet faktur z 1 miesiąca, wskazanie reprezentacji,
(dla gospodarstw domowych dowód osobisty oraz faktura rozliczeniowa
RWE za 6 mscy)
Zalety oferty ENERGA
Stałe ceny energii w latach 2014-17 niższe niż w
roku 2014 u obecnego sprzedawcy
Wskazanie oszczędności w opłatach dystrybucyjnych
Oszczędności w obrocie i dystrybucji energii elektrycznej
osiągane bez ponoszenia kosztów
Symulacja płatności przed i po zmianie sprzedawcy
Dobór optymalnej grupy taryfowej gratis
Różnice wynikające z warunków oferty w latach 2014-17 w
stosunku do warunków taryfy RWE 2014r., na tle
uwarunkowań rynkowych, przedstawiane w prezentacji dla
zainteresowanych podmiotów.
Moje dossier - 33 Spółdzielnie Mieszkaniowe w Warszawie
WSM ADM Żoliborz III, + 2 osiedla WSM – 2013r. klient utracony od I 2014r.
MSZBDM „Ochota” - od XII 2012r. Umowa przedłużona 2015-2016
PSM Idealne Mieszkanie – od II 2013 Umowa przedłużona 2015-2016
SM STROP
– od III 2013r. – XII 2014 - klient utracony od I 2015r.
SBM Klub Dwustu – od 1 marca 2013r. Umowa przedłużona 2014 i 2015-2016
SM Osiedle Wilanów – od 1 marca 2013r. Umowa przedłużona 2014-15.
SMLW Rozłogi – III 2013r. - XII 2014 Umowa przedłużona 2015-2016
SM Oś Saska – III 2013r. - XII 2014 Umowa przedłużona 2015-2016
SM Modzelewskiego od IV 2013r.
SM Nad Potokiem – IV-XII 2013 - klient utracony od I 2014r.
SM Szałas - od IV 2013 Umowa przedłużona 2014 i 2015-2016.
SM Służewiec - od V 2013 - 2015
SM Torwar – od V 2013 Umowa przedłużona 2015-2016
SM gen. Sowińskiego – od VI 2013 Umowa przedłużona 2015-16
SM Domhut – od 1 czerwca 2013r. Umowa przedłużona 2014-15
SM Pod Kopcem - od VI 2013 – XII 2015. SM Potok Dolny od VI 2013 Umowa przedłużona 2015-16
SM WPB, SBM Tęcza i SBM Społem od VIII 2013r. SBM Natolin i SM Batory Wschód od IX 2013
SBM Powiśle i SBM Vistula od XII 2013 SBM DOM od I 2014 SBM KEN-URSYNÓW, SM Nad Fosą,
SM Przy SGGW 2014-2015SM Marymont Potok XI 2014-2016, NSBM IX 2014-2016
SM Wyżyny XI 2014-2016 I Żoliborska Spółdzielnia Mieszkaniowa
SM DOMINO –
IX 2014 – 2016
ALTERNATYWY 4 XII 2014 -2017
Dziękuję za uwagę:
Adam Walski
www.walski.waw.pl
Tel 698 795 262
[email protected]
Autor prezentacji jest byłym pracownikiem wydziałów:
cen i taryf oraz klientów kluczowych STOEN S.A.

similar documents