AQUA ANIMAL +

Report
AQUA ELECTRA
Pro ekologiczna dezynfekcja
Innowacyjne suplementy diety
Higienicznie czysta woda do picia jest podstawowym warunkiem utrzymania zdrowia ludzi i
zwierząt. Układ trawienia narażony jest najbardziej na „inwazje” bakterii, wirusów i
zarodników.
•
Obecność mikroorganizmów w wodzie pitnej prowadzi do zaburzeń trawienia, biegunek itp.
a to może być powodem gospodarczych i ekonomicznych problemów w hodowli.
•
h
•
Powodem może być zanieczyszczona studnia(ujęcie wody), zanieczyszczone pojniki, karmniki.
Mikroorganizmy mogą też pochodzić z instalacji wodociągowej.
Biorąc powyższe pod uwagę, każdy powinien zdawać sobie sprawę jak ważna
jest higienicznie czysta woda. W hodowli i chowie zwierząt powinniśmy
temu problemowi poświęcać dużą uwagę.
W latach 80-tych inżynierowie pracujący na stacji kosmicznej MIR skonstruowali
specjalne elektrody dzięki którym w procesie elektrolizy używając jedynie wody, soli i
prądu wytworzyli elektroaktywną wodę.
Woda ta niszczy bakterie, wirusy , zarodniki i grzyby.
Stosuje się ją do dziś na stacji kosmicznej MIR w celu dezynfekcji i utrzymania
higieny.
Ci sami inżynierowie doskonaląc tą technologię wprowadzili ją do użytkowania w
warunkach ziemskich.
W specjalnie zaprojektowanej komorze zwanej też reaktorem w procesie
elektrochemicznej aktywacji, roztwór wody i soli zostaje przy udziale
membran rozdzielony do dwóch komór.
W jednej z komór znajduje się anoda w drugiej katoda.
Po podziale tym po stronie anody powstaje aktywny Anolit a po stronie
katody alkaliczny Katolit.
AQUA ANIMAL +
Anolit
„AQUA ANIMAL +” w parę sekund dzięki ok. 850 mv Redox
i wartości pH ok. 7,2 zabija bakterie wirusy i grzyby.
Korzyści jakie odniesiesz stosując AQUA ANIMAL + w hodowli i chowie zwierząt.
 Zabezpieczenie przed bakteriami i wirusami
 Bez skutków ubocznych i uodporniania się
 Uzdatnianie wody pitnej:
Anolit w rozcieńczonej formie wprowadzamy do obiegu wody pitnej
 Do przemywania ran - anolit w nierozcieńczonej formie nanosimy na rany.
 W profilaktyce dróg oddechowych
 Do dezynfekcji poideł , karmników i kuwet

Po operacjach np. cesarskie cięcie – dezynfekcje natryskowo
 Stany zapalne oczu
Znaczne ograniczenie stosowanych leków tym samym spore oszczędności!
•
Stymuluje układ odpornościowy
•
Podwyższa odporność na choroby
•
Zwiększa witalność
•
Wpływa na zmniejszenie upadków o 50% -70%
•
Większy przyrost żywej masy przy mniejszej ilości spożywanej paszy
•
Znacznie mniej podawanych antybiotyków
•
Usuwa zarazki E-Coli, salmonelli, kokcydiów i dużo więcej
•
Lepsza jakość paszy dla zwierząt (lepsze wykorzystanie paszy)
•
Podczas epidemii minimalizuje jej wpływ na śmiertelność zwierząt
•
Zmniejsza się ilość małych jaj
•
Wyższa jakość i równa wielkość kalibrowanych jaj
•
Aqua Animal nie dopuszcza do powstawania biofilmu
•
Zapewnia gęstą i lśniącą sierść
•
Likwiduje pleśnie i patogeny chorobotwórcze
Hodowla królików
Bez antybiotyków
Lekarstwa w hodowli królików
Państwo też macie już tego dość?
Choroby występujące w hodowli królików:

Ropne stany zapalne wywołane bakteriami.

Zapalenie płuc – powody mogą być wielorakie:





Infekcja wirusowa
Infekcje bakteryjne (Pastorelle, Bordetellen)
Pasożyty takie jak np.: Strongyloides papillosus
Grzybice
Wdychanie drobinek kurzu, paszy


Zapalenie gruczołu mlekowego (Mastitis) – wywołane karmieniem lub ciążą urojoną.
Rodencjoza – infekcja wywołana przez bakterie Yersinia pseudotuberculosis.

Choroba Tyzzera – wywoływana przez bakterie Clostridium piliforme.
Zastosowania:
Aqua Animal +:
- Ornitoza
- Trichomonady
- Kokcydioza
- Chlamydia
- Influenzavirus A
- Infuenzavirus H5N8 ,badania w trakcie…
Aqua Animal Basic:
- Ptaszyńce
- Varroa destructor,(pajęczak, pasożyt
pszczoły miodnej)
Aqua Animal 3.0
- Zapalenie skóry palca
- Polio
- Adeno
- P. Aeruginosa(pałeczka ropy błękitnej)
- paciorkowce
- gronkowiec złocisty
- drożdżaki
Aqua Animal:
- zapalenie gruczołu mlekowego
- E-Coli
- Legionelloza
- Enterobacter
- Pseudomonadoza
- Biofilm
- Mykobakterioza
- Grzyby, pleśnie
PotoDes:
- E-Coli
- Legionelloza
- Enterobacter
- Pseudomonadoza
- Biofilm
- Mykobakterioza
- Grzyby, pleśnie
- Polio
- Adeno
- P. Aeruginosa(pałeczka ropy błękitnej)
- Paciorkowce
- Gronkowiec złocisty
- drożdżaki
Ważnym czynnikiem w hodowli królików jest higiena. Zachowanie
higieny na odpowiednio wysokim poziomie redukuje powstawanie
chorób.
•
Usuwanie gazów, pyłów i patogenów z pomieszczeń, w których przebywają króliki.
Z Aqua Animal+ nie ma konieczności rezygnacji z chowu ściółkowego w chowie
intensywnym.
•
Prowadzenie hodowli z przeprowadzaną systematycznie dezynfekcją w trakcie
bytowania zwierząt (bez konieczności opróżniania klatek).
•
Regularne czyszczenie i dezynfekcja poideł i karmników.
Obszary zastosowania AQUA ANIMAL +
Dziedziny zastosowania:
1. Dezynfekcja wszystkich powierzchni
2 Dezynfekcja poideł
3. Dezynfekcja ścian, podłóg, sufitów
4. Dodatek do wody i paszy
Sposób stosowania:
1. Dezynfekcja poprzez mycie
2. Dezynfekcja w formie oprysku
3. Dezynfekcja poprzez zamaczanie
4. Dezynfekcja poprzez zamgławianie
Stężenia:
1. Powierzchnie: ok. 3 %/L*
2. Poidła: ok. 2 %/L
3. Ściany, podłogi, sufity: ok. 3 %/L*
4. Dodatek do wody, karmy: 5 ml/L, kg
* w zależności od stopnia zanieczyszczenia stężenie można zwiększać
Dziękujemy Państwu za
uwagę.

similar documents