Znaczenie wody dla człowieka i środowiska - Eszkola

Report
Woda jest jednym z
najważniejszych
elementów życia
człowieka, bez wody
człowiek nie jest w stanie
przeżyć tygodnia,
natomiast bez jedzenia
około miesiąca.
WODA
Jest tak samo ważna
dla utrzymania życia
jak tlen i pożywienie.
Bez wody nie było by życia na ziemi, ponieważ
dostarczana jest roślinom, które wydają
owoce, dzięki czemu mamy co jeść. Człowiek
powinien pić dziennie ok. 2,5 litra wody.
Oczyszcza ona również nasz organizm
z toksyn, poprawiając nam tym samym
samopoczucie. Ten surowiec jest niezbędny
w dbaniu o higienę osobistą .



DZIECKO POTRZEBUJE 500 SZKLANEK
WODY, ABY UROSNĄĆ O DWA CENTYMETRY
PO 20 DNIACH WYMIENIAMY ZAWARTOŚĆ
WODY W ORGANIZMIE
CZŁOWIEK JEST TAKI, JAKA JEST WODA,
KTÓRĄ PIJE
Funkcje wody w organizmie człowieka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Rozpuszczanie pokarmu oraz jego transport.
Wchłanianie pożywienia z jelit i odżywianie komórek.
Usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii.
Udział w reakcjach biochemicznych.
Regulacja temperatury.
Zwilżanie błony śluzowej, stawów, gałki ocznej.
"Woda w organizmie spełnia oprócz transportu substancji odżywczych do komórki również funkcje
oczyszczające tzn. wchłania pozostałości przemiany materii i usuwa je przez limfę i krew z
organizmu. Jeśli proces taki nie zachodzi w wystarczającym stopniu, następuje odkładanie się
toksyn w tkance tłuszczowej, kościach, tkance łącznej i innych organach. Czym większe jest to
obciążenie tym bardziej ważną rolę spełnia dostarczanie wody ze zdolnością oczyszczającą. Jeśli
woda, którą używamy do celów spożywczych zawiera sama w sobie dużą ilość zarówno toksyn, jak i
innych związków chemicznych, mniejsza jest jej zdolność oczyszczania naszego organizmu."
Cenny surowiec jakim jest woda, ma szerokie
zastosowanie w gospodarce, między innymi
stosuje się go jako nośnik ciepła, energię
mechaniczną wód naturalnych przetwarza się
w zakładach hydroenergetycznych na inne
rodzaje energii, np. na energię elektryczną,
energię w postaci pary wodnej wykorzystuje
się do poruszania turbin parowych i parowych
silników tłokowych.
Inne zastosowania wody:
:: Rzeźbotwórcza (akumulacja lub erozja rzeczna
i lodowcowa)
:: Skałotwórcza (osady morskie z minionych epok
geologicznych)
:: Magazyn ciepła (para wodna w atmosferze)
:: Rozpuszczalnik związków organicznych (woda
w glebie)
:: Rozpuszczalnik zabrudzeń
:: Źródło pożywienia dla człowieka (woda pitna)
:: Źródło pożywienia dla człowieka (rybołówstwo)
:: Droga transportowa (żegluga)
:: Źródło energii (hydroelektrownie, urządzenia
parowe)
:: Chłodzenie (silniki, elektrownie, komputery)
:: Środek higieniczny
:: Środowisko życia wielu gatunków zwierząt
i roślin
Wykorzystanie wody
Źródło energii
Źródło życia
Źródło zdrowia
Cele rekreacyjne
Higiena
Droga wodna
Zasoby wody słodkiej
Zasoby wody słodkiej na Ziemi kształtują się na
poziomie 37,5 milionów km3. Z tego na Polskę
przypada około 220 km3 wody. Ponad 70% tracimy na
skutek parowania, reszta – średnio 62 km3 – odpływa
rzekami – głównie do Bałtyku.
W ciągu roku na każdego
mieszkańca przypada średnio:
na Ziemi - 7300 m3 wody,
w Europie - 4560 m3 wody,
w Polsce - 1580 m3 wody.
Tylko dwa europejskie kraje – Belgia
i Malta – mają mniejsze od nas
zasoby wodne w przeliczeniu na
jednego mieszkańca.
Zużycie wody słodkiej w Polsce na jednego mieszkańca, w danym województwie.
Pamiętajmy zatem o
tym aby oszczędzać
wodę, gdyż jej słodkich
zasobów na Ziemi jest
coraz mniej !


Internet:
- http://www.ekologia.gemapro.vip.alpha.pl

Magazyny:
„Świat Wiedzy”
„National Geographic”

Własne obserwacje



similar documents