Prezentacja dla doktorantów 1 roku

Report
SPOTKANIE INFORMACYJNE
dla
SŁUCHACZY I ROKU
STUDIÓW DOKTORANCKICH
2012/2013
Mateusz B. Smektalski Doktorant UEP
…
NIE ZAPOMINAJ!
4 LATA
TERAZ
ZARAZ
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU
INTEGRACJA
TERAZ
ZARAZ
4 LATA
ZAPAMIĘTAĆ! doktoranci.ue.poznan.pl
POLUBIĆ! Doktoranci UEP
WPAŚĆ! Pokój 826 Altum
UCZELNIANE
@ue.poznan.pl – logowanie
System Aplikacji – logowanie
Ankiety Strategiczne – logowanie (stacjonarni)
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU
…
TERAZ
ZARAZ
4 LATA
…
E-DZIEKANAT - logowanie
NIU -> Internet
konta bankowe
DROGI DO DOKTORATU
studia doktoranckie (4 lata + 1 rok ekstra)
z wolnej stopy
asystent (do 8 lat) // nie na UEP
PRACA DOKTORSKA
książka / zbiór artykułów / monografia (praca naukowa)
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU
TERAZ
ZARAZ
4 LATA
…
Stacjonarni dostają stypendia + zwiększenie
wnioski na stypendium projakościowe (do 22 paź !!)
STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW
- dla najlepszej osoby z rekrutacji
- w następnych latach wniosek
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU
TERAZ
ZARAZ
4 LATA
…
DOFINANSOWANIA
MNiD (wszyscy) – zasady finansowania
Dziekanaty – poproś dziekana o $$
KONFERENCJA
Międzynarodowa InterEconoMix 2012
Gospodarka, Technologia, Społeczeństwo - GTS
WYBÓR OPIEKUNA NAUKOWEGO (~promotor)
KARTA BIBLIOTECZNA – 2 piętro Altum; ważna legitymacja
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU
TERAZ
ZARAZ
4 LATA
…
DOFINANSOWANIA
Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości –SCITT
Narodowe Centrum Nauki – PRELUDIUM
WYBÓR TEMATU PRACY DOKTORSKIEJ
NAPISANIE ARTYKUŁU NAUKOWEGO
min 1 o zasięgu krajowym (zeszyty naukowe)
dobry zwyczaj 20 punktów
OTWARCIE / ZAMKNIĘCIE PRZEWODU - dokumenty
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU
TERAZ
ZARAZ
4 LATA
STAŻE
Kadry dla Gospodarki – KDG
Praca i staże – strona UEP
WYJAZDY ZAGRANICZNE – strona Działu BNiWZ
Erasmus (studia, praktyki) – tak / nie
Stypendia, staże – Skrzydlate studia
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU
…
TERAZ
ZARAZ
4 LATA
…
SALA GIMNASTYCZNA – co tydzień 1,5h na Dożynkowej
PIKNIK INTEGRACYJNO-SPORTOWY
DYDAKTYKA
Stacjonarni 60h
Niestacjonarni 10h
ZNIŻKI
50% na komunikacje MPK (Poznań), PKP, zależy od miasta
UBEZPIECZENIE zdrowotne – wniosek; info
do 26 roku życia
po 26 roku życia
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU
TERAZ
ZARAZ
4 LATA
…
KARTA OK SYSTEM – stacjonarni
„WAKACJE POD GRUSZĄ” ok. 1000zł – stacjonarni od 2go roku
CENTRUM INFORMATYKI
Dream Spark (dawne MSDNAA) – produkty Microsoftu
statistica.ue.poznan.pl
sas.ue.poznan.pl
spss.ue.poznan.pl
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU
TERAZ
ZARAZ
4 LATA
Pytania?
kontakt
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU
Mateusz B. Smektalski
…

similar documents