Prezentacja, Katarzyna Walioszczyk

Report
Senior
Life
Coaching
Czy starych drzew się nie
przesadza?
TWORZYMY ŚWIAT W KTÓRYM DOBRZE
JEST ŻYĆ
CZYM JEST COACHING
Coaching to wspieranie klienta
w procesie zmiany budującej
jego integralność osobistą
Your company slogan
COACHING DLA SENIORÓW ???
TAK




DLA
DLA
DLA
DLA
LUDZI OTWARTYCH NA COACHING
LUDZI ZDROWYCH PSYCHICZNIE
SENIORÓW W PEŁNI WŁADZ UMYSŁOWYCH
ZMOTYWOWANYCH DO ZMIANY
NIE
DLA OSÓB STARSZYCH
Z POSTĘPUJĄCYMI CHOROBAMI WIEKU STARSZEGO
(ALCHAJMER, DEMENCJA STARCZA itp.)
 W ZŁYM STANIE PSYCHICZNYM – DEPRESJA, NERWICA,
SILNE STANY LĘKOWE
Your company slogan
CZYM JEST COACHING DLA
SENIORA
SENIOR PRZED
SESJĄ
COACHONGOWĄ
Your company slogan
CO MYŚLI ? CO CZUJE? CO
ROBI ?
 Siedzi w domu
 Nie utrzymuje
kontaktu z otoczeniem
 Szuka
koleżanek/kolegów
 Uczęszcza do
klubów seniora
 Szuka miłości
 Umawia się na
randki
Smutek,
Tęsknota,
Żal,
Złość,
Radość,
 Jestem już nie





potrzebny
Wszystko już
przeżyłem
Nic mi nie jest
potrzebne
Wszystko mi
się należy
Dzieci i wnuki
są najważniejsze
I tak długo nie
pożyję
Your company slogan
CZYM JEST COACHING DLA
SENIORA
SENIOR PO SESJI
COACHINGOWEJ
MYŚLI
DZIAŁANIA
UCZUCIA
C
E
L
Your company slogan
CZYM JEST COACHING DLA
SENIORA
SENIOR PO SESJI
COACHINGOWEJ
MYŚLI
UCZUCIA
DZIAŁANIA
Jestem fajny

Mogę jeszcze
wiele zrobić
dla siebie i
świata
Radość
Wychodzę i
realizuję plany
i cele
C
E
L
Your company slogan
PO CO TEN CAŁY COACHING ???
SENIOR W COACHINGU
1. WYZNACZY CELE
2. WZMOCNI WIARĘ WE WŁASNE MOŻLIWOŚCI
3. BĘDZIE ZMOTYWOWANY DO ZMIANY
4. BĘDZIE DZIAŁAŁ
5. BĘDZIE ŻYŁ 
Your company slogan
CELE W COACHINGU SENIORÓW
CEL
S – specyficzne
M- mierzalne
A – ambitne
R- realne
T- terminowe
Your company slogan
CO JEST WYZWANIEM W
COACHINGU SENIORÓW???
• Sprecyzowanie celu
• Konfrontacja ze śmiercią
• Poczucie szybko upływającego
czasu
• Praca na wartościach
Your company slogan
CO POMAGA W COACHINGU
SENIORA???
Pozytywna intencja,
Zrozumienie historii,
Partnerskie relacje,
Poczucie humoru,
Uszanowanie poglądów,
Otwartość,
Świadomość zmiany, jako procesu
Your company slogan
ZMIANA
Z – ZAPRZECZANIE
G – GNIEW
O – OPÓR
D - DOSTOSOWANIE
A - AKCEPTACJA
Your company slogan
PAMIĘTAJ
KLIENT MOŻE WIĘCEJ NIŻ CI SIĘ WYDAJE
Klient sam wyznacza swoje cele. Jeśli
masz naturę zapalonego wybawcy – LECZ
to  !!!
Your company slogan
COACHING DLA SENIORA
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
KATARZYNA WALIOSZCZYK URBANIAK
Your company slogan

similar documents