Biblioteka przestrzeni* dla kreatywnych

Report
TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2013
Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie
BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA KREATYWNYCH
BĄDŹ KREATYWNY – ZMIERZ SIĘ Z TUWIMEM
Do konkursu na najciekawsze wydarzenie zorganizowane
w Tygodniu Bibliotek 2013 zgłosiliśmy projekt
BĄDŹ KREATYWNY – ZMIERZ SIĘ Z TUWIMEM.
W ramach projektu odbyły się:
 Konkurs literacki p.n. LOKOMOTYWY CIĄG DALSZY CZYLI POMYŚL
I NAPISZ CO SIĘ MIEŚCI, W WAGONACH OD JEDENAŚCIE DO
CZTERDZIEŚCI …
 Cykl LEKCJI BIBLIOTECZNYCH dla uczniów oraz
SPOTKAŃ Z PRZEDSZKOLAKAMI - propagujących konkurs literacki
oraz przygotowujących do uczestnictwa w nim
 PIKNIK Z KSIĄŻKĄ – impreza, podczas której m.in. ogłoszono wyniki
konkursu literackiego oraz przedstawiono na różne sposoby utwory
Juliana Tuwima
PLAKAT INFORMUJĄCY O KONKURSIE
LOKOMOTYWY CIĄG DALSZY CZYLI…
POMYŚL I NAPISZ, CO SIĘ MIEŚCI,
W WAGONACH OD JEDENAŚCIE DO CZTERDZIEŚCI
W konkursie mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani, bez względu na
wiek i miejsce zamieszkania.
Inspiracją do konkursowej twórczości był znany wiersz Juliana Tuwima „Lokomotywa”.
Na czym polegało zadanie?
Otóż, pozostając w rytmie tuwimowskiego wiersza, należało zapełnić
towarem te wagony, których nie opisał autor.
Podpisane imieniem i nazwiskiem prace wraz z podanym adresem oraz
numerem telefonu należało dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kuślinie do dnia 6 maja 2013.
Oceny prac dokonało jury powołane przez organizatora.
Dla laureatów przygotowano nagrody i dyplomy.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbyło się
w Tygodniu Bibliotek, podczas Pikniku z Książką,
w niedzielę 12 maja 2013.
PODCZAS LEKCJI BIBLIOTECZNYCH
I SPOTKAŃ Z PRZEDSZKOLAKAMI ZAPOZNAWANO
DZIECI Z TWÓRCZOŚCIĄ JULIANA TUWIMA ORAZ
ZACHĘCANO DO UDZIAŁU W KONKURSIE
UDZIAŁ W ZAJĘCIACH WZIĘŁY DZIECI Z MŁODSZYCH KLAS SZKOŁY
PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLI
SPOTKANIA ODBYŁY SIĘ WE WSPÓŁPRACY
Z BIBLIOTEKARZAMI SZKOLNYMI I NAUCZYCIELAMI
UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE OCHOCZO PRZYJMOWALI NASZE
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
… A TYCH WAGONÓW JEST ZE CZTERDZIEŚCI,
SAM NIE WIEM CO SIĘ W NICH JESZCZE MIEŚCI…
- SPOTKANIE Z PRZEDSZKOLAKAMI
PIKNIK Z KSIĄŻKĄ – NIEDZIELA 12 MAJA 2013
O PIKNIKU
Z KSIĄŻKĄ
informowały
kolorowe
plakaty
NASZ PIKNIK WYPADŁ ZNAKOMICIE!
IMPREZA ODBYŁA SIĘ W NIEDZIELĘ 12 MAJA 2013.
NIE ZAWIODŁA PUBLICZNOŚĆ, DLA KTÓREJ PRZYGOTOWALIŚMY
SZEREG ATRAKCJI.
WIELE EMOCJI WZBUDZIŁ POKAZ SZTUK WALKI PRZYGOTOWANY
PRZEZ KREATYWNYCH: JOANNĘ ADAMCZAK, PRZEMYSŁAWA
FRĄSZCZAKA I KAMILA MAIZENHILDERA
ZAINTERESOWANIE WZBUDZIŁ POKAZ UDZIELANIA PIERWSZEJ
POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ, W WYKONANIU STRAŻAKÓW –
RATOWNIKÓW Z OSP KUŚLIN
TUWIMA NA RÓŻNE SPOSOBY PRZEDSTAWILI STARSI
I MŁODSI KREATYWNI MIESZKAŃCY NASZEJ GMINY
Dawid Poprawa odczytał swoją wersję Lokomotywy,
a mistrzyni gwary poznańskiej - Sylwia Prętka- Galas –
przeczytała ją „po naszymu” - gwarą
PODCZAS PIKNIKU OGŁOSZONO WYNIKI
NASZEGO KONKURSU LITERACKIEGO
LOKOMOTYWY CIĄG DALSZY CZYLI… POMYŚL I NAPISZ CO SIĘ MIEŚCI
W WAGONACH OD JEDENAŚCIE DO CZTERDZIEŚCI.
UCZESTNICY W NAPISANIE SWYCH UTWORÓW WŁOŻYLI WIELE SERCA 
KILKA PRAC ODDANO W FORMIE BOGATO ILUSTROWANYCH KSIĄŻECZEK.
PO OGŁOSZENIU WYNIKÓW, WRĘCZENIU NAGRÓD, DYPLOMÓW
I UPOMINKÓW ZAPREZENTOWANO I ODCZYTANO NIEKTÓRE PRACE.
Wyróżnieni z dyplomami
NAGRODĘ GŁÓWNĄ OTRZYMAŁ
ZESPÓŁ RODZINNY KARCZÓW
OTO ZWYCIĘSKI TEKST „ LOKOMOTYWY CD.”
NAPISANY PRZEZ ZESPÓŁ RODZINNY KARCZÓW
































… a w jedenastym sucha

fasola,
będzie wysiana wiosną na pola. 
Dwunasty wagon załadowanysiedzą w nim całym stadem
pawiany



co ciągle wrzeszczą: „ serwus
kolego!”
do stu szympansów tych z
trzynastego,



I robią tyle wrzasku
i krzyku,
że już nie słychać trzystu
chomików,
co są upchnięte w szeregu
ciasnym
w klatkach w kolejny wagon
czternasty.
Jeszcze piętnasty zgrzyta i
stęka
od ciężkich gazów prawie, że
pęka.
Szesnasty wagon bardzo
wesoły
wiezie włochate, wielkie
bawoły.
Teraz kolejne cztery wagony
wiozą: prezesów oraz ich żony,
dzieci ze szkoły, dorosłych z
miasta,
ludzi piekących chleby i ciasta,
Wreszcie trzydziestu brodatych
dziadkówdawniejszych czasów
ostatnich świadków.
Sześćset tomików lirycznych
wierszy
włożono w wagon dwudziesty
pierwszy.
























Natomiast wagon dwudziesty
drugi
mieści wrzeszczące, żółte
papugi.



Spójrz! Blaskiem w słońcu jak
zorza świeci
z ładunkiem złota dwudziesty
trzeci.

Nie zapomniałem o dwóch
wagonach
jeden dla bogatego barona,







W drugim księżniczka oraz
hrabianka
jadą pociągiem też tego ranka.


A dla nich wagon dwudziesty
szósty
zawiera suknie, fraki
i chusty.

W dwudziestym siódmym, nie
uwierzycie
wiozą zapasy- jadło
i picie.






Sześciu służącym i dwóm

lokajom

miejsca w dwudziestym ósmym
zostają.

Dwadzieścia dziewięć to wagon 
śmiechu

tam ćwiczą klauni w wielkim
pośpiechu ,

bo wraz z treserem lwa oraz
misia

dwa przedstawienia pokażą

dzisiaj.

No, a w trzydziestym sam
premier jedzie,
bo już nie było miejsca na
przedzie.

W trzydziestym pierwszym



sztuka się tworzy ,
w nim podróżują kompozytorzy
i nie zważając na ścisk
i trudy
tworzą symfonie oraz etiudy.




I choć następny zdaje się pusty 

leży w nim kilka główek
kapusty.
A z narożnika groźnie spogląda 
ogromna, szara, zła anakonda.

Przyjemny za to trzydziesty
trzeci
są w nim zabawki dla
grzecznych dzieci.
A dwa półdzikie, groźnie
lamparty
zajmują wagon trzydziesty
czwarty.










A za to wagon trzydziesty piąty 
załadowane ma wszystkie kąty. 
I nawet szpilki tam już nie

włożę,

bo całą przestrzeń wypełnia

zboże.

Caluśki wagon trzydziesty
szósty
wynajął pewien urzędnik
tłusty.
Już dochodzimy prawie do
końca.
W trzydziestym siódmym widać
zaskrońca
padalca, żmiję i węża boa,
który oplata szyję dokoła.
W trzydziestym ósmym, kto
dobrze mierzy
widzi czterdziestu rosłych
żołnierzy.
Trzydzieści dziewięć to wagon










krótki
mieści się tylko konik malutki,
zapasy siana, owsa
i trawyten konik świetny jest do
zabawy.
No a w czterdziestym węgla
trzy tony
By mieć czym ciągnąć
wszystkie wagony.
PODCZAS PIKNIKU ODBYŁ SIĘ RÓWNIEŻ KIERMASZ KSIĄŻEK
UŻYWANYCH ORAZ BEZPŁATNY POMIAR CIŚNIENIA KRWI
MOŻNA TEŻ BYŁO UCZESTNICZYĆ
W KONKURSACH I ZABAWACH
KAŻDY, KTO ZABRAŁ ZE SOBĄ KOSZ PIKNIKOWY - MÓGŁ UPIEC
SOBIE KIEŁBASKI NA PRZYGOTOWANYM PRZEZ
ORGANIZATORÓW GRILLU.
RELACJE Z IMPREZ TAKŻE NA:
http://nowytomysl.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1851
598,udany-piknik-z-ksiazkafoto,id,t.html#346acd4a3f91eab6,1,3,5
https://www.facebook.com/pages/Gminna-BibliotekaPubliczna-wKu%C5%9Blinie/240542149423537?ref=hl
http://www.biblioteka.kuslin.net
Gminna Biblioteka Publiczna
64 – 316 Kuślin
ul. Leśna 13
e-mail:[email protected]
Tel. 614473089
www.biblioteka.kuslin.net
https://www.facebook.com/pages/GminnaBiblioteka-Publiczna-w-Kuślinie

similar documents