Przykładowe modele nauczania z wykorzystaniem TIK – warsztat

Report
Przykładowe modele nauczania z wykorzystaniem
TIK – warsztat dla nauczycieli fizyki
Henryk Szaleniec
[email protected]
Warszawa; sierpień 2012 r.
Program warsztatów
1. Logowanie się na platformę ćwiczeniową.
2. Przedstawienie zadania do wykonania
w grupach, informacja na temat konkursu
scenariuszy.
3. Praca nad realizacją zadania (100 minut).
4. Prezentacja scenariuszy i krótka dyskusja.
5. Końcowa redakcja scenariuszy (15 minut).
6. Przesłanie scenariuszy na konkurs.
7. Podzielenie się scenariuszami pomiędzy
grupami.
Wybieramy sieć
Login:
konferencja
hasło:
wsip2011
Logujemy się do sieci
Pracujemy na platformie
ćwiczeniowej
http://10.100.100.100
Logujemy się na ćwiczeniowej platformie na
konto własne lub ucznia
http://10.100.100.100
 login: imię_nazwisko
 lub nazwisko_imię
 hasło: qwe123
Cele warsztatów
1. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZESPOLE,
OPRACOWANIE SCENARIUSZA LEKCJI
(strategia b-learning).
Cele warsztatów
2. PODZIELENIE SIĘ DOŚWIADCZENIAMI I WYSŁANIE
SCENARIUSZA NA KONKURS.
1969
Pierwszy węzeł
Sieci ARPA NET
1971 pierwszy e-mail Ray
Tomlinson
1989-1990
www
Projekt dla CERN
Pierwsze
dokumenty
hipertekstowe
2004- FACEBOOK,
SKYPE
2005 YOU TUBE
Dwa światy – przedcyfrowy i cyfrowy
Nauczanie
tradycyjne
Szkolny
eksperyment
e-learning
Projekty
WebQuest
Indywidualna Własna praca
domowa z
praca w
podręcznikiem,
Sieci
zadaniami
UCZYMY SIĘ WSZĘDZIE
I W RÓŻNYCH OKRESACH
DOBY
Nie tylko w szkole i nie tylko w ramach
wyznaczonych jednostek lekcyjnych
PRZYKŁAD B-LEARNINGU
NA PODSTAWIE AKTYWNOŚCI WIRTUALNEGO KOŁA
FIZYKÓW
Praca on-line z opiekunem.
Sesje na żywo, platforma
e-Akademii, e-mail
Poszukiwanie informacji
w Internecie
Przesyłanie rezultatów
pracy on-line opiekunowi
i kolegom z koła
Klasyczne laboratoryjne
i teoretyczne zapięcia w
IFJ PAN
Własne pomiary w domu
Opracowywanie
wyników
Prezentacja swoich
badań w klasie
Prezentacja swoich
badań na konferencji
WKN
Prezentacja swoich
wyników on-line
Pomiar stężenia radonu w dwóch
pomieszczeniach za pomocą detektorów
śladowych
Arkusz pomiarowy – pomiar stężenia radonu detektorami śladowymi
Miejsce umieszczenia
detektora śladowego
Piwnica
Piwnica znajduje się
tylko częściowo pod
budynkiem. Ściany
zbudowane są z tzw.
"hasia" czyli żużel z
wapnem i cementem
ubijany. Na podłodze
ubity żwir. Brak okna.
Pokój na parterze
Pokój jest usytuowany
na parterze, ściany z
bali drewnianych.
Podłoga z drewna.
Dom drewniany w Wisłoku Wielkim nr 40
wybudowany w okresie powojennym
Dokładne
Numer
Data
położenie
Data zakończenia
detektora rozpoczęcia
detektora
pomiaru
pomiaru
Detektor
umieściłem
na beczce.
Detektor
umieściłem
na glinianym
garnku w
miejscu po
przekątnej w
stosunku do
pierwszego
detektora.
Detektor
postawiłem
na półce z
książkami.
Detektor
postawiłem
na półce w
znacznej
odległości od
pierwszego
detektora.
WYNIK – średnie
stężenie radonu
3
[Bq/m ]
L81547
25.II.2012
godz. 16.40
25.III.2012
godz. 17.00
110  15
L81699
25.II.2012
godz. 16.40
25.III.2012
godz. 17.00
106  15
25.II.2012
godz. 16.35
25.III.2012
godz. 17.00
120  15
25.II.2012
godz. 16.35
25.III.2012
godz. 17.00
157  17
L81622
L81504
Tworzymy scenariusz lekcji
z zastosowaniem
strategii blended learning
Realizacja zadania
Losowanie koperty
z sytuacją problemową
i wybór lidera grupy.
Analiza sytuacji
problemowej.
Szkic działań w grupie.
Podział pracy.
Z jednostek dostępnych na platformie
e-learningowej wybieramy temat,
który chcemy wykorzystać do pracy
nad scenariuszem zajęć.
Korzystając z udostępnionej matrycy
przygotowujemy scenariusz - tok
zajęć b-lerningowych. Matryca jest do
pobrania na stronie projektu.
Prezentacja scenariusza.
Realizacja zadania
1. Matryca jest do pobrania na stronie
projektu
http://www.eakademiaprzyszlosci.pl/
zakładka szkolenia Matryca 1.
Prezentacja scenariuszy
18.20 - Prezentacja scenariuszy
opracowanych przez grupy
• czas prezentacji – 5 minut,
• uwagi komentarze, podpowiedzi
korekty – 5 minut
Redakcja finalna scenariuszy
Czas 15 minut
• wprowadzenie korekt po dyskusji,
• redakcja językowa,
• przygotowanie pliku do przesłania na
konkurs.
Lider zespołu przesyła scenariusz na
adres:
[email protected]
PODSUMOWANIE
 Jeszcze trochę o b-learningu, czyli
podsumowanie warsztatów
 Sieciowe i klasyczne zasoby
 Fundamentalna rola eksperymentu fizycznego
 Spójność logiczna elementów klasycznych i elearningowych
 Niechaj w tym roku będzie jeszcze lepiej
b-learning = e-learning + tradycyjne + ….
e-learning
MIEĆ?
Tradycyjne (klasyczne)
CZY NIE MIEĆ?
CO UTRUDNIA PRACĘ Z MODUŁAMI e-Akademii Przyszłości?
CZYNNIK UTRUDNIAJĄCY
MIEĆ?
CO MOŻEMY ZROBIĆ, ABY GO
WYELIMINOWAĆ, OSŁABIĆ /DZIAŁANIA/
CZY NIE MIEĆ?
CO WARTO ZACHOWAĆ z e-Akademii Przyszłości?
Zasoby
Formy pracy
MIEĆ?
CZY NIE MIEĆ?
CO UTRUDNIA PRACĘ Z MODUŁAMI e-Akademii Przyszłości?
CZYNNIK UTRUDNIAJĄCY
MIEĆ?
CO MOŻEMY ZROBIĆ, ABY GO WYELIMINOWAĆ,
OSŁABIĆ /DZIAŁANIA/
CZY NIE MIEĆ?

similar documents