Document

Report
Projekt z zakresu bezpieczeństwa oraz edukacji finansowej
dla uczniów klas drugich i trzecich szkoły podstawowej
Projekt
Bezpieczne wędrówki.
Od grosika do złotówki
jest skierowany do uczniów
klasy drugiej i trzeciej szkoły podstawowej.
Uwzględnia wymagania zapisane
w nowej podstawie programowej
kształcenia ogólnego.
Cele projektu
 nabycie przez uczniów umiejętności bezpiecznego
zachowania się i unikania ryzyka,
 nabycie wiedzy o finansowych aspektach
różnorodnych zdarzeń,
 nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi
w obszarach zarabiania i ustalania priorytetów przy ich
wydawaniu czy oszczędzaniu,
 inspirowanie uczniów do realizowania własnych pomysłów
z zachowaniem bezpieczeństwa,
 wspomaganie ich samodzielności w uczenia się,
 rozbudzanie u dzieci ciekawości poznawczej oraz motywacji
do dalszej edukacji.
Zalety projektu
 uczy bezpiecznych zachowań,
 zachęca rodziców do aktywnego uczestnictwa
w edukacji dziecka,
 oferuje propozycję różnorodnych form pracy
z dzieckiem, kształtujących umiejętność racjonalnego
gospodarowania finansami oraz szacunku dla pracy,
 zajęcia prowadzone są w atrakcyjnej, aktywnej formie,
 wszystkie zadania edukacyjne są związane z przygodą,
w której uczestniczy dziecko,
 projekt jest wyposażony w innowacyjne i kolorowe materiały
dydaktyczne przekazywane nieodpłatnie szkole.
Realizacja projektu
Realizację projektu rozpoczynamy w klasie II w grudniu.
Następnie organizujemy dwa dni zajęć tematycznych w miesiącu
z wykorzystaniem zaproponowanych scenariuszy.
Realizację kończymy
w klasie III w grudniu.
Realizacja projektu
Zaplanowane zajęcia obejmują edukacje:
polonistyczną, matematyczną, przyrodniczą, techniczną,
muzyczną, ruchową i społeczno-etyczną.
Nauczyciel może elastycznie
dostosowywać treści adekwatnie
do możliwości rozwojowych uczniów.
Etapy realizacji projektu
 Przygotowanie nauczycieli
 Zapoznanie rodziców
z projektem
 Zaproszenie uczniów do podróży
 Podróż po galaktyce Finanse
galaktyce Oszczędzania – zajęcia
z uczniami,
 Analiza oszczędzania – praca rodziców
z dzieckiem w domu
 Grosikowe wędrówki – prezentacja osiągnięć uczniów
 Podsumowanie projektu
i
Kolejne etapy projektu










Planeta Grosik
Planeta Portfelik
Planeta Skarbonka
Planeta Zabawka
Grosikowa majówka
Planeta Parasol
Grosikowe wspomnienia
Grosikowe oszczędzanie
Grosikowe wędrówki
Planeta Złotówka
Materiały dla nauczyciela
Przewodnik dla nauczyciela zawierający:
 scenariusze zajęć z opisem celu, metody,
przebiegu zajęć i podsumowania,
 zestawy zadań pogrupowane w kontach
edukacyjnych,
 materiały dodatkowe zawierające między
innymi słowniczek pojęć, tekst i nuty
piosenki.
Materiały dla nauczyciela
Pakiet materiałów dydaktycznych zawierający:
 Plakat z planetami, mała rakieta, nazwy planet,
 Parasol bezpieczeństwa i naklejki,
 Rakieta – kapsuła mądrości,
 Badziki,
 Pomaganie – obrazki,
 Oszczędzanie – obrazki,
 Niedokończone zdania,
 Nagrania dźwiękowe,
 Grosikowe karty,
 Grosikowe ślady i Grosik,
 Karta płatnicza,
 Zafoliowany zestaw monet i banknotów,
 Film „O przechowywaniu pieniędzy dawniej i dziś”.
Materiały dla uczniów







10 Dzienników podróży - zeszyty z kartami pracy
Karta bezpieczeństwa z naklejkami
Karta z monetami i banknotami samoprzylepnymi
Gwiazda do zapisu marzeń
Portfelik do składania
Grosikowy folder
Czapeczka
Materiały dla rodziców
• Ulotka informacyjna
• Karta „oszczędności” z małymi
i dużymi gwiazdkami
• Naklejki „Porozmawiaj ze mną …”
Informacje szczegółowe o projekcie na stronie Fundacji
Młodzieżowej Przedsiębiorczości
www.junior.org.pl
w zakładce: Projekty dla szkół- Od grosika do złotówki.
Koordynatorzy regionalni projektu: (Warszawa, Mazowsze)
Eugenia Mathea- [email protected]
Grażyna Duszyńska- [email protected]

similar documents