prezentacja csr

Report
Liliana Anam, Menedżer CSRinfo
NR 1 w zakresie szkoleń CSR na polskim rynku
W pierwszej trójce firm doradczych w zakresie CSR na polskim rynku
Partner GRI w Polsce
Firma specjalizująca się wyłącznie w obszarze CSR
Łączy doradztwo z edukacją
2014
1. O CSRinfo – podstawowe fakty
CSRinfo to jedna z najstarszych i najbardziej doświadczonych firm na polskim rynku zajmująca się kompleksowo
zarządzaniem w sposób odpowiedzialny. Firma prowadzi działania edukacyjne, posiada najbogatszą na rynku ofertę
szkoleniową w zakresie CSR, w tym autorskie szkolenia oraz świadczy usługi doradcze.
www.csrinfo.org, www.csrinfo.com.pl
KILKADZIESIĄT
KOMPLEKSOWYCH
PROJEKTÓW
DORADCZYCH
LIDER SZKOLEŃ CSR –
PONAD 400 FIRM
I ORGANIZACJI
EDUKUJE
I KOMUNIKUJE
PORTAL, REJESTR
RAPORTÓW,
REGULARNE
BADANIA&PUBLIKACJE
2. Doradztwo
ANALIZA
-Analiza organizacji
-Analiza otoczenia
-Oddziaływanie
organizacji
-Benchmarki
-Analizy
tematyczne,
rozwiązań
-Panele
interesariuszy
STRATEGIA
-Opracowanie
strategii, polityk
-Warsztaty
strategiczne
-Warsztaty
operacyjne
-Opomiarowanie
-Rewizje i
przeglądy
WDRAŻANIE
-Bieżące wsparcie
Menedżera CSR
-Edukacja i
zaangażowanie
pracowników
-Seminaria dla
zarządu
-Szkolenia i akcje
wewnętrzne
-E-learning
-Współpraca z
agencją IR, PR
RAPORTOWANIE
-Definiowanie
aspektów
raportowania
-Zaangażowanie
interesariuszy
-Dobór wskaźników
-Opracowanie
treści raportu
-Konsultacja
raportu
-Weryfikacja
3. Szkolenia
LIDER SZKOLEŃ CSR
NA POLSKIM RYNKU
Ponad 400 firm i organizacji
skorzystało ze szkoleń
i seminariów CSRinfo
8 AUTORSKICH
PROGRAMÓW
Opracowaliśmy 8 autorskich
szkoleń w tym m.in.
Raportowanie wg GRI
czy Strategia CSR: budowa
i wdrażanie.
Realizujemy szkolenia
zamknięte i programy
dostosowane do potrzeb firmy
np. dla handlowców
RÓŻNE FORMATY
SZKOLEŃ
Szkolenia e-learning
Szkolenia dla kadry
zarządzającej
Krótkie szkolenia: do 3 h
Cykle edukacyjne
Opracowywanie programów
szkolenia dla firmy
4. Klienci
Lista wybranych klientów CSRinfo
5. Korzystamy z najlepszych standardów
Udział w Międzynarodowej Grupie
Roboczej ISO/TMB/WG tworzącej normę
ISO26000 oraz w pracach Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego
Przetłumaczyliśmy
i wprowadziliśmy na polski rynek
standard AA1000
Promujemy standard GRI –
1) Badania
2) Wydarzenia
3) Rejestr Raportów
4) Wkład finansowy
6. Edukacja
PORTALE jak
PORTAL CSRINFO.ORG
REJESTR RAPORTÓW
PUBLIKACJE & BADANIA – 9
PUBLIKACJI,
COROCZNE BADANIA DOT.
RAPORTOWANIA,
ANNUAL CSR OUTLOOK
KONFERENCJE & ŚNIADANIA
BRANŻOWE
7. Edukacja cdn
PROJEKTY EDUKACYJNE
Z UZNANYMI PARTNERAMI
UCZESTNICTWO W INICJATYWACH
RYNKOWYCH NP. ZESPÓŁ PRZY
MINISTERSTWIE GOSPODARKI
WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI,
NP. STUDIA PODYPLOMOWE
Z COLEGIUM CIVITAS
Plan spotkania: 10:00-12:30
Co to
jest CSR?
10:00-10:30
Sesja Q&A
Na czym
polega
raportowanie
CSR?
10:45-11:15 Sesja Q&A
Jakie są
możliwości
rozwojowe?
11:30-12:00 Sesja Q&A
Idea
Wyniki
Copyright CSRinfo
Konstytucja mówi, że…
Artykuł V Konstytucji RP - Rzeczpospolita Polska
strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego
terytorium, zapewnia wolności człowieka
i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli,
strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia
ochronę środowiska, kierując się zasadą
zrównoważonego rozwoju.
Zrównoważony rozwój
(j.ang. sustainable development)
Zrównoważony rozwój - założenia
ŚRODOWISKO
Niezbędna
PODSTAWA
GOSPODARKA
NARZĘDZIE
osiągania
DOBRA JAKOŚĆ ŻYCIA
Wszystkich ludzi
jest CELEM
Źródło: „Zrównoważony rozwój- polityka i wytyczne. Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski
Mechanizm Finansowy 2004-2009.”
12
Skala
globalna
Idea
Odpowiedzialny
i zrównoważony
biznes (CSR)
Skala
firmy
Skala
menedżera
Copyright CSRinfo
Zrównoważony
rozwój

Wyniki
Strategie
Systemy
Narzędzia
Odpowiedzialny biznes i zrównoważony rozwój
Obszary wg ISO26000
Strategie, kompleksowe
analizy wpływów
i odpowiedzialności:
Raportowanie:
Sesja pytań i odpowiedzi
Plan spotkania: 10:00-12:30
Co to jest
CSR?
10:00-10:30
Sesja Q&A
Na czym
polega
raportowanie
CSR?
10:45-11:15 Sesja Q&A
Jakie są
możliwości
rozwojowe?
11:30-12:00 Sesja Q&A
Wierzchołek góry lodowej – perspektywa na
wartość firmy
Aktywa Materialne
Majątek
Wyniki Finansowe
Infrastruktura
Ład Korporacyjny
Reputacja
Procesy
Potencjał Ludzki
Portfolio Ryzyka
Inne „ukryte” aktywa…
Motywacja pracowników
Skuteczność
i Efektywność Organizacji
Potencjał Rozwoju
Organizacji
Marka
Relacje z Interesariuszami
i oddziaływania wzajemne
Raportowanie
Raporty CSR
Raporty
finansowe
Środowiskowe
Społeczne
Historia
Przyszłość
Copyright CSRinfo
BHP&
Pracownicy
Ład
organizacyjny
&
etyka
Standard raportowania: Global Reporting Initiative
www.globalreporting.org
business
us
future
Konferencja 22-24.05.2013
Założenia: Global Reporting Initiative
Co raportować?
ZASADY
Jak raportować?
WSKAŹNIKI
PODEJŚCIE
DO
ZARZĄDZANIA
+
WYNIKI
Jak stosować
standard?
POZIOM
APLIKACJI
System GRI G4
 10 zasad raportowania
Wytyczne
Suplementy
sektorowe
Przewodnik
 Ogólne wskaźniki (General standard disclosure),
w tym:
1. Profil organizacji, jej podejście do zarządzania.
2. Profil raportu.
3. Sposób zaangażowania interesariuszy.
4. System ładu organizacyjnego oraz etykę.
 Szczegółowe wskaźniki (Specific standard
disclosure), w tym:
1. Podejście do zarządzania (Disclosure on
Management Approach).
2. Trzy kategorie wskaźników: ekonomiczny,
społeczny i środowiskowy, zawierających
46 różnych aspektów.
 Aplikację wytycznych z dwiema opcjami:
1. Core.
2. Comprehensive.
 Nowość: odnośniki do innych standardów
Raportowanie finansowe vs. CSR
Źródło: Sustainability Reporting: Concepts, Frameworks, and the Role of Supreme Audit Institutions, 2013
Jak wygląda raportowanie w Polsce?
5 wiodących branż 2007-2012
Sytuacja na rynku
Nestle
Vodafone Group
Novo Nordisk
Raport
finansowy
76 stron +
dodatek
CSR
Odrębny raport
CSR
Raport
zintegrowany
43 strony
125 stron
www.theiirc.org
Raportowanie obowiązkowe
1.
2.
3.
4.
5.
Szwecja
Dania
Wielka Brytania
Hiszpania
Komunikat Komisji Europejskiej
z 25.10.2011,
6. Propozycja zmiany dyrektywy przez Komisję
Europejską 16.04.2013
7. 1.06.2013 – Norwegia
8. 15.04.2014 – Parlament Europejski przyjmuje
dyrektywę dot. raportowania
(…) Dlatego Parlament Europejski wezwał Komisję, aby
przedstawiła wniosek ustawodawczy dotyczący ujawniania
informacji niefinansowych przez jednostki, pozwalający na dużą
elastyczność działania, tak aby uwzględnić wielowymiarowy
charakter społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
oraz
różnorodność realizowanych przez przedsiębiorstwa strategii
w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw,
jednocześnie
dbając o odpowiednią porównywalność w celu uwzględnienia
potrzeb inwestorów i innych zainteresowanych podmiotów, a
także potrzeby zapewnienia konsumentom łatwego dostępu do
informacji na temat wpływu przedsiębiorstw na społeczeństwo .
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 kwietnia 2014 r. w celu
przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/.../UE zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w
odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez
niektóre duże jednostki oraz grupy
Na czym polegają zmiany zaproponowane przez
Komisję?
Kogo dotyczą?
Czego dotyczą?
W jakim zakresie?
ŚRODOWISKO
DUŻE JEDNOSTKI INTERESU
PUBLICZNEGO
PRZEKRACZAJĄCE NA DZIEŃ
BILANSOWY KRYTERIUM
ŚREDNIEJ LICZBY 500
PRACOWNIKÓW
KWESTIE SPOŁECZNE
POLITYKA
KWESTIE PRACOWNICZE
RYZYKA
POSZANOWANIE PRAW
CZŁOWIEKA
REZULTATY
PRZECIWDZIAŁANIE
KORUPCJI I
ŁAPOWNICTWU
Comply or explain
Jak? Jaki standard? Jaka forma?
Guiding
Principles on
Business and
Human
Rights
Wytyczne OECD
dla przedsiębiorstw
wielonarodowych
GRI
UN Global
Compact
ISO 26000

Sesja pytań i odpowiedzi
Plan spotkania: 10:00-12:30
Co to jest
CSR?
10:00-10:30
Sesja Q&A
Na czym
polega
raportowanie
CSR?
10:45-11:15 Sesja Q&A
Jakie są
możliwości
rozwojowe?
11:30-12:00 Sesja Q&A
Weryfikacja raportów dzisiaj
FORMALNA
ISAE 3000
GRI
INNE
Plan spotkania: 9:30-12:00
Co to jest
CSR?
Na czym
polega
raportowanie
CSR?
PODSUMOWANIE
Jakie są
możliwości
rozwojowe?
Kontakt
Liliana Anam
CSRinfo
Manager
E-mail: [email protected]
Tel: +48 608 664 812
Firma: www.CSRinfo.com.pl
Portal: www.CSRinfo.org
Adres do korespondencji:
Ul. Targowa 46/5, 03-733 Warszawa

similar documents