IBADAH DALAM ISLAM

Report
IBADAH DALAM ISLAM
ASAS-ASAS ISLAM
CTU I01
ABDUL RAZAK BIN ABDUL KADIR
PENSYARAH CITU
UITM KAMPUS SAMARAHAN
MUKADDIMAH
IBADAH DALAM ISLAM
IBADAH DALAM ISLAM
BALIK LAMAN UTAMA
OBJEKTIF
Memberi pendedahan kepada
mahasiswa tentang konsep ibadah
dalam Islam
BALIK LAMAN UTAMA
HASIL PEMBELAJARAN
Menggalakkan mahasiwa menjalankan
ibadah menurut kehendak Islam
BALIK LAMAN UTAMA
ISI KANDUNGAN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Objektif
Hasil Pembelajaran
Isi Kandungan
Dalil
Pengertian
Hubungan Dengan Iman
Nilai Ibadah
Syarat-syarat Dikira Sebagai Ibadah
Pembahagian Ibadah
Keistimewaan Ibadah
Kesan Ibadah Khusus
Kesan Ibadah Umum
Kesimpulan
Latihan
BALIK LAMAN UTAMA
DALIL
“Dari bumilah Kami ciptakan kamu, dan ke dalamnya Kami
akan mengembalikan kamu, dan daripadanya pula Kami
akan mengeluarkan kamu sekali lagi”
(Surah Taha;ayat 55)
“Tidak Aku ciptakan kamu jin dan manusia kecuali supaya
mereka mengabdikan diri (beribadah) kepadaKu”
(Surah al-Zariyat: ayat 56)
“(iaitu) orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh
sesuatu kesusahan, mereka berkata”Sesungguhnya
Kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah Jualah
kami kembali”
(Surah al-Baqarah; ayat 156)
BALIK LAMAN UTAMA
PENGERTIAN
• Bahasa :rendah diri,patuh dan taat (alMaududi, 1984)
• Istilah: ibadah bermaksud khusyuk kepada
Allah SWT, merendah diri dan tetap hati
kepada kepadaNya (tanpa sekutu)
• Erti yang lain: kehinaan dan kecintaan
kepada Allah SWT (al-Qardawi,1978)
BALIK LAMAN UTAMA
HUBUNGAN DENGAN IMAN
• Tiga dasar iaitu:
i. Iman yang bersih daripada sebarang
syirik;
ii. Ibadah menurut cara yang ditetapkan
Allah SWT dengan ikhlas; dan
iii. Mematuhi hukum Allah SWT.
BALIK LAMAN UTAMA
NILAI IBADAH
• Tidak sama dengan nilai agama lain.
• Kesemua amalan kehidupan dikatakan
ibadah jika diniatkan kerana Allah SWT.
• Balasan adalah pahala yang memberi
manfaat kepada manusia di dunia dan
akhirat.
BALIK LAMAN UTAMA
SYARAT-SYARAT DIKIRA
SEBAGAI IBADAH
• Niat mesti betul kerana Allah SWT;
• Amalan yang dibuat dan pelaksanaannya
tidak melanggar hukum syarak;
• Natijah dari usaha diatur ke jalan Allah
SWT untuk kemakmuran alam dan
manusia sejagat;
• Ibadah asas tidak diabaikan; dan
• Amalan itu dilakukan dengan penuh
ketekunan.
BALIK LAMAN UTAMA
PEMBAHAGIAN IBADAH
• Pendekatan Pertama:Ibadah terdiri dari 3 bahagian:
- Ibadah asas
- Ibadah cabang
- Ibadah fadhail a`mal
• Pendekatan Kedua
Ibadah terbahagi kpd Ibadah Zahiriah dan Batiniah
Ibadah Zahiriah terbahagi kepada 2: Hablum minallah spt solat puasa dll
 Hablum minannas spt siasah,ekonomi dll
Ibadah Batiniah terbahagi kepada 2: Hablum minallah spt ingat, takut,syukur dll kpd
Allah
 Hablum minannas spt mengasihi org lain,
mengenang jasa dll.
Pendekatan ketiga
•
Ibadah Umum: segala amalan, perkataan dan
gerak hati kerana Allah SWT. Syaratsyaratnya ialah:
i. Niat ikhlas;
ii. Tidak bertentangan dengan syarak;
iii. Bersungguh-sungguh; dan
iv. Tidak lalaikan ibadah khusus.
•
Ibadah Khusus: segala amalan yg disebut
secara khusus dalam Quran dan Hadith
BALIK LAMAN UTAMA
Ibadah Khusus
Ibadah Fardhu
Fardhu
Ain
sa
Fardhu
Kifayah
Ibadah Sunat
Sunat
Muakkad
Ibadah Islam
Sunat
Ghayr Muakkad
16
KEISTIMEWAAN IBADAH
• Bebas dari sebarang perantaraan;
• Tidak terikat dengan sesuatu tempat dan
masa tertentu;
• Tidak membebankan; dan
• Skop ibadah yang sangat luas.
BALIK LAMAN UTAMA
KESAN IBADAH KHUSUS
• Solat
Disiplin diri, hidup teratur, rendah hati, halang keji dan
mungkar, kebahagiaan, rezeki yang banyak,capai takwa
takwa dan banyak lagi
• Puasa
suci batin, pelihara kesihatan, capai takwa
• Zakat
bersih harta, rasa syukur, suci rohani, tolong yang
lemah, datang keberkatan dan capai takwa.
• Haji
sedia korban, kukuh jiwa tauhid, kikis sifat ego, contohi
nabi dan capai takwa.
BALIK LAMAN UTAMA
KESAN IBADAH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Melahirkan kesatuan matlamat;
Membentuk budaya Islam;
Mendidik seorang berlaku jujur;
Ditakuti syaitan;
Selamat dari pengaruh kejahatan dan kemaksiatan;
Menghasilkan pekerjaan berkualiti; dan
Perasaan bebas ( tidak tunduk melainkan kpd Allah
sahaja).
Membentuk Akhlak dan Melatih Jiwa yang Murni
Melahirkan masyarakat yg produktif
Mewujudkan Negara yang melaksanakan Ajaran Islam
Mendapat Kebaikan Dunia dan Akhirat
KESIMPULAN
• Islam sebagai al-Din yang lengkap;
• Ibadah wajib perlu dijalankan bagi umat
Islam yang mukallaf; dan
• Setiap amalan,perkataan atau gerak hati
dikatakan sebagai ibadah jika niat ikhlas
kerana Allah SWT.
BALIK LAMAN UTAMA
AKTIVITI
Bincangkan dalam kumpulan bagi perkaraperkara berikut
• Apakah kesan-kesan jika sekiranya
masyarakat Islam meninggalkan solat
wajib?
• Cadangkan langkah-langkah terbaik bagi
memastikan ahli keluarga taat segala
perintah yang wajib.
BALIK LAMAN UTAMA
LATIHAN
• Apakah bentuk-bentuk ibadah wajib?
• Huraikan kesan-kesan ibadah wajib
kepada seorang mukmin?
• Solat mencegah seseorang itu daripada
melakukan kemaksiatan dan kejahatan.
Namun masih ada di kalangan orang
Islam melakukan kemaksiatan dan
kejahatan. Apakah sebabnya dan
huraikan?
BALIK LAMAN UTAMA
RUJUKAN
• Al-Quran Al-Karim.
• Al Quran dan Terjemahan, 2000, Arab
Saudi: Kerajaan Arab Saudi.
• Mohd Asri Abdullah, et. al., Prinsip-Prinsip
Asas Islam: Islam dan Akidah, 2007, Shah
Alam:UPENA.
• Mohd Asri Abdullah, et. al., Prinsip-Prinsip
Asas Islam: Syariah, Ibadah dan Akhlak
2007, Shah Alam:UPENA.
BALIK LAMAN UTAMA

similar documents