Prof.Dr. Abide DOĞAN - Türk Dili ve Edebiyatı

Report
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
ve
TÜRK HALKBİLİMİ ANA BİLİM DALI
1969-2012
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
KURULUŞ
Bölümümüz 1969 yılında Prof. Dr. Şükrü ELÇİN
tarafından kurulmuş, 1974 yılından itibaren
lisans eğitimi programını başlatmıştır.
Türk Halkbilimi Ana Bilim Dalı ise 1982 yılında
Prof. Dr. Dursun YILDIRIM tarafından
kurulmuştur.
Bölüm Başkanlığı görevi Prof. Dr. Abide DOĞAN
tarafından yürütülmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
TARİHÇE
Bölümümüzün kuruluş sürecinde ve ilerlemesinde,
alanında uzman birçok bilim insanın değerli katkıları
olmuştur.
Türk Dili ve Edebiyatı alanındaki bilimsel gelişmelerin
öncülüğünü üstlenen çeşitli öğretim elemanları
bölümümüzde tam zamanlı ve yarı zamanlı olarak
ders vermişlerdir.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Prof.Dr. Şükrü ELÇİN
Prof.Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN
Aynı zamanda bölümümüzün
kurucusu olan Prof.Dr. Şükrü ELÇİN,
Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve
Edebiyatı bölümünden emekli
olmuştur.
Hacettepe Üniversitesi Türk Dili
ve Edebiyatı bölümünde bir süre
ders veren Prof.Dr. Ahmet Bican
ERCİLASUN, bölümümüzden
ayrılmasının ardından Gazi
Üniversitesi’nde çalışmalarına
devam etmiştir.
Prof.Dr. Talat TEKİN
Prof.Dr. Talat TEKİN, Hacettepe
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı
bölümünden emekli olmuştur.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Prof.Dr. Bilge ERCİLASUN
Prof.Dr. Mustafa CANPOLAT
Prof.Dr. Bilge ERCİLASUN,
Hacettepe Üniversitesi Türk
Dili ve Edebiyatı bölümünden
emekli olmuştur.
Hacettepe Üniversitesi Türk Dili
ve Edebiyatı bölümünde bir süre
ders veren Prof.Dr. Mustafa
CANPOLAT, bölümümüzden
ayrılmasının ardından Gazi
Üniversitesi’nde çalışmalarına
devam etmiştir.
Prof.Dr. Abdurrahman GÜZEL
Prof.Dr. Abdurrahman GÜZEL,
Hacettepe Üniversitesi Türk
Dili ve Edebiyatı bölümünden
emekli olmuştur.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Prof.Dr. Sadık TURAL
Prof.Dr. Umay GÜNAY
Hacettepe Üniversitesi Türk Dili
ve Edebiyatı bölümünde bir süre
ders veren Prof.Dr. Sadık TURAL,
bölümümüzden ayrılmasının
ardından Gazi Üniversitesi’nde
çalışmalarına devam etmiştir.
Prof.Dr. Umay GÜNAY,
Hacettepe Üniversitesi Türk
Dili ve Edebiyatı bölümünden
emekli olmuştur.
Prof.Dr. Cem DİLÇİN
Prof.Dr. Cem DİLÇİN,
Hacettepe Üniversitesi Türk
Dili ve Edebiyatı bölümünde
yarı zamanlı olarak görev
yapmıştır.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
BÖLÜM BAŞKANLARIMIZ
Prof.Dr. Şükrü ELÇİN
1969-1982
Prof.Dr. Tulga OCAK
2005-2008
Prof.Dr. Talat TEKİN
1982-1991
Prof.Dr. Bilge ERCİLASUN
2009-2010
Prof.Dr. Umay GÜNAY
1991-1996
Prof.Dr. Dursun YILDIRIM
1996-2005
2008-2009
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Prof.Dr. Abide DOĞAN
2010-
AKADEMİK KADROMUZ
Bölümümüz Türk Dili ve Edebiyatı ve Türk Halkbilimi olmak
üzere iki temel ana bilim dalından oluşmaktadır.
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim dalımızda Türk Dili, Eski Türk
Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı olmak üzere üç temel bilim
dalı bulunmaktadır.
Bu alanlardaki eğitim ve öğretim faaliyetleri 10 profesör, 8
doçent, 2 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi, 21 araştırma
görevlisi tarafından yürütülmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
BÖLÜMÜMÜZÜN ÖĞRETİM ELEMANLARI
 TÜRK DİLİ BİLİM DALI
Prof. Dr. Şükrü Haluk AKALIN
Prof. Dr. Ülkü ÇELİK ŞAVK
Prof. Dr. Emine YILMAZ
Doç.Dr. Bülent GÜL
Dr. Binnur ERDAĞI DOĞUER
Arş. Gör. Işıl AYDIN
Arş. Gör. Meltem CAN
Arş. Gör. Duygu Özge DEMİR
Arş. Gör. Esra İLTER
Arş. Gör. Sıdıka DURSUN
Arş. Gör. Gülhan ÖZ AÇIK
Arş.Gör. İsa SARI
Arş. Gör. Pınar SEL
Arş. Gör. Elçin YILMAZKAYA
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
BÖLÜMÜMÜZÜN ÖĞRETİM ELEMANLARI
 Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı
Prof. Dr. Osman HORATA
Prof. Dr. Tulga OCAK
Doç.Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ
Doç.Dr. Özge ÖZTEKİN
Arş. Gör. Aslı AYTAÇ
Arş. Gör. Hulusi EREN
Arş. Gör. Fazile EREN KAYA
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
BÖLÜMÜMÜZÜN ÖĞRETİM ELEMANLARI
 Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı
Prof. Dr. Abide DOĞAN
Doç.Dr. G. Gonca GÖKALP ALPASLAN
Doç.Dr. S. Dilek YALÇIN ÇELİK
Yard. Doç.Dr. Serdar ODACI
Arş. Gör. Aydan ENER
Arş. Gör. Nurtaç ERGÜN
Arş. Gör. Sibel HATİPOĞLU
Arş. Gör. Hayrunisa TOPÇU
Arş. Gör. Koray ÜSTÜN
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
BÖLÜMÜMÜZÜN ÖĞRETİM ELEMANLARI
 TÜRK HALKBİLİMİ ANA BİLİM DALI
Prof. Dr. Ziyat AKKOYUNLU
Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU
Prof. Dr. Nebi ÖZDEMİR
Prof.Dr. Dursun YILDIRIM
Doç.Dr. F. Gülay MİRZAOĞLU SIVACI
Doç.Dr. R. Gülin ÖĞÜT EKER
Doç.Dr. Metin ÖZARSLAN
Yard. Doç.Dr. R. Bahar AKARPINAR
Dr. Zehra KADERLİ YAPICI
Arş. Gör. Serdar ERKAN
Arş. Gör. Erkan KALAYCI
Arş. Gör. Hicran KARATAŞ
Arş. Gör. Pınar KARATAŞ
Arş. Gör. Gülperi MEZKİT
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
ÖYP
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Türk Halkbilimi Ana
Bilim Dalı, ÖYP (Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı)
programı kapsamında ihtiyaç duyulan akademik
kadroyu hazırlamaktadır.
Bölümümüzde Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı’na
bağlı olarak Türk dili bilim dalında 7, eski Türk edebiyatı
bilim dalında 2, yeni Türk edebiyatı bilim dalında 3,
Türk Halkbilimi Ana Bilim dalında 3 olmak üzere toplam
15 araştırma görevlisi bulunmaktadır.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
BÖLÜM PROGRAMIMIZIN AMAÇLARI
 Türk dili ve edebiyatı metinlerini başlangıçtan günümüze kadar edebi ve
filolojik bağlamda değerlendirip öğrenciye kazandırılması
 Onlara bu ürünlerin Türk kültürünün oluşum ve gelişimindeki
vazgeçilmezliklerinin akademik düzeyde öğretilmesi
 Türk dili ve edebiyatı alanında ülkenin ihtiyaç duyduğu bilim adamlarının,
uzmanların ve öğretmenlerin yetiştirilmesi
 Türk dil ve edebiyatının, tarihi ve coğrafi çerçevesi içinde öğrenciye
iletilmesi
Programlar, teorik ve uygulamalı derslerin yanı sıra, bölüm içi etkinlikler,
konferanslar, düzenli yapılan araştırma ve uygulama gezileri ve çevre
tanıtımları ile desteklenmektedir. Bölümümüzde ayrıca çeşitli video ve slayt
gösterileriyle birlikte "Geleneksel Hıdrellez Bahar Şenlikleri" gibi
öğrencilerimiz için Türk kültürünü tanıtıcı faaliyetler de yapılmaktadır.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Bölümümüzün bu alanda eğitim veren diğer Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden
temel farklılıkları,
Eski Türk Edebiyatı alanında çalışmak isteyen öğrenciler için Farsça ve Osmanlıca ağırlıklı
bir ders programının sürdürülmesi, eski Türk edebiyatına ait metinlerin modern
kuramlar ve bakış açılarıyla yeniden değerlendirilmesi
Yeni Türk Edebiyatı alanında çağdaş edebiyat kuramlarına ağırlık verilmesi, Türk
edebiyatının yanı sıra dünya edebiyatına dair seçkin ve çağdaş eserlerin okutularak
karşılaştırmalı bir bakış açısının kullanılması
Türk Dili alanında dilbilimsel kuramlara dayanan, çağdaş ve karşılaştırmalı bir yaklaşımın
benimsenmesi ve alana ait her tür görüşün okutulup tartışılması
Türk Halkbilimi ana bilim dalının ayrı bir öğrenci kontenjanına sahip, bağımsız ve etkin
bir bölüm niteliği taşıması, çağdaş folklor kuramları doğrultusunda eğitim vermesidir.
Ayrıca öğrencilerimiz üçüncü sınıftan itibaren ilgi alanları doğrultusunda bölüm içi
seçmeli derslere yönlendirilmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Lisans Düzeyinde Bölüm İçi Seçmeli Derslerimiz
Türk Dili Bilim Dalı
Genel Dilbilim I-II
Çağdaş Türk Lehçeleri I-II
Lisans Tezi
Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı
Farsça III-IV
Eski Türk Edebiyatı Tarihi I-II
Eski Türk Edebiyatında Nesir I-II
Seçme Metinler I-II
Lisans Tezi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Lisans Düzeyinde Bölüm İçi Seçmeli Derslerimiz
Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı
Modern Eleştiri Kuramları I-II
Karşılaştırmalı Edebiyat ve Kültür I-II
1950 Sonrası Türk Edebiyatı I-II
Yaratıcı Yazarlık I-II
Dil ve Edebiyat Öğretimi I-II
Lisans Tezi
Öğrencilerimiz yukarıdaki dersler dışında istekleri doğrultusunda seçmeli
ders olarak bilgisayar dersi de alabilmektedirler.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
BÖLÜMÜMÜZ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA
PROGRAMLARI
 Bölümümüzün tüm bilim dallarında yüksek lisans ve doktora
programları sürdürülmektedir.
 Türk Dili, Yeni Türk Edebiyatı ve Eski Türk Edebiyatı alanlarında
yüksek lisans düzeyinde şu anda öğrenim gören toplam 22 öğrencimiz,
doktora düzeyinde öğrenim gören ise toplam 35 öğrencimiz vardır.
Lisans düzeyinde şu anda öğrenim gören ise 289 öğrencimiz vardır.
 Türk Dili alanında tamamlanmış 39 yüksek lisans tezi, 35 doktora
tezi,
Eski Türk Edebiyatı alanında tamamlanmış 63 yüksek lisans tezi, 33
doktora tezi,
Yeni Türk Edebiyatı alanında tamamlanmış 47 yüksek lisans tezi, 36
doktora tezi vardır.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Mezunlarımız,
Kültür Bakanlığı’nda, TRT’de, TDK’da, basın-yayın organlarında,
yayınevlerinde, çeşitli bakanlıklarda, yurtdışı eğitim ve kültür
kurumlarında, arşivlerde, müzelerde araştırmacı, uzman, editör, yayıncı
gibi görevlerde çalışabilmektedirler.
Üniversitelerde öğretim elemanı olarak akademik yaşamlarına devam
edebilmekte veya Türk dili okutmanı olarak görev yapabilmektedirler.
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda, özel okullarda ve dershanelerde
öğretmenlik yapabilmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Bölümümüzde bulunan Ali Fehmi
Karamanlıoğlu Vakıf Seminer
Kitaplığı Eski Türk Edebiyatı
alanında 640, Yeni Türk Edebiyatı
alanında 2834, Türk Dili alanında
940 olmak üzere toplam 4414
kaynağa sahiptir.
Kütüphanemiz lisans üstü
araştırmacıların kullanımına açıktır.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
ERASMUS-FARABİ PROGRAMLARI
Bölümümüzün Erasmus programı kapsamında;
Macaristan (Debrecen Üniversitesi)
Polonya (Jagiellonskiego Üniversitesi)
Belçika (Gent Üniversitesi)
İsveç (Uppsala Üniversitesi)
Almanya (Johannes Gutenberg Üniversitesi)
Yunanistan (Dimokritio Penepistimo Thrakis Üniversitesi)
üniversiteleriyle anlaşması vardır.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Farabi programı kapsamında ise;
Celal Bayar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dicle Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Kafkas Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Namık Kemal Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Nevşehir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
üniversiteleriyle anlaşması vardır.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Yandal Programları
Bölümümüzde yandal programı sürdürmek isteyen öğrencilerin
öncelikle bölüm başkanlığımızla bağlantı kurması gerekmektedir.
Öğrenciler, üç temel bilim dalımız ve bir anabilim dalımızdan
hangisinde yandal eğitimi almak istiyorlarsa o doğrultuda bir
program sürdürebilmeleri için konuyla ilgili danışmanlara
yönlendirileceklerdir.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
2000-2011 yılları arasında
bölümümüz tarafından yayımlanan
uluslararası nitelikteki
Türkbilig/Türkoloji Araştırmaları
adlı dergimiz, yayım hayatına
Prof.Dr. Dursun YILDIRIM ve Doç.Dr.
Bülent GÜL öncülüğünde devam
etmektedir.
http://www.turkbilig adresinden
derginin içeriğine ulaşabilirsiniz.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
BÖLÜMÜMÜZCE TAMAMLANAN PROJELER
 Cumhuriyet Dönemi Edebiyat Dergileri Veri Tabanı Projesi
(Proje Başkanı: Prof.Dr. Bilge ERCİLASUN)
 Edebiyat Terimleri Projesi
(Proje Başkanı: Prof.Dr. Abide DOĞAN)
 TDE 445/TDE 446 Kodlu 1950 Sonrası Türk Edebiyatı Dersinde Yapılan
Çalışmaların Elektronik Ortamda Arşivlenmesi Projesi
(Proje Başkanı: Doç.Dr. S. Dilek YALÇIN ÇELİK)
ÖĞRENCİ TOPLULUKLARIMIZ
Bölüm öğretim üyelerimizin danışmanı olduğu
Türkoloji Araştırmaları Topluluğu (TAT)
(Danışman: Yard. Doç.Dr. Serdar ODACI)
çalışmalarını sürdürmektedir.
Yahya Kemal Beyatlı Sempozyumu
Doğan Hızlan Söyleşisi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
BÖLÜMDEN FOTOĞRAFLAR
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
BÖLÜMDEN FOTOĞRAFLAR
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Bölümümüzle ve dört yıllık ders
programlarımızla ilgili ayrıntılı bilgilere
www.turkoloji.hacettepe.edu.tr
adresinden erişebilirsiniz.
İlginiz için teşekkür ederiz.

similar documents