2. Grup

Report
ORTAK ÇALIŞMA GRUBU
















Başkan, Galip Akhan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü
İlyas Çapoğlu, Erzincan Üniversitesi Rektörü
Osman Genç, Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yard, Dekanı
Bilgin SAYDAM, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı
Osman Nuri Dilek, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Mehmet Ali Malas, , İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
İrfan Altuntaş, Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Akın TURGUT, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Başhekimi,
Kudret DOĞRU, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi
Nazım MUTLU, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi
Hasan Kaynar, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Başhekim Yard,
Cem Dikmen, Bilim Üniversitesi SHMYO Müdürü,
Kayhan Tandoğan, Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi,
Abdullah Ayçiçek, Afyon Kocatepe Başhekim Yard.
Mehmet Doran, Avrupa Sağlık Turizmi Direktörü
Halil Doğan, Balıkesir üniversitesi Hastanesi Başmüdürü
ORTAK ÇALIŞMA GRUBU
 A-Tam Gün Çalışma
 B- Birlikte Kullanım Yönetmeliğinin yeniden
düzenlemesine yönelik öneriler
 C-Üniversite Hastanelerinde ortak satın alma ve
lojistik yönetimi modeli oluşturulması
 D-Tıp Fakülteleri nerelerde ve hangi koşullarda
kurulmalı
A-TAM GÜN ÇALIŞMA
 Tam Gün çalışma olmalı,
 Öğretim Üyesi katkı payının olması ve asli
görevlerini ihmal etmemek koşuluyla zaman
kısıtlaması olmadan hizmet üretebilmeli,
 Katkı payı Sosyal Güvenlik Kurumu, hasta veya
başka bir kaynaktan finanse edilmeli,
 Konunun paydaşları olan SAĞLIK BAKANLIĞI,
MALİYE BAKANLIĞI, YÖK ve SGK ile ortak
çalışmalar yapılması,
 Sözleşmeli Öğretim Üyeliği ve personel modeli
oluşturulması
B- Birlikte Kullanım Yönetmeliğinin yeniden
düzenlemesine yönelik öneriler
 Birlikte kullanım yerine ortak yönetim modeli ifadesinin
kullanılması ve yönetmeliğin buna göre düzenlenmesi
 Ortak yönetim modeli açısından hastanesi olan
üniversiteler ile hastanesi olmayan yeni kurulan
üniversitelerin ayrı yönetmeliklere tabi olması
 Sağlık politikaları ile hizmetlerinin belirlenmesinde ve
planlanmasında üniversitelerin öncü olması
 Lisans ve lisansüstü eğitimin sadece üniversitelerde
yapılması
C-Üniversite Hastanelerinde ortak satın alma ve
lojistik yönetimi modeli oluşturulması
 YÖK bünyesinde ortak satın alma modelini
yürütebilecek içerisinde işletmecilerin ve
hukukçularında bulunduğu bir komisyon
oluşturulması
 Üniversite hastanelerinin çerçeve anlaşmalarla ortak
mal ve hizmet satın alma usul ve esaslarını belirleyecek
yönetmeliğin hazırlanması
D-Tıp Fakülteleri nerelerde ve
hangi koşullarda kurulmalı
 Yeni kurulacak Tıp Fakülteleri için gerekli olan
şartların: il nüfusu, minimum öğretim üyesi, bütçe, alt
yapı gereksinimlerinin belirlenmesi
 Yeterli koşullar oluşmadan yeni Tıp Fakültesi
kurulmaması, var olan Tıp Fakültelerinin imkanlarının
artırılması
 Tıp Fakültelerinin eğitim ve hizmet akreditasyon
kriterlerinin belirlenmesi, YÖK tarafından akredite
edilmesi
Tıp Fakültesi kurulması için il nüfusu,
öğretim üyesi, bütçe ve alt yapı için gerekli
minimum limitler
 İl nüfusu: 850.000
 Öğretim Üyesi: 150
 Bütçe: Tıp Fakültelerinde 20000 m2 kapalı alan için 20
Milyon TL; hastanelerde en az 400 hasta yatağı için 150
Milyon TL
 Alt yapı gereksinimleri

similar documents