1957 - Kerteminde Kommune

Report
Kan innovation måles –
EXHAUSTO har gjort det i flere år
Kerteminde Kommunes Nytårskur – 23. januar 2012
Henning Holm Sørensen
Product Management Manager
Indhold …
• EXHAUSTOs historie 1957 til i dag – er nu
en del af den VKR koncernen
• En definition på INNOVATION
• Eksempler på innovation hos EXHAUSTO
• Hvad driver innovation – hos EXHAUSTO
har stadigt øgede krav til energiforbrug i
bygninger haft stor betydning
• De nyeste produkter med mest innovativt
indhold har hos EXHAUSTO de største
vækstrater
• Hvordan måler EXHAUSTO på innovation
• Spørgsmål
Side 2
Kan innovation måles – Henning Holm Sørensen – 23.01.12
EXHAUSTOs historie …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1957: EXHAUSTO startes i Sorø af Kai Hermansen
1963: Den første lille fabrik bygges i Langeskov
1965: Peter Hermansen overtager efter faderens død
70-80: Simple tag og box ventilatorer
80-90: Varmegenvinding med krydsveksler
2005: Roterende vekslere introduceres
2007: Modstrømsvekslere introduceres
2008: Personlig Ventilation introduceres
Januar 2010: EXHAUSTO overtager norske Novema
November 2010: VKR Holding overtager EXHAUSTO
som del af Ventilation og Indeklima (V&I)
• 2011: EXHAUSTO/Langeskov udpeges som
hovedkontor for V&I divisionen
Side 3
Kan innovation måles – Henning Holm Sørensen – 23.01.12
EXHAUSTOs historie …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1957: EXHAUSTO startes i Sorø af Kai Hermansen
1963: Den første lille fabrik bygges i Langeskov
1965: Peter Hermansen overtager efter faderens død
70-80: Simple tag og box ventilatorer
80-90: Varmegenvinding med krydsveksler
2005: Roterende vekslere introduceres
2007: Modstrømsvekslere introduceres
2008: Personlig Ventilation introduceres
Januar 2010: EXHAUSTO overtager norske Novema
November 2010: VKR Holding overtager EXHAUSTO
som del af Ventilation og Indeklima (V&I)
• 2011: EXHAUSTO/Langeskov udpeges som
hovedkontor for V&I divisionen
Side 4
Kan innovation måles – Henning Holm Sørensen – 23.01.12
EXHAUSTOs historie …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1957: EXHAUSTO startes i Sorø af Kai Hermansen
1963: Den første lille fabrik bygges i Langeskov
1965: Peter Hermansen overtager efter faderens død
70-80: Simple tag og box ventilatorer
80-90: Varmegenvinding med krydsveksler
2005: Roterende vekslere introduceres
2007: Modstrømsvekslere introduceres
2008: Personlig Ventilation introduceres
Januar 2010: EXHAUSTO overtager norske Novema
November 2010: VKR Holding overtager EXHAUSTO
som del af Ventilation og Indeklima (V&I)
• 2011: EXHAUSTO/Langeskov udpeges som
hovedkontor for V&I divisionen
Side 5
Kan innovation måles – Henning Holm Sørensen – 23.01.12
EXHAUSTOs historie …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1957: EXHAUSTO startes i Sorø af Kai Hermansen
1963: Den første lille fabrik bygges i Langeskov
1965: Peter Hermansen overtager efter faderens død
70-80: Simple tag og box ventilatorer
80-90: Varmegenvinding med krydsveksler
2005: Roterende vekslere introduceres
2007: Modstrømsvekslere introduceres
2008: Personlig Ventilation introduceres
Januar 2010: EXHAUSTO overtager norske Novema
November 2010: VKR Holding overtager EXHAUSTO
som del af Ventilation og Indeklima (V&I)
• 2011: EXHAUSTO/Langeskov udpeges som
hovedkontor for V&I divisionen
Side 6
Kan innovation måles – Henning Holm Sørensen – 23.01.12
EXHAUSTOs historie …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1957: EXHAUSTO startes i Sorø af Kai Hermansen
1963: Den første lille fabrik bygges i Langeskov
1965: Peter Hermansen overtager efter faderens død
70-80: Simple tag og box ventilatorer
80-90: Varmegenvinding med krydsveksler
2005: Roterende vekslere introduceres
2007: Modstrømsvekslere introduceres
2008: Personlig Ventilation introduceres
Januar 2010: EXHAUSTO overtager norske Novema
November 2010: VKR Holding overtager EXHAUSTO
som del af Ventilation og Indeklima (V&I)
• 2011: EXHAUSTO/Langeskov udpeges som
hovedkontor for V&I divisionen
Side 7
Kan innovation måles – Henning Holm Sørensen – 23.01.12
EXHAUSTOs historie …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1957: EXHAUSTO startes i Sorø af Kai Hermansen
1963: Den første lille fabrik bygges i Langeskov
1965: Peter Hermansen overtager efter faderens død
70-80: Simple tag og box ventilatorer
80-90: Varmegenvinding med krydsveksler
2005: Roterende vekslere introduceres
2007: Modstrømsvekslere introduceres
2008: Personlig Ventilation introduceres
Januar 2010: EXHAUSTO overtager norske Novema
November 2010: VKR Holding overtager EXHAUSTO
som del af Ventilation og Indeklima (V&I)
• 2011: EXHAUSTO/Langeskov udpeges som
hovedkontor for V&I divisionen
Side 8
Kan innovation måles – Henning Holm Sørensen – 23.01.12
EXHAUSTOs historie …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1957: EXHAUSTO startes i Sorø af Kai Hermansen
1963: Den første lille fabrik bygges i Langeskov
1965: Peter Hermansen overtager efter faderens død
70-80: Simple tag og box ventilatorer
80-90: Varmegenvinding med krydsveksler
2005: Roterende vekslere introduceres
2007: Modstrømsvekslere introduceres
2008: Personlig Ventilation introduceres
Januar 2010: EXHAUSTO overtager norske Novema
November 2010: VKR Holding overtager EXHAUSTO
som del af Ventilation og Indeklima (V&I)
• 2011: EXHAUSTO/Langeskov udpeges som
hovedkontor for V&I divisionen
Side 9
Kan innovation måles – Henning Holm Sørensen – 23.01.12
Group Organisation
Facts om EXHAUSTO …
476
Omsætning i Mill dkr
Antal ansatte
294
95
111
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
En definition på INNOVATION …
For at noget kan kaldes innovativt,
så skal det være …
 Nyt
 Nyttigt
 Nyttiggjort
Denne definition bruges af mange – Google
henviser således til mange offentlige web-sites,
hvor denne definition omtales eller bruges
Side 12
Kan innovation måles – Henning Holm Sørensen – 23.01.12
En hjælp til at overskue innovation …
Idé: MAD-House, Middelfart
Med inspiration fra MAD House, Middelfart har vi brugt denne model:
Nyt?
Nyttigt?
Nyttiggjort?
- og især for hvem?
Side 13
Kan innovation måles – Henning Holm Sørensen – 23.01.12
”Innovationsklaveret” – der er mange veje
til innovation …
COPYRIGHT: MAD-House, Middelfart
Hos EXHAUSTO
er der eksempler
på innovation på
flere områder – her
vil blive omtalt 3
meget forskellige
innovative tiltag
Side 14
Kan innovation måles – Henning Holm Sørensen – 23.01.12
Eksempel 1:
Living = Boligventilation …
• Bygningsreglementet har mange krav til
ventilation – og i særdeleshed for
etageejendomme
• EXHAUSTO har i over 25 år lavet grundige
beskrivelser af løsninger
• I dag hjælper vi vores kunde via vores
hjemmeside
• Her kan man bl.a. finde et beregningsværktøj
• I dette værktøj beregnes energiforbrug
• Samtidigt får man klar beskrivelse af
overholdelse af lovgivningen
• EXHAUSTO har en række af disse værktøjer –
og kunderne bruger dem mere og mere
• Altså: Nyt – Nyttigt og Nyttiggjort!
Side 15
Kan innovation måles – Henning Holm Sørensen – 23.01.12
Eksempel 2:
VEX300 – modstrømsveksler og is-dannelse …
• Modstrømsvekslere har en effektivitet på 8595%
• Ulempen er, at der kan dannes is ved lave
temperaturer
• EXHAUSTO har gennem innovativ udvikling
lavet produkter, hvor dette ikke sker
• Dette har krævet langvarige test i specielt
klimakammer
• De to kolde vintre 2009/10 og 2010/11 har vist,
at VEX300 kan ”overleve” i Skandinavien
• VEX300 familien har haft stor fremgang siden
introduktionen i 2007
Side 16
Kan innovation måles – Henning Holm Sørensen – 23.01.12
Eksempel 3:
EXHAUSTO har lavet den første App …
• Vi mødes alle af en række nye medier:
• Smartphones – iPHONE og Android
• Tablets – iPAD og andre
• Dette giver nye muligheder for innovation på nye
områder
• EXHAUSTO har introduceret iPAD som sælgerens nye
værktøj
• Og her ved årsskiftet har vi introduceret den første App
(en let overskuelig produkt vælger)
• Disse medier giver plads til masser af innovative tiltag:
• Instruktionsbøger målrettet iPAD
• iPAD som fjernbetjening af produkter
• ……………….. ???
Side 17
Kan innovation måles – Henning Holm Sørensen – 23.01.12
EXHAUSTO og innovation …
EXHAUSTO har bevidst arbejdet med innovation, der
ikke kun ligger indenfor egentlig produktudvikling
Alle projektforslag vurderes en gang om måneden af
fast komite – hvilke forslag har størst
forretningspotentiale
Desuden skal forslagene have direkte link til
EXHAUSTOs strategi
De fleste forslag har relation til egentlige produkter –
men der er også forslag til forbedring af
produktionsprocesser og markedsføring
Side 18
Kan innovation måles – Henning Holm Sørensen – 23.01.12
Lovgivning og krav til innovation …
Bygningsreglementet stiller
krav til energiforbruget:
• Energi til lufttransport
(motor med ventilator) [SFP]
• Varmegenvindingsgrad i [%]
Uden klar strategi for at følge
lovgivningen, ville EXHAUSTO
have store problemer på markedet
Side 19
Kan innovation måles – Henning Holm Sørensen – 23.01.12
De nyeste produkter har størst fremgang …
Her ses omsætningen for de 4
hovedproduktgrupper:
Lovgivningen i Skandinavien ”tager livet af”
de to øverste!
Side 20
Kan innovation måles – Henning Holm Sørensen – 23.01.12
EXHAUSTO og Innovation ...
Definition:
Rullende gennemsnit af omsætning for produkter introduceret indenfor de
seneste 3 år i forhold til total omsætning.
Målsætning:
25% af omsætning skal være nye produkter
Side 21
Kan innovation måles – Henning Holm Sørensen – 23.01.12
EXHAUSTO og Innovation ...
• Der laves kvartalsvis opfølgning på %-andel
• Nye produkter fortolkes således:
• Et helt nyt produkt tæller med 100%
• Et stort facelift (f.eks. ny automatik og nye motorer) tæller
med 50%
• Et mindre facelift (f.eks. nye motorer – kræver en del test)
tæller med 25%
• 100% - 50% - 25% fastlægges rent
skønsmæssigt for at gøre metoden så simpel
som muligt
Side 22
Kan innovation måles – Henning Holm Sørensen – 23.01.12
Side 23
Kan innovation måles – Henning Holm Sørensen – 23.01.12

similar documents