Hur styrs länder?

Report
Hur styrs länder?
Samhällskunskap vt 2014
Styrelseskick








Styrelseskick = statsskick = hur staten organiseras
Demokrati
Diktatur
Republik
Monarki
Anarki
Teokrati
Oligarki
Demokrati







Från Grekland
Fria val
Majoriteten bestämmer
Allas lika värde
Direkt demokrati
Indirekt demokrati
Folkomröstning
Sveriges väg till demokrati
 Franska revolutionen 1789-1799: Makten ska utgå från
folket och alla människor har samma värde.
 Fram till 1909: mo money mo votes
(= mycket pengar=många röster)
 1921 fick kvinnor rösträtt
Folkomröstning





Spritförbud, 1922
Kärnkraft, 1980
Svenskt medlemskap i EU, 1994
Om Sverige skulle byta från krona till euro, 2003
Schweiz
Diktatur





Alla beslut fattas av en person eller en liten grupp.
Ledaren kallas diktator.
Diktaturer leder ofta till orättvisor.
Diktatorn är ofta väldigt rik, medan folket är fattigt.
Diktatorn är rädd att folket ska göra uppror mot
diktatorn och orättvisorna.
 Diktatorn gör allt för att kontrollera folket.
Orättvisor och förtryck




Inga fria val
Censur och åsiktsförbud
Skräckvälde
Diskriminering
Republik
Monarki
 Makten innehas och
utgår från en statschef
som är vald av folket.
 USA – Barack Obama
 Makten innehas och
utgår från en statschef
som inte är vald av
folket.
 Personen som har
makten kallas monark
och tillhör
kungafamiljen.
 Makten går i arv.
(arvsrätt)
 Saudiarabien - Abdullah
Anarki
Teokrati
 Det finns ingen
statschef.
 Det finns inga lagar.
 Alla gör vad de själva
vill.
 Finns ingen anarki idag.
 Gudomen innehar
makten.
 Den/de som styr landet
får sin makt från
gudomen.
 Den/de styrande är
gudomen
ställföreträdare
(=vikarie) på jorden.
 Iran
Oligarki
 Få personer som
bestämmer.
 Som diktatur fast med
fler personer som
bestämmer.
Sammanfattning
 Styrelseskick = statsskick =
hur staten organiseras
 Demokrati
 Diktatur
 Republik
 Monarki
 Anarki
 Teokrati
 Oligarki
 Sveriges väg till demokrati
 Folkomrösning
 Orättvisor och förtryck

similar documents