03 Preben Cramon - Præsentation af Broen til

Report
Broen til bedre sundhed
Preben Cramon, sundhedsfaglig chef, overlæge
Region Sjælland
Der var engang…………….
…….hvor alt ting var bedre!?
Men der er en nutid og en fremtid!
Afsættet!
Socio-økonomisk
- Laveste indkomst
- Høj arbejdsløshed
- Lavt uddannelsesniveau
- Høj andel af fattige børn
Folkesundhed
- Højeste antal diabetikere i regionen
- Højeste antal svært overvægtige i
regionen
- Høj andel rygere
Sundhedssystemet
- Rekruttering af læger
- Dårlige kvalitetsindikatorer
- Voksende sundhedsomkostninger
- Stigning i akut behandling
(vagtlæge og indlæggelser)
- Koordination på tværs
Konsekvens!
Middellevetid
Lolland
Guldborgsund
Danmark
Kvinder
77,9
79,2
81,2
Mænd
72,4
73,6
77,1
Udfordringerne i sundhedsvæsenet
• Rekrutteringsproblemer
• Almen praksis:
• 60+årige læger
• Flere ledige ydernumre
• Lang afstand til praktiserende speciallæger
• Mangel på fastansatte speciallæger på sygehuset
• Mangel på psykiatere og psykologer
Faktorer med betydning for
befolknings sundhed
Sundhed er omdrejningspunktet men indsatsen - og på sigt gevinsten – går på tværs af alle
interessegrupper.
Interessenterne, ud over sundhedsvæsenets aktører, omfatter således den lokale befolkning,
civilsamfundsorganisationer, erhvervsliv, samt administrative instanser som kommuner på tværs af
forvaltningsområder og region.
Mål!
• Lighed i sundhed
• Bryde den sociale og sundhedsmæssige arv
• Forbedre adgangen til sundhedstilbudene
• Forbedre samarbejdet mellem kommuner, sygehus og
almen praksis
• Sikre kvaliteten
• Bedre folkesundhed
• Stabilisere udgifterne
Hvordan?
Massestrategi
- på tværs af sektorer, aktører og
forvaltningsområder
Uddannelsesinstitutioner
Erhvervsliv
Civil
samfund
Almen praksis
Nykøbing F.
Sygehus
Psykiatrien
Guldborgsund
Kommune
Lolland
Kommune
Region
Sjælland
Inkluderende proces
Vision:
Lighed i sundhed gennem
målrettede indsatser.
Målsætning:
o Færre syge
o Mere kvalitet
o Bedre økonomi
Målgruppe:
Befolkningen på Lolland og Falster
på tværs af alder, køn, etnicitet og
sundhedsprofil
Metode:
Massestrategi med en serie af
samtidige projekter på tværs af
aktører indenfor seks satsninger
Horisont:
Mangeårigt, første serie projekter
igangsættes 2013
Konkrete eksempler
Strukturelt
• Sunde skoler, arbejdspladser og sund mad
• Sunde valg i supermarkeder
Nye veje
• Omstrukturering af arbejdsgange
• Afprøvning af Mobile-Health teknologi
• Telemedicinsk monitorering af kronisk syge
Koordination og ændret opgavefordeling
• Praksissektor, sygehus og kommune
• Akutstuer i kommunalt regi
• Akut ambulatorium på sygehuset
• Psykiatrisk behandling og sociale tilbud
Forskning
• Befolkningsundersøgelse
• Kronisk syge og socialt udsatte
Hvor langt er vi?
• Partnerskabet er etableret
• Styregruppen nedsat
• Samarbejdsparter melder sig
Projekter
• Psykiatri
• Alternative uddannelsesforløb
• Telemedicin
• Rekruttering
• Medicinering (polyfarmaci)
• Forskning
Fundraising
•
Regionalt, nationalt og internationalt
Tak for nu!
Lolland-Falster
= Regionens spydspids til sikring af lighed i sundhed
Brug dagen til inspiration ………. og lad os sammen sikre målet!

similar documents