Lae alla

Report
Rahvastikusuundumused
Andres Oopkaup
Statistikaameti peadirektor
12. detsembril avaldatakse:
 Lõplik loendatud püsielanike arv:
 maakondade,
 kohalike omavalitsuste,
 soo,
 vanuse järgi.
Teemade kaupa avaldatakse oktoobrini 2013.
Ajakava www.REL2011.ee.
Rahvaarv
 Eestis elab püsivalt 1 294 455 inimest
 Muutus eelmise loendusega 75 597 inimest ehk 5,5 %
1 565 662
1 600 000
1 464 476
1 356 079
1 400 000
1 370 052
1 294 455
1 196 791
1 126 413
1 107 059
1 017 475
958 351
1 200 000
1 000 000
881 455
800 000
600 000
400 000
200 000
0
1881 1897 1922 1934 1941 1959 1970 1979 1989 2000 2011
Kolm suuremat Eesti rahvastikutrendi
 Väheneb
 Eesti elanikkond on kahe loenduse vahel vähenenud
75 697 inimese võrra.
 Vananeb
 Eesti elanike keskmine vanus on tõusnud loenduste
vahelisel ajal 38,7-lt 40,8 aastani.
 Koondub
 Jätkub suurematesse omavalitsustesse või nende
ümbrusse koondumine (Tallinna, Tartu ümbrus).
Maakondade rahvastik
Diana Beltadze
REL 2011 projektijuht
Rahvaarvu muutus
maakondades 2000-2011
Elanikkonna paiknemine 2000
Elanikkonna paiknemine 2011
Maa- ja linnarahvastik,
maakonna osatähtsus
Omavalitsuste rahvastik 2000-2011
Elanikkonna vanusstruktuur
85+
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Mehed
60 000
40 000
20 000
0
2000
Naised
20 000
0
2011
40 000
60 000
Maakondade vanusstruktuur
Laste ja noorte osatähtsus
Tööealiste osatähtsus
Vanemaealiste osatähtsus
Enim elanikke võitnud
omavalitsused
 Viimsi 132%
 Kiili 117%
 Harku 114%
 Rae 97%
 Sauga 76%
Enim elanikke
kaotanud omavalitsused
 Piirissaare - 49%
 Vasalemma - 47,8%
 Torgu - 37%
 Misso - 35,9%
 Meeksi - 35,9%
Külade rahvastik I
 Kokku 4438 küla:
 12
üle 1000 elaniku
 645
100-999 elanikku
 3781 alla 100 elaniku
 sh 327 alla 3 elaniku
 sh 102 püsielaniketa
Külade rahvastik II
 Suurima rahvaarvuga:
 Peetri (Harjumaa) – 4435
 Muraste (Harjumaa) – 1698
 Randvere (Harjumaa) – 1690
 Vahi (Tartumaa) – 1620
 Alliku (Harjumaa) – 1575
 Tammiste (Pärnumaa) – 1562
 Pärnamäe (Harjumaa) – 1556
 Lohkva (Tartumaa) – 1288
 Püünsi (Harjumaa) – 1256
 Papsaare (Pärnumaa) - 1028
Külade rahvastik III
Külade rahvastik IV
Jooksva rahvastikuarvestuse korrigeerimine
Urve Kask
Rahvastiku- ja sotsiaalstatistika
osakonna juhataja
Mis saab rahvaarvust?
 Eesti rahvaarv koos rändega (1.12.2012) on
jooksevarvestuse järgi 1 318 005.
 Eesti rahvaarv REL 2011 järgi 1 294 455.
 Erinevus tuleneb rände mittetäielikust registreerimisest,
loenduse alakaetusest (mitteloendatud inimestest – ca
2,1%) jms.
Mis saab rahvaarvust?
 Tavapäraselt tehakse rahvaarvu korrigeerimisi, kui
loendusetulemused erinevad regulaarsest
rahvastikuarvestusest olulisel määral.
 Toimub üleminek isikupõhisele rahvastikuarvestusele, mis
on üheks eelduseks registripõhisele rahvaloendusele
üleminekul 2020/2021. aastal.
 2013. aastast võetakse kasutusele REL 2011 rahvaarv,
millele lisatakse rahvastikusündmused (sünnid, surmad,
registreeritud ränne).
 2014. aasta I kvartalis publitseeritakse loendusvahelise
perioodi korrigeeritud rahvaarvud avalikus andmebaasis.
Korrigeerimine hõlmab perioodi 2000-2013.
Igaüks loeb!
www.REL2011.ee
Aitäh!

similar documents