Præsentation Fagchef for Læring

Report
Mandag den 4. august 2014
Dagordenen
 Hvem er Susanne Ebdrup
 Hvad er jeg optaget af
 Hvad vil jeg gerne kendes for
 Hvad drømmer jeg om, at Lemvig skal være kendt for
Susanne Ebdrup – 55 år
Gift med faderen til Martin
(27 år) og Katrine (24 år)
Uddannet lærer fra Skive
Seminarium/
skolebibliotekar
Diplom i Ledelse / KIOL
Stud. Cand. Pæd. Fil.
Ordentlighed
Åbenhed
Loyalitet
Humor
•Lærer på Nørre Aaby
Realskole
•Lærer på Tim Skole
•Afdelingsleder på
Lundgårdskolen
•Pæd. konsulent /
souschef i Ringe
Kommune
•Børne- og kulturchef i
Nyborg Kommune
•Sekretariatschef i
Ungdomsringen
•Direktør i Nordfyns
Kommune
•Chefkonsulent i
Ramsdal Gruppen
•Fagchef i Lemvig
Kommune
Center for læring
•Ambitiøst
•Viden og evidens
•Kvalitetsudvikling
•Kvalitetssikring
•Sparring
•Udviklingsagenter
Skole- og dagtilbud
 Sikre trivsel, udvikling og læring
 Sikre sunde, demokratiske, livsduelige voksne
 Forebygge negativ social arv og eksklusion
 Ambitiøse på børnenes vegne
 Målrettet forældresamarbejde
 Åben mod det omgivende samfund
 Sikre medarbejdernes faglighed og trivsel
 Den røde tråd og tværfagligt samarbejde
 Børn og unge-involvering
Fokus på elevernes læring
 Ambitiøse på vegne af det enkelte barn
 Opstille læringsmål for den enkelte elev
 Progression i den enkeltes læring –
- hvordan måler vi det?
Inklusion
 Menneskesyn
 Retten til at være en del af det forpligtende fællesskab
 Faglighed og tværfaglighed
 Forældresamarbejde
Trivsel
 Trivsel for alle
 Trivsel og læring – hinandens forudsætninger
 Undervisningsmiljø – arbejdsmiljø - sundhed
Det vigtige
 Reformen vil meget – og meget godt
 Ikke i mål dag 1
 At lære og at aflære
 At prioritere
 Base-line
Et børne- og undervisningsområde
 Med barnet i centrum
 Skaber fundamentet for at Lemvigs børn og unge
udvikler sig til livsduelige voksne, der har optimale
forudsætninger både socialt, kulturelt og fagligt
Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre
uden at han holder noget af dets liv i sin hånd.
Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en
oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en
lede man uddyber eller hæver.
Men det kan også være forfærdende meget, så det
simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes
eller ej.
Tak for i dag
 Vi træder stien - mens vi går …..
…… det kræver samarbejde og gensidig respekt
For KUN ved en fælles, engageret, faglig indsats lykkes vi
Jeg glæder mig til arbejdet – og til samarbejdet med alle

similar documents