KULDVILLAK 8. klass

Report
KULDVILLAK
8. klass
Pangandus ja
rahandus
Ehitus
Majandus
IT
Tehnika ja
tehnoloogia
100
100
100
100
100
200
200
200
200
200
300
300
300
300
300
400
400
400
400
400
500
500
500
500
500
Inimene, kes töötab pangas
ja teenindab pangakliente
Vastus
Kes on TELLER?
Arv, mis saadakse antud
arvude summa jagamisel
liidetavate arvuga
Vastus
Mis on antud arvude
ARITMEETILINE
KESKMINE?
Üks sajandik tervikust on
…..
Vastus
Mis on PROTSENT?
Inimene, kes sooritab ostu- ja
müügitehinguid oma klientide
nimel väärtpaberite turul
Vastus
Kes on
BÖRSIMAAKLER?
Arv, millest suuremaid ja
väiksemaid väärtusi on
reas ühepalju
Vastus
Mis on MEDIAAN?
Inimene, kes koostab,
püstitab ja remondib
puitkonstruktsioone ning
detaile
Vastus
Kes on PUUSEPP?
Spetsialist, kelle põhilisteks
tööülesanneteks on maalritööd,
krohvimistööd, plaatimistööd ning
erinevate põranda-, seina- ja
laematerjalide katmistööd
Vastus
Kes on
SISEVIIMISTLEJA?
Spetsialist, kes mõtleb
välja ja planeerib hooneid
ja ehitisi
Vastus
Kes on ARHITEKT?
Kutseharidusega spetsialist, kelle
tööülesandeks on looduskividest,
tellistest ja ehitusplokkidest
seinte, kaminate ja teiste
ehituselementide ehitamine ja
remont
Vastus
Kes on MÜÜRSEPP?
Kõrgharidusega spetsialist, kes
koostab ehitusprojekte või juhib
ehitusprojekti järgi teostatavaid
töid või teostab järelvalvet
ehitustööde üle
Vastus
Kes on
EHITUSINSENER?
Spetsialist, kes peab arvet
ettevõtte kõigi sissetulekute ja
väljaminekute üle, tagab
finantsdokumentatsiooni
korrasoleku
Vastus
Kes on
RAAMATUPIDAJA?
Inimene, kes korraldab
ettevõttes toodete
transportimist
Vastus
Kes on LOGISTIK?
Spetsialist, kes nõustab
inimesi laenude võtmisel
Vastus
Kes on
LAENUKONSULTANT?
Spetsialist, kes teostab kaupade
sisseostmist ja organiseerib
ettevõtte sisulist ostutööd,
tagades sortimendi ja toodete
olemasolu
Vastus
Kes on OSTUJUHT?
Spetsialist, kes analüüsib
erinevaid numbrilisi
andmeid ja teeb nendest
järeldusi
Vastus
Kes on ANALÜÜTIK?
Spetsialist, kes arendab ja
testib uusi ja täiendatud
arvutiprogramme
Vastus
Kes on
PROGRAMMEERIJA?
Spetsialist, kes tegeleb
erinevate trükiste
kujundamisega
Vastus
Kes on
ARVUTIGRAAFIK?
Inimene, kelle
ülesandeks on tark- ja
riistvara paigaldamine ja
hooldus
Vastus
Kes on
ARVUTISPETSIALIST?
Spetsialistid, kes
tegelevad arvuti tarkvara
arendamisega
Vastus
Kes on TARKVARA
ARENDAJA?
Spetsialist, kes tegeleb
3D piltide joonistamisega
Vastus
Kes on ANIMAATOR?
Spetsialist, kes jälgib
toodangu valmistamise
protsessi ja mõtleb välja
ning katsetab uusi tooteid
Vastus
Kes on TEHNOLOOG?
Spetsialist, kes koostab, testib
või teenindab mehhaanilisi,
elektroonilisi, infotehnoloogilisi
süsteeme
Vastus
Kes on
MEHHATROONIK?
Spetsialist, kes
diagnoosib autode
tehnoseisundit
Vastus
Kes on
AUTODIAGNOSTIK?
Spetsialist, kes paigaldab
ja seadistab
automaatikaseadmeidja süsteeme
Vastus
Kes on AUTOMAATIK?
Spetsialist, kes tegeleb
pärilikkuse mehhanismide
uurimisega inimorganismi
erinevatel tasanditel
Vastus
Kes on GENEETIK?

similar documents