Vaemla tootearenduskeskus

Report
Vaemla tootearenduskeskus:
„LEADER aitab avada pudelikaelu“
Omar Jõpiselg
juhatuse liige
MTÜ Hiiu Veis ja Lammas
Vaemla tootearenduskeskus
Olukord 3 a. tagasi




Lihaveiste ja lammaste arv kasvamas
Kohaliku toidu populaarsus kasvamas, turist nõuab
kohalikku toitu
Transpordikulud kasvamas, loomapidaja tulude arvel
Aastatepikkused jutud tapamaja ja hiiumaise lihatoodete
tootmise vajalikkusest
Olukord 3 a. tagasi (jätkub)
Hiiumaa põllumeeste kasumlikkus ja investeerimisvõime
madal, vajadus oma tootmises investeerida suur e. vaba
raha väga vähe
 Huvigrupp suur, kuid väga killustunud
 Kohapeal liha töötlemise oskus suures osas kadunud ja
kogemus puudu
Mis tähendab et selget tasuvust ja sellega kaasnevat
ärilist huvi ei olnud kellelgi

Sütik


Seltskond lambakasvatajad hakkas mõlgutama et soojem,
mugavam ja seaduslikum oleks oma lambaid tappa ühes
kohas a´la „kogukonna tapamajas“. Silme ees sellel ajal
väga populaarne „ühisköögi“ mudel, mida reaalselt ka
mõnedes piirkondades välja ehitati.
LEADER oli valmis toetama eeluuringute tegemist, et
inimesed end teemaga kurssi saaks viia ja oma idees
selgusele jõuaks.
Vahekokkuvõte

Eeluuringud näitasid arvestatavat positiivset efekti
kogukonnale, kuid kinnitasid tõdemust, et äriettevõte ei
saa käivitamise riskide ja madala omakapitali tasuvuse
tõttu sellist investeeringut teha
Start



Jonni jätkus, alustasime 16. huvilisega ja tänaseks on MTÜs Hiiu Veis ja Lammas 27 liiget.
Hiiumaa Koostöökogu väga positiivne suhtumine.
Koostöökogu üldkoosolekul on õigus otsustada erandina
ilma konkursita projektide finantseerimist. ca 60 liiget
otsustas 2010 ja 2011 üldkoosolekul toetada projekti
kokku 238 000 eur ulatuses, mis on kokku ca 20% nende
aastate Hiiumaa LEADER toetuste kogusummast.
Põllumajandusministeerium nõustas ja aitas rahaliselt 2 a.
jooksul 200 000 eur ulatuses.
Ehitus



Peatöövõtja: Hiiu Teed OÜ (Nordecon)
Kestis kaks aastat
Kokku ca 370 m´tootmispinda
Valmis
Vaemla Tootearenduskeskus avati 30. oktoobril 2012
 90% ruumidest on kaasaegne tootmisbaas koos
lihatöötlemise sisseseadega
 10 % ruumidest on koolituse ja arendustegevuse tarbeks
 võimalus laieneda samal krundil järgmisele ettevõtetele
Tootearenduskeskuse operaatori leidmiseks kuulutati välja
märtsis 2012 avatud konkurss. Juunis 2012 sõlmiti leping
osaühinguga Hiiumaa Lihatööstus. 31. oktoobril alustas OÜ
Hiiumaa Lihatööstus proovitootmisega.
Tulemus Hiiumaale



Me jätame Hiiumaale suurema tüki
lisandväärtust tooteahelas, 3-4 a.
pärast 5 töökohta ja 5 kaudset
töökohta.
Meie põllumeeste tulukus kasvab,
kaod vähenevad, veokulud väiksemate
partiide korral vähenevad.
Meie avame võimalused järgmiseks
arenguteks – talutoodete tegemine,
kaubamärkide arendamine,
kõrvaltoodete arendamine jne
Kogemus



LEADER peab püüdlema praktilisemate ja piirkonda
reaalset lisandväärtust loovate projektide toetamise
poole.
2013 koostatakse uusi LEADER (tegevusgruppide)
strateegiaid, sõnastagem oma „pudelikaelad“ ja ideed
nende lahendamiseks, teadvustage neid oma kogukonnale.
Kitsa grupi huvisid ja äriliselt välja kandvaid projekte pole
mõtet üritada valada MTÜ vormi. Koostöökogud piisavalt
laiapõhjalised ja demokraatlikud, et suudavad välja
filtreerida taolised projektid.
Tänan kuulamast!
Omar Jõpiselg
juhatuse liige
5165600
[email protected]
MTÜ Hiiu Veis ja Lammas

similar documents