Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine

Report
Euroopa Liidu Nõukogu
eesistumine
Piret Lilleväli
08.05.2013
Nõukogu koht EL arhitektuuris
Ülemkogu
Parlament
Nõukogu
Komisjon
Mida eesistuja teeb?
Valdkond
Arv
Sagedus*
ALUSLEPINGUTEGA LOODUD KOMITEED (sh COREPER)
10
100
VALITSUSTEVAHELISE OTSUSEGA LOODUD KOMITEED
1
3
• TrioCOREPERIGA
programm TIHEDALT SEOTUD RÜHMAD
NÕUNIKUD/ATAŠEED
1
• Eesistumiskava
ÜLDASJAD
13
66
• Istungite
kalender
MAJANDUSJA RAHANDUSKÜSIMUSED
12
41
• Istungite
päevakorrad
JUSTIITS- JA SISEKÜSIMUSED
19
74
PÕLLUMAJANDUS JA KALANDUS
82
127
KONKURENTSIVÕIME
23
131
TRANSPORT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ENERGEETIKA
7
93
TÖÖHÕIVE, SOTSIAALPOLIITIKA, TERVISE- JA TARBIJAKAITSE
5
75
KESKKOND
2 teiste 89
• läbirääkimistel
institutsioonidega
HARIDUS, NOORED, KULTUUR JA SPORT
5
29
183
825
•KOKKU
Parlamendis
Planeerib
Esindab
Korraldab
• 10-20* nõukogu (ministrid)
kohtumist
• u 100-150* koosolekut
• Seminarid, konverentsid
(EL-laam tippkohtumine?) Nõukogude arv
Eesistuja riik
ametlikke mitteametlikke
Poola (2011 II pa)
39
20
Taani (2012 I pa)
45
8
Juhib
kokku
59
53
• 9* nõukogu, coreper, 183
töögruppi…
• Kokku eesistmisel u 15002000* koosolekut
Eesistujate järjekord
2013
• Iirimaa
• Leedu
2014
• Kreeka
• Itaalia
2015
• Läti
• Luksemburg
2016
2017
2018
• Madalmaad
• Slovakkia
• Malta
• Suurbritanni
a
• Eesti
• Bulgaaria
Eesistuja ülesanded
EL seadusloome suunamine läbi erinevate tasandite ja
institutsioonide.
Kompromisside otsimine, pakkumine ja vahendamine
Kokkulepete sõlmimine ja vormistamine
95% agendast saame ‘pärandina’
Eesistuja kui “hea tüürimees”
“Korralik tulemus’ on EL õigusloome tagant –
lükkamine nii palju ja kaugele kui võimalik.
Enda teemasid väga ei suru, rahul endale
‘pärandatu’ ja oma caretaker rolliga
Konsensuslik, ‘konfliktivaba’ ‘Olümposele’
mittetrügiv
Mõjurid
FR, DE
EE, UK, ES, PL
Ülemkogu eesistuja
ja kõrge esindaja
Ülemkogu eesistuja
nimetamine
‘vahevalimised’
EE, ES, PL
IT
UK
parlamendi valimistsükkel
komisjoni valitsemistsükkel
2014
2015
2016
2017
2018
2019
euroala (EL?) uus lepinguline baas?
2021-2028*
MFF võimalik
läbirääkimine
UK-EE-BG trio
ettevalmistuste algus
2020
Ettevalmistuste faasid
Ettevalmistuste
varane faas
2012
2013
Planeerimine
Ettevalmistuste faas
2014
2015
2016
Elluviimine
2017
2018
Ettevalmistuste faas
Eesistumise
sekretariaadi
loomine
Eesistujate kinnistamine
AEEL koosseisu suurendamine
Uus ELPOL ja eesistumise
sisulised raamid
Sisuprogramm
Eesistumise eelarve
kinnitamine
Koolitusprogrammid
2015
2016
2017
Kohtumiste ruumiprogrammi ettevalmistamine
Hanked / partnerite leidmine
Eesistumise logistikateenistuse loomine
Kohtumiste
programm
Eesistumise ettevalmistuste tegevuskava
Valmib 2013 lõpus.
Tegevuskava peamised rõhuasetused:
• personalistrateegia;
• logistika;
• kommunikatsioon.
Personalistrateegia valmib koos tegevuskavaga. Detailsed logistika- ja
kommunikatsioonistrateegiad valmivad aastatel 2014-2015.
Tegevuskava ei hõlma poliitilisi prioriteete, mille väljatöötamine
toimub hiljem.
Eesistumise eelarve 2014-2018: u 60-70 miljonit eurot (Leedu 62 + ~16
miljonit).
Arvudes: TGsid ca 200; igale juht, asejuht, ekspert + varu; sisuinimesi
koolitada ca 1000 + ca 300 logistikuid, turva- ja tehnilist personali.
Eesistumise ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks kasutatakse ja
arendatakse maksimaalselt olemasolevaid struktuure ja inimesi
Valmistume maratoniks,
kuid esialgu teeme alles sooja ja
treeningplaani
Ei hakka veel jooksma
Küsimused?
Tänan!

similar documents