Fremtidens folkeskole i Aalborg

Report
Fremtidens folkeskole i Aalborg
Den nye folkeskole
Viden er vigtigt
Uddannelse er et af vore
absolut vigtigste råstoffer
Vi skal være dygtigere og
mere innovative
Det starter med en god
folkeskole!
En veluddannet
befolkning
Folkeskolen er fundamentet
Folkeskolereformen skaber
rammerne for, at vi kan skabe
en folkeskole i verdensklasse
Det fortjener vores børn!
Folkeskolen
er udfordret
I dag skaber vi for:
• Få dygtige elever
• Få meget dygtige elever
• Mange fagligt svage elever
• Mange forlader stadig
folkeskolen uden at være
uddannelsesparate
Klare mål for
folkeskolen
Alle elever skal udfordres
Den sociale arv skal brydes
Tillid og trivsel skal styrkes
Alle elever skal
udfordres
Så de bliver så dygtige,
som de kan:
• Mindst 80% skal være gode
til at læse og regne
• Andelen af de allerdygtigste
elever skal stige år for år
Den sociale arv
skal brydes
Vi skal reducere den
sociale arvs betydning:
• Andelen af elever, der
læser og regner dårligt
skal reduceres år for år
Tillid og trivsel
skal styrkes
Elever, der er glade for at gå
i skole, klarer sig bedre.
En mere varieret skole er en
sjovere skole.
En aktiv elev er en gladere
elev.
En helt ny
skoledag
En længere og mere varieret
skoledag
Mere tid i fagene
Understøttende undervisning
Kompetenceløft
Bedre undervisning
Fokus på sundhed og motion
Skolerne skal
åbne sig op
Skolerne skal åbne op for det
omgivende samfund
Invitere kulturlivet, fritidslivet
og erhvervslivet indenfor
Det begynder den 4. august
Forventningsafstemning
Lykken er, når ens forventninger svarer til virkeligheden…
Hvad forventer jeg af skolen?
Hvad forventer skolen af mig?
Wauwww…
Jeg glæder mig som
forælder, mor elle far!
Mine børn får:
• en mere varieret skoledag
• variation i kvartalerne
• sindsygt spændende
skoleår
Meget snak om skolereformen…
Jeg forventer, at mit barn bliver:
- Klogere!
- Trives bedre!
- Bliver mere ”sporty”
- Har det sjovere i skoledagen!
- Har 0 lektier!
fire ens børn?
Nej, nej, nej!
En helt anderledes skoledag
Et nyt skema til mine fire forskellige børn!
Som forælder forventer jeg:
- at skolereformen får betydning direkte for mit barn
- at skolen ser mit barn individuelt med de
evner/kompetencer/udfordringer mit barn har!
Jeg vil se løsninger på det i mine børns skemaer!
4 forskellige skemaer
RASMUS
ANNE
JØRGEN
ELLEN
Faglig udfordring!
(aldrig lektier)
Fysisk udfordring..
Uddannelsesrettet!
Faglig udfordring
Opsamling bestemte fag
Motivation
Differentiering
Systematik
”Den søde pige”
Udfordr hende!
Provoker hende!
Hvad gør vi nu?
Politikerne sætter rammerne
Skolen omsætter reformen til
praksis i skolegården og i
klasseværelserne.
Hvad vil vi gøre her Farstrup
Skole?
Alle børn skal
have mulighed for
at blive så dygtige
som de kan!

similar documents