Beebisõbralik haigla ITK näitel. Ada Vahtrik

Report
EÄÜ infopäevad 2013
Ada Vahtrik
Tallinnas 12.11
Tartus 14.11
Rahvusvahelised soovitused
• Täielikult rinnapiimaga toitmine kuuel
esimesel elukuul (exclusive breastfeeding)
• Imetamise jätkamine teisel eluaastal ja kauem
(WHO 2002)
• Imetada saab 98% naistest
Imetamise vastunäidustused
•
•
•
•
•
•
Käimasolev ravi radiotoopsete isotoopidega
Sõltuvusprobleemid (alkohol, narkootikumid)
HIV-nakkus
T-lümfotroopne viirus
Aktiivne ja ravimata tuberkuloos
Herpes simplex villidega rinnanibul
Imikute ja väikelaste toitmise
staadiumid
3 staadium
2staadium
Toitainete vajalik proportsioon
1 staadium
Peretoit
Tõhustoit
Rinnapiim
Täielik
sünd
Osaline
6k
7k
1-3 aastat
Lapse vanus
Rinnapiimaga toitmine Eestis 2011
Alustab 98 % naistest
• Kuni 6 nädalat 86,4%
– Saaremaal
– Võrumaa
– Valgamaal
94,5%
90,1%
75,5%
• Kuni 3 kuud
72,7%
• Kuni 6 kuud
55,3%
– Saaremaal
– Võrumaal
– Valgamaal
63,0%
61,1%
43,6%
www.tai.ee
Kunsttoidul laste arv
Sünnituste arvu 15 000 korral aastas on Eestis
kunsttoidul:
• Sünnist alates 300 last (2%)
• alates 6. nädalast 2250 last (15%)
• Alates 3. kuust 4500 last (30%)
• Alates 6. kuust 7500 last (50%)
Kunstliku toitmise riskid lapsele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kõrvapõletikke 3-7 korda sagedamini
Gastroenteriit- 6 korda sagedamini
Diarröa
Hingamisteede nakkused-2-5 korda sagedamini
Allergia
Astma
Ülekaal
SIDS 3-5 korda sagedamini
Lümfoomid-6-8 korda sagedamini
1-tüüpi diabeet-2-7 korda sagedamini
Immuunvastus vaktsineerimisele nõrgem
Kunstliku toitmise riskid lapsele (2):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NEC-20 korda
Soolestiku põletikud (Crohn)-3 korda
Sclerosis Multiplex
Vähktõbi tüdrukutel
Juveniilne reumatoidartriit
Reflukshaigus (GERD)
Kuseteede infektsioonid
Nägemisprobleemid
Suu- ja lõualihaste ebapiisav areng
Kaaries (lutipudelikaaries)
Enneaegse surma risk esimesel eluaastal 26,5%
Mitteimetamisega seotud riskid
naisele:
• Sünnitusjärgsed verejooksud
• Premenopausaalperioodis rinnavähk 2 korda
sagedasem
• Munasarjavähi risk suurem 1.6 korda
• Endomeetriumi vähk
• Gestatsioonidiabeedi 2 korda kõrgem risk
kujuneda hilisemalt 2-tüüpi diabeediks
• Osteoporoosi traumade suurem risk menopausis
Mis võib segada edukat imetamist?
• Enesekindluse ja eneseusu langus:
Emad vajavad toetust oma loomulikule võimele
toota lapsele vajalikul hulgal rinnapiima,
Imetamise algus on tundlik, ebakindel ja kergesti
haavatav protsess. Väljutusrefleks on väga tundlik
psühholoogilisele ja emotsionaalsele stressile
• Ebapiisavad teadmised
Möödunud põlvedega kadunud imetamise järjepidevus.
• Valeinfo
Nõuannete vastuolulisus, mis suurendab segadust, RPA vs kunsttoit
Sünnituste arv 1992-2012
20000
Sünnituste arv
19000
18000
17000
16000
15000
14000
13000
12000
11000
10000
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Aasta
BFHI mõju imetamise kulule
• 10-14% Rohkem alustamist (UK, USA, 2005-6)
• 28% enam lapsi 7-päevasena ainult
rinnapiimal (šotimaa 2005)
• 11% enam lapsi 3-kuusena ainult rinnapiimal
(šveits 2005)
Struktureeritud protsess
Defineeritud standardid
Väline hindamine ja maine tõus
Beebisõbraliku haigla initsiatiiv156 riiki ja üle 20.000 haigla
• 2008-2012 on industrialiseeritud riikides
suurenenud BF haiglate osakaal 67 %
• >80% Rootsi, Uus Meremaa
• 60-80% Norra, Holland
• 40-60% Luksemburg, šveits
• 20-40% Taani, Iirimaa, Leedu
• 10-20% Austraalia, Austria, UK
• < 10% USA, Itaalia, Kanada, Prantsusmaa,
Saksamaa, Hispaania
Beebisõbraliku haigla põhimõtted
on lihtsad ja inimlikult mõistetavad:
• ema ja lapse lähedus,
• rinnapiima vajalikkus ning
• eelduste loomine edaspidise eduka imetamise
toimimiseks .
Ida-Tallinna Keskhaigla
ainus beebisõbralik
sünnitushaigla
Eestis
Sünnituste ja sündinud laste arv
2000-2012
Sünnituste ja sündinud laste arv, 2000-2012
5000
sünnituste arv
sündinud laste arv
4500
4000
3500
3000
2869
2838
3401
3266 3346
2931 3211
4386
4321
4317
4149 4289
4255
4221
4058 4152 3912
3938 4083
3811
3863
2926
2893
2653 2874
2616
2500
2000
1500
1000
500
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
BFHI emadusnõuandlas ja perekoolis
• Kõikide naiste individuaalne nõustamine
raseduse 30. nädalal ämmaemanda vastuvõtul
• Perekooli loengud eesti ja vene keelesimetamine
- 3 loengut kuus eesti keeles
-2 loengut kuus vene keeles
BFHI sünnituseelses osakonnas
• Statsionaaris patoloogiaga patsientide
individuaalne nõustamine- rinnapiima
tähtsuse ja kohese sünnitusjärgse lüpsmise
vajaduse selgitamine
- Vaginaalse sünnituse järgselt 2 t
- Keisrilõike järgselt 6t
BFHI- sünnitusel
• Keisrilõigete osakaalu vähenemine2010- 20.2%, 2012-19.2%
• 88% keisrilõigetest regionaalanesteesias
• Vaakumekstraktsioone 5.1%, epiduraalanalgeesia
26.6%
• Nahk- naha kontakti läbiviimine 60 minutit
• Planeeritud keisrilõike korral emaga nahk- naha
kontakt operatsioonisaalis
• Kui naisega nahk- naha kontakt ei ole võimalikkontakt isaga
BFHI neonatoloogia osakonnas
Tallinna lastehaiglasse üleviimine
(%)
TLH IRO-sse üleviidud vastsündinud, 2000-2012
5000
4500
elussünnid
IRO
% elussündidest
2,7%
2,3%
4000
Laste arv
3000
2858
2909
2640
3925
2,3%
1,9%
3500
4364
2,1%
3375
3247
1,7%
2913
4302
4301
3,0%
4134
4135
2,5%
3900
2,0%
1,6%
2500
1,5%
1,4%
1,5%
1,0%
2000
1,0%
1500
0,7%
0,8%
1000
500
0
1,0%
0,5%
77
62
56
66
68
59
63
63
60
45
42
28
31
0,0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
TLH IRO-sse üleviidud vastsündinud, 2000-2012
60
50
ajalised vastsündinud
50
48
47
49
46
47
40
38
40
30
enneaegsed vastsündinud
50
30
27
20
17
15
18
21
17
27
20
16
15
15
1615
11
8
10
17
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Emapiimapank
– 2010. aastal annetas DRP 21 doonorit
ja koguti 110 liitrit doonorrinnapiima.
– 2011. aastal annetas DRP 31 doonorit
ja koguti 165 liitrit doonorrinnapiima.
– 2012. aastal annetas DRP 30 doonorit
ja koguti 150 liitrit doonorrinnapiima
– 2012. ja 2011. aastal ei diagnoositud
ühtegi NEK juhtu
Nahk- naha kontakt
neonataalosakonnas
• 26. nädalane
vastsündinu
sünnikaaluga 940g
• Nahk- naha kontaktis
emaga 2-päevasena
2012. Aastal 82 sünnitusjärgset ämmaemanda
koduvisiiti,
30- lasteõe koduvisiiti
Lastearsti ambulatoorsed visiidid
esimesel 2004-2012 elukuul
Ambulatoorsed visiidid 2004-2012
4000
3695
3500
3360
3820
3474
3252
3000
Laste arv
2500
2247
2344
2489
2000
1605
1500
1000
500
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
12 aastat imetamise
nõustamise kogemust
Ida- Tallinna Keskhaiglas
Algus 2001. ja nüüd
• 2001 esmaspäeviti imetamise nõustamise
vastuvõtt naistekliinikus- 2 tundi
esmaspäeviti
• 2005- kolm vastuvõttu nädalas
• 2013 vastuvõtt igal tööpäeval.
• Telefoninõustamine 10-14
• Iga päev tööl 3-4 nõustajat
• Praktikandid Tallinna ja Tartu tervishoiu
kõrgkoolist, pereõed, residendid
Visiitide ja patsientide arv :
2004- 600 naist /996 visiiti ; Sünnitusi 3226 (18.6 %)
2006- 864 naist /1548 visiiti; sünnitusi 3939 (22 %)
2008- 1176 naist /2256 visiiti; sünnitusi 4386 (25.6%)
2010- 1427 naist /2640 visiiti; sünnitusi 4255 (33.5%)
2012 – 1578 naist/ 3392 visiiti: sünnitusi 3811 (46.5%)
Telefoninõustamised
2009- alustame telefoninõustamiste
dokumenteerimist
2010- 2076 telefoninõustamist
2012- 2567 telefoniõustamist
2012. aastal 2276 telefoninõustamist
keskmiselt 189 kõnet kuus
Imetamise nõustajad
•
•
•
•
•
Ada Vahtrik
Reet Vinkel
Agnes Selin
Annika Hommik
Agnes Sinikas
• Jolanta Loo
• Merle Põldma
3 rahvusvaheliselt sertifitseeritud
imetamise nõustajat IBCLC töötavad
meil
• Reet Vinkel,
• Silja Staalfeldt- Rahumägi
• Ada Vahtrik
Imetamise nõustajate
töövaldkonnad
• Perekooli loengud
• Sünnitusosakonnas
esimestel päevadel
• Koduvisiidid
• Telefoninõustamised
• Ambulatoorsed
vastuvõtud igal tööpäeval kogu imetamise
vältel (sõltumata elukohast ja lapse vanusest)
There is no finer investment for
any community than putting milk
into babies.
Iga ühiskonna parimaks investeeringuks on
piima panemine lastesse.
Winston Churchill 1943
Sünnid haiglate järgi,
1992–2008
1992
Arv
Haigla
1993
%
Arv
1998
%
Arv
1999
%
Arv
2002
%
Arv
2007
%
Arv
2008
%
Arv
%
AS Ida-Tallinna Keskhaigla Naistekliinik
2778
15,3
2677
17,6
2537
20,8
2707
21,7
2930
22,4
4151
26,2
4386
27,2
AS Lääne-Tallinna Keskhaigla Naistekliinik
2603
14,3
1960
12,9
1751
14,3
1823
14,6
2410
18,5
3377
21,3
3283
20,4
0
0,0
0
0,0
269
2,2
280
2,2
276
2,1
598
3,8
660
4,1
AS Fertilitas
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Keila Haigla
SA Hiiumaa Haigla
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
552
3,0
366
2,4
239
2,0
217
1,7
244
1,9
0
0,0
0
0,0
187
1,0
171
1,1
72
0,6
67
0,5
64
0,5
60
0,4
71
0,4
SA Narva Haigla
1097
6,0
847
5,6
761
6,2
830
6,7
927
7,1
767
4,8
709
4,4
SA Puru Haigla
521
2,9
394
2,6
499
4,1
487
3,9
475
3,6
0
0,0
0
0,0
SA Kohtla-Järve Haigla
431
2,4
348
2,3
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
SA Ida-Viru Keskhaigla
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
508
3,2
515
3,2
SA Jõgeva Haigla
582
3,2
479
3,1
268
2,2
227
1,8
72
0,6
0
0,0
0
0,0
AS Järvamaa Haigla
607
3,3
475
3,1
327
2,7
319
2,6
303
2,3
373
2,4
395
2,5
SA Läänemaa Haigla
450
2,5
389
2,6
251
2,1
191
1,5
3
0,0
3
0,0
1
0,0
AS Rakvere Haigla
1070
5,9
932
6,1
669
5,5
694
5,6
645
4,9
658
4,1
620
3,8
AS Põlva Haigla
576
3,2
472
3,1
279
2,3
300
2,4
262
2,0
353
2,2
372
2,3
SA Pärnu Haigla
1240
6,8
1010
6,6
797
6,5
801
6,4
847
6,5
989
6,2
1059
6,6
562
3,1
477
3,1
246
2,0
242
1,9
205
1,6
229
1,4
216
1,3
SA Rapla Maakonnahaigla
Kuressaare Haigla SA
620
3,4
547
3,6
298
2,4
305
2,4
240
1,8
294
1,9
305
1,9
2294
12,6
1941
12,7
1789
14,7
1849
14,8
2129
16,3
2312
14,6
2325
14,4
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
10
0,1
165
1,0
157
1,0
AS Valga Haigla
459
2,5
354
2,3
284
2,3
251
2,0
268
2,1
231
1,5
260
1,6
SA Viljandi Haigla
874
4,8
834
5,5
522
4,3
547
4,4
444
3,4
478
3,0
455
2,8
AS Lõuna-Eesti Haigla
688
3,8
569
3,7
342
2,8
332
2,7
306
2,3
318
2,0
320
2,0
0
0,0
0
0,0
4
0,0
1
0,0
1
0,0
0
0,0
0
0,0
SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Naistekliinik
AS Elite Kliinik
Leidlapsed
KOKKU
57.1%
18191 100
15242 100
12204 100
12470 100
13061 100
15864 100
16109 100
Kümme nõuet eduka imetamise
õnnestumiseks.(1)
1. Omage kirjapandult imetamisstrateegiat, mida
reeglipäraselt õpetatakse kogu meditsiinilisele
personalile
2. Treenige meditsiinipersonali vajalike vilumuste
saamiseks imetamisstrateegia rakendamisel
3. Teavitage kõiki rasedaid imetamise kasulikkusest ja
selle korraldamisest
4. Aidake emal alustada imetamist juba pool tundi
pärast lapse sündi
5. Õpetage emadele, kuidas imetada ja säilitada
laktatsiooni isegi siis, kui ema ja laps asuvad eraldi
Kümme nõuet eduka imetamise õnnestumiseks
(2)
6. Vastsündinu söök ja jook on rinnapiim, kui arst ei ole
määranud teisiti
7. Võimaldage emal ja lapsel olla koos kogu ööpäeva
8. Ergutage emasid imikut rinnaga toitma lapse
nõudmisel
9. Ärge andke rinnaga toidetavatele lastele lutti imeda
10. Soosige imetamise tugigruppide moodustamist ja
suunake emasid nendesse peale sünnitusmajast
lahkumist.
BFHI- meeskonnatöö
• Ühised kokkulepped, mis vastavad
rahvusvahelistele kvaliteetse sünnitusabi
kriteeriumitele
• Pidev täiendkoolitus
• Analüüs ja vajalike muutuste sisseviimine
igapäevatöösse
• Imetamise edendamine kõikides etappidesrasedus, sünnitus, eriolukordades (haige
laps, haige ema), sünnitusjärgne järelvalve
Kohtumiseni!

similar documents