Viisavabadus Venemaaga?

Report
Viisavabadus
Venemaaga?
Majanduslikud
mõjud
Matti Pruul
reisibüroo GoTravel
juhatuse esimees
Go Group:
GoTravel
GoBus
GoRail
GoHotels
GoOil
Go Groupi ettevõtted aitavad iga
päev reisida ja liikuda ligi 70 000
inimesel.
Muudame maailma avastamise
ja reisimise mugavaks,
pakkudes turismiteenuseid
jõukohase hinnaga.
Väärtustame keskkonda:
tõstame ühistranspordi
populaarsust ja töötame
efektiivsema reisijaveo nimel.
VENE TURISMI STATISTIKA
 2011 majutus Tallinnas 321 000
turisti, kasv 29%
 2012 kasvas majutuvate turistide
arv juba 32%
 Ligi pool ei kajastu statistikas!
 2011 Vene turistide arv
neljakordistus (vrd 5 aastat)
 2012 Vene turistide voo kasv
40%
 Enamik Vene turiste külastab
ainult Tallinna
 Peamine tegevus ostlemine
 Vene turist kulutab inimese
kohta 3 korda suurema
summa kui keskmine turist
(ca 380 eurot)
 Vene statistikaameti
andmetel kasvas reisimine
Eestisse 118% (2012)
 Vene turistide osakaal vaid
16%
 1/3 reisidest toimub
detsembris ja jaanuaris
 Keskmiselt veedab Vene
turist siin kolm korda
rohkem aega kui soomlane
 Eesti teenib välisturismist sel
aastal enam kui 1,5 mld
eurot
 Soomet külastas 2011. aastal
3,3 mln Vene turisti
 Peterburis + Leningradi
oblastis elab 7 mln inimest
Vene turistid kritiseerivad:
 Viisat raske saada
 Viisa on kallis
 Mitmekordse viisa asemel
antakse ühekordne
 Viisa saamine tülikas, range,
palju bürokraatiat
 Võtab kaua aega
Vene reisijad kritiseerivad:
 Soome viisat on lihtsam
saada
 Ei ole piisavalt infot, mida
peale Tallinna vanalinna on
Eestil veel pakkuda
 Tipphooajal (kohalikud pühad
Venemaal) ei ole saada
rongipileteid (ega bussi- ja
lennupileteid)
Viisavabaduse
majanduslik mõju:
+
Venemaalt saabub
rohkem turiste
–
Suurenevad riiklikud
investeeringud
Head mõjud:
Kui saabuvate turistide arv
suureneks 1/3 võrra, saabuks
Eestisse järgneva 10 a jooksul
7 mln turisti ja 3,2 mld eurot
rohkem kui täna
Kui saabuvate turistide arv
suureneks poole võrra,
lisanduks 11 mln turisti ja
5 mld eurot
Investeeringuvajadus
kasvab, kuna:
• lisandub töökohti
• suurenevad kulutused piiripunktidele
Vilniuse Ülikooli 2011. a analüüs
viisavabadusest Venemaaga prognoosis
Leedule 17 mln eurot lisakulu aastas
Allikad:
 Todays Zaman
 Statistikaamet
 Institute of
 ERR
International
Relations and
Political Science
 Vilnius University
 Vikipedia
 Tarbija24
 EAS andmebaas
 Balticguide
 Äripäev
Tänan
kuulamast ja
kaasa mõtlemast!

similar documents