Kehaväline ja -sisene viljastumine

Report
Kirsikka Kurg, Meelis Brikker, Külli Kori
Tartu Ülikool
Mida teame?
• Mis on organismide paljunemise eesmärk?
• Kuidas jaotatakse paljunemisviise?
• Millised on sugulise paljunemise eelised
vegetatiivse paljunemise ees?
Kirsikka Kurg, Meelis Brikker, Külli Kori
2
Mida teada saame?
• Mille poolest erinevad kehaväline ja
kehasisene viljastumine?
• Mis on partenogenees ja
hermafrodiitsus?
• Kuidas toimub kehasisene
viljastumine inimese näitel?
Kirsikka Kurg, Meelis Brikker, Külli Kori
3
Suguline paljunemine
Original by
Mara 1
• Uus organism saab
alguse kahe organismi
geneetilise materjali
kombineerimisel.
• Jaguneb kehasiseseks ja
kehaväliseks
Kehaväline viljastumine
viljastumiseks.
esineb näiteks
kahepaiksetel.
Original by
Iwona_Olczyk
Kirsikka Kurg, Meelis Brikker, Külli Kori
4
Kehasisene
viljastumine
esineb näiteks
imetajatel .
Kehaväline viljastumine
•
•
•
•
•
Kalad, kahepaiksed
Sugurakkude arv suur
Viljastumise tõenäosus väike
Viljastumise keskkonnaks vesi
https://www.youtube.com/watch
?v=q50Yphp1gzI
(megHan24689's channel, 2011)
• https://www.youtube.com/watch
?v=4NuteBxLLR8 (Artur Homan,
2013)
Kirsikka Kurg, Meelis Brikker, Külli Kori
5
Konnakudu
Original by U. S.
Fish and Wildlife
Service Northeast Region
Kehasisene viljastumine
• Imetajad, linnud, roomajad,
putukad
• Sugurakkude arv väike
• Viljastumise tõenäosus suur
• Viljastumise keskkonnaks
emaslooma keha
• https://www.youtube.com/wat
ch?v=Os3OBJSlpUc (BBC
Earth, 2013)
Kirsikka Kurg, Meelis Brikker, Külli Kori
6
Original by
Million
Moments
Hermafrodiitsus
Original by
Jacopo Werther
• Mõlema sugupoole
suguelundid
• Ei ole võimelised
iseennast viljastama.
• Pärast paaritumist
mõlemad paarilised
munevad.
• https://www.youtube.com/
watch?v=J_f55aO_cu0
(The Digi Library, 2012)
Original
by stux
Kirsikka Kurg, Meelis Brikker, Külli Kori
7
Partenogenees
• Uus organism areneb
viljastumata munarakust.
• Mõned putukarühmad,
sisalikud, kahepaiksed ja
kalad
• Järglane pole emase kloon,
sest kannab vaid pooli
ema geene.
Kirsikka Kurg, Meelis Brikker, Külli Kori
8
Original by Severnjc
Inimese viljastumine
• Kehasiseselt
• Munaraku ja seemneraku
ühinemine toimub munajuhas.
Original by
Cropbot
• 200–300 mln spermist jõuab
munarakuni mõni üksik, viljastab enamasti vaid üks.
• Spermi lagundavad ensüümid aitavad seemnerakul
läbi munaraku kaitsvate kattekihtide munarakku
tungida.
• https://www.youtube.com/watch?v=_5OvgQW6FG4
(Nucleus Medical Media, 2013)
Kirsikka Kurg, Meelis Brikker, Külli Kori
9
Pärast viljastumist
• Ühe spermi sisenemisel muutub
munaraku pind läbipääsmatuks.
• Munaraku ja spermi
haploidsed tuumad
diploidne
tuum
(pronukleused) ühinevad –
taastub diploidsus.
• Toimub esimene mitootiline
rakujagunemine.
Kirsikka Kurg, Meelis Brikker, Külli Kori
10
spermi
haploidne tuum
munaraku
haploidne tuum
Soo määramine
•
•
•
•
Soo määrab munaraku viljastav seemnerakk.
Munarakkudes X-kromosoom
Seemnerakkudes X- või Y-kromosoom
6. rasedusnädalal käivitub meessuguhormoonide
tootmine XY-kromosoomi kombinatsiooni korral.
Kirsikka Kurg, Meelis Brikker, Külli Kori
11
Ülesanne
• Arutlege, millised võimalused on
lapse saamiseks mehel ja naisel, kui
naine pika aja jooksul rasedaks ei
jää.
• Lugege lähemalt kunstlikust
viljastamisest:
http://www.kliinikum.ee/naistekliinik/in
dex.php?option=com_content&view=
article&id=7&Itemid=5 (Tartu Ülikooli
Kliinikum)
Kirsikka Kurg, Meelis Brikker, Külli Kori
12
Loe lisaks
• Mis mõte on seksil?
http://novaator.ee/ET/loodus/mis_mote_on_seksil/
(Pappel, 2011)
• Munarakk aitab spermil kiiremini saba liputada
http://novaator.ee/ET/meditsiin/munarakk_aitab_spermil_
kiiremini_saba_liputada/ (Pappel, 2011)
• Kuidas kohtuvad sperm ja munarakk?
http://novaator.ee/ET/meditsiin/kuidas_
kohtuvad_sperm_ja_munarakk/
(Pappel, 2014)
• To Find the Egg, Sperm May Follow
Their Noses
http://www.scientificamerican.com/artic
le/to-find-the-egg-sperm-may/ (Wright,
2003)
Kirsikka Kurg, Meelis Brikker, Külli Kori
13
Kokkuvõte
• Kehaväline viljastumine toimub vesikeskkonnas ja
sugurakke on palju.
• Kehasisene viljastumine toimub emaslooma kehas ja
sugurakke on vähe.
• Partenogenees on neitsisigimine, iseviljastumisel on
organismil mõlema sugupoole elundid.
• Hermafrodiitsetel loomadel on emas- ja isassuguelundid
ühes ja samas organismis.
• Inimesel toimub kehasisene viljastumine munaraku ja
seemneraku ühinemisel munajuhas.
Kirsikka Kurg, Meelis Brikker, Külli Kori
14

similar documents